cselekmény szinonimái

főnév
 • tett, tevékenység, cselekedet, cselekvés, eljárás, művelet, ténykedés, intézkedés, beavatkozás, cselekvény (régies), akció, aktus
 • történet, történés, előrehaladás, előremenet, mese, meseszövés, bonyodalom, sztori

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

üzlet

főnév
 • üzlethelyiség, kereskedés, árusítóhely, bolt, áruda (régies), bazár, magazin (régies), butik
 • adásvétel, ügylet, vásár, vétel, negócium (régies), business (idegen), seft (bizalmas), műszorgalom (régies), buli (bizalmas), tranzakció
 • (szleng): haszon, nyereség, profit
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cselekmény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cifrálkodik

ige
 • feltűnősködik, piperézi magát, piperészkedik, fitogtatja magát, hivalkodik, páváskodik, kényeskedik, pípeskedik (tájnyelvi)

berendezés

főnév
 • bebútorozás, felszerelés, rendbehozás
 • bútor, bútorzat, felszerelés, kellék, szerelvény (régies), tartozék, hozzávaló, belsőség (régies), garnitúra, ájriktum (tájnyelvi)
 • készülék, gép, szerkezet, műszer, masina (bizalmas), masinéria (tájnyelvi), szerkentyű (bizalmas), felszerelés, szerszám, eszköz
 • berendezkedés, rendszer, kormányzat, államigazgatás, hatalom, államapparátus, mechanizmus

belelapoz

ige
 • beletekint, belenéz, beleolvas, belekukkant, belepillant, belenyálaz (bizalmas), beleszagol (bizalmas), belepislant (bizalmas)

asztalitenisz

főnév
 • pingpong

családtag

főnév
 • hozzátartozó, rokon, retyerutya (tájnyelvi)

derelye

főnév
 • barátfüle, dödölle (tájnyelvi), debedurda (tájnyelvi)

követ2

főnév
 • megbízott, meghatalmazott, küldött, közbenjáró
 • nuncius (szaknyelvi), legátus (régies)
 • (régies): országgyűlési képviselő
 • (régies): előjel

ágynemű

főnév
 • ágyhuzat, ágyiruha (tájnyelvi), ágyruha (tájnyelvi), ciha (tájnyelvi), ágybeli (tájnyelvi)

alaptalan

melléknév
 • megalapozatlan, indokolatlan, megokolatlan, légből kapott, motiválatlan, valótlan, képzelt, kitalált, kiagyalt, költött, koholt, fiktív, hamis, illuzórikus, irreális, szófia (régies)
 • jogtalan, jogosulatlan, törvénytelen, igazságtalan

diszharmónia

főnév
 • disszonancia, kakofónia (szaknyelvi), széthangzás
 • nézeteltérés, véleménykülönbség, nézetkülönbség, véleményeltérés, egyenetlenség, súrlódás, széthúzás, differencia, ellentét, diszkordancia (idegen)

egyszólamú

melléknév
 • homofon (szaknyelvi), monofonikus (szaknyelvi), unisono (szaknyelvi)

felfelé, fölfelé

határozószó
 • fel, magasba, égnek, ég felé

elvág

ige
 • szétvág, kettévág, átvág, elmetsz, kettéhasít, elnyír, elnyiszál, szeletel, elhasít, elnyisszant, elmetél (tájnyelvi), elszeg (tájnyelvi), elszel (tájnyelvi), elriszál (tájnyelvi)
 • (valamitől): elzár, elrekeszt, elszakít, elszigetel
 • megszakít, félbeszakít
 • (bizalmas): megbuktat, elbuktat, prolongál (bizalmas), megvág (bizalmas), elhúz (bizalmas), meghúz (bizalmas)

csellózik

ige
 • gordonkázik, kisbőgőzik, violincellózik
 • (szleng): mosogat

célzat

főnév
 • szándék, cél
 • (régies): utalás, sejtetés, példálózás

csuhé

főnév
 • (tájnyelvi): csuha (tájnyelvi), suska (tájnyelvi), kukoricahaj (tájnyelvi)

elszórakoztat

ige
 • mulattat, vidámít, földerít, nevettet

csikó

főnév
 • kiscsikó, kisló, paci (bizalmas), lovacska, lógyerek (tréfás), csidu (tájnyelvi), csinu (tájnyelvi), csinó (tájnyelvi)

beszervez

ige
 • (valakit valahova): bevon, bevesz, beépít, beléptet, megagitál, bejuttat (valakibe), beszipkáz, megnyer (valakit valaminek)

dátum

főnév
 • dátumozás, keltezés, kelet
 • időpont

eltűr

ige
 • tűr, megtűr, elvisel, kiáll, kibír, elszenved, elszível (választékos), tolerál, elnéz (hibát), szemet huny (valami felett), lenyel (bizalmas) Sz: lenyeli a békát (bizalmas); lenyeli a keserű pirulát; jó képet vág (valamihez)