eloszlik szinonimái

ige
 • szétoszlik, elszéled, szétszéled, szétárad, szétszóródik, elszállingózik, szétszalad, elbomlik (tájnyelvi)
 • (érzés): eltűnik, megszűnik, elmúlik, elenyészik, megfakul, elhal, meggyengül, elmosódik, elpárolog, elillan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

augusztus

főnév
 • nyárutó, Kisasszony hava (régies)

utolérhetetlen

melléknév
 • elérhetetlen, felülmúlhatatlan, megismételhetetlen, utánozhatatlan, összehasonlíthatatlan, páratlan, egyedülálló, párját ritkító, rendkívüli, kimagasló, non plus ultra (idegen), tökéletes, ideális
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eloszlik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elhint

ige
 • elszór, elhullat, (magot) elvet, elszéllyez (tájnyelvi), elszillal (tájnyelvi)

dínomdánom

főnév
 • mulatság, mulatozás, dáridó, dáridózás, hejehuja (bizalmas), muri (bizalmas), buli (bizalmas), tivornya, tobzódás, vigalom, evés-ivás, eszem-iszom, lakoma, lakmározás, dőzsölés, dőzs (bizalmas), ivászat, dárombadárom (tájnyelvi)

datálódik

ige
 • kelteződik, dátumozódik, számítódik, kezdődik
 • származik, ered

cáfol

ige
 • megcáfol, megdönt, kétségbe von, elutasít, tagad, ellentmond (valaminek), visszaver (érvet), halomra dönt, elvitat, dementál (idegen, régies), refutál (régies), meghazudtol

ellentámadás

főnév
 • ellenakció, ellentűz, visszavágás, ellenoffenzíva

említés

főnév
 • utalás, célzás, hivatkozás

megfontolás

főnév
 • fontolgatás, körültekintés, meggondolás, mérlegelés, okoskodás, latolgatás, elmélkedés, gondolkodás, töprengés, fontolóra vétel, rágódás, kérődzés, tűnődés, spekuláció, konszideráció (idegen)

berkenye

főnév
 • süvöltény (régies), barkóca (régies), fojtóska (tájnyelvi)

belesül

ige
 • beleég, odaég, leég, beleragad, leragad
 • (valaki valamibe): belezavarodik, elakad, megakad, bakizik (bizalmas), leblokkol (bizalmas), betlizik (szleng)

bíbelődik

ige
 • babrál, vacakol, piszkál, pepecsel, foglalatoskodik (valamivel), piszmog, babirgál (tájnyelvi), bizgelődik (tájnyelvi), csecsebecsél (tájnyelvi), kotorászik, piszmolódik (régies)
 • vesződik, bajlódik, erőlködik, kínlódik, bajoskodik (tájnyelvi)

erdészeti

melléknév
 • erdőgazdasági

fásult

melléknév
 • érzéketlen, elfásult, közönyös, közömbös, érdektelen, kérges, kiégett, tompult, tompa, egykedvű, enervált, blazírt, kedvetlen, kedélytelen, apatikus, életunt, unott, kiélt, megcsömörlött, csüggedt, letargikus, szenvtelen, flegmatikus, részvétlen, kábult, tespedt

haddelhadd

főnév
 • szidás, verés, kikapás, nemulass, baj, szorultság, verekedés, veszekedés, perpatvar, összetűzés, összecsapás, balhé (bizalmas), bunyó (szleng)

folytat

ige
 • továbbcsinál, továbbvisz, újrakezd
 • végez (valamit), gyakorol, űz, művel, foglalkozik (valamivel), szenteli magát (valaminek)
 • bonyolít, kultivál

előállítás

főnév
 • elővezetés (szaknyelvi), letartóztatás, bekísérés, őrizetbevétel
 • készítés, gyártás, termelés, termesztés, fabrikálás, összeállítás, összeszerelés, megszerkesztés, megépítés, színrevitel, rendezés, kiállítás, létrehozás, alkotás, feldolgozás, felállítás, megszövegezés, teremtés, kidolgozás, kiadás, kialakítás, megformálás, megfogalmazás, megvalósítás, produkálás (idegen)

elhalad

ige
 • elmegy, elvonul, továbbmegy, elsiet, elporzik (bizalmas), ellép, eltávolodik
 • (út): vezet, visz, halad
 • (idő): eltelik, elmúlik, eljár

eltorzít

ige
 • deformál, elnyomorít, elcsúfít, elrútít (választékos), eléktelenít, defigurál (régies)
 • elfordít, kifacsar, kiforgat, félremagyaráz, meghamisít

fogász

főnév
 • fogorvos, fogszakorvos, dentista (régies)
 • fogtechnikus

élősködik

ige
 • lopja a napot, szipolyoz (valakit), potyázik (bizalmas), a nyakán él (valakinek), a vérét szívja (valakinek), tarhál (szleng), dúlókodik (tájnyelvi) Sz: más asztalához törli a kését; szereti más almáját enni

dohog

ige
 • mérgelődik, morgolódik, morog, dörmög, dünnyög, füstölög, dunnyog (tájnyelvi), zsémbel, zsémbelődik, zsémbeskedik, zsörtölődik, zúgolódik, elégedetlenkedik, méltatlankodik, berzenkedik, dödög (tájnyelvi), óg-móg (tájnyelvi), prüsszög, pufog (tájnyelvi)

elvonatkoztat

ige
 • elvon, absztrahál (idegen), általánosít(idegen)
 • (valamitől): eltekint(valamivel)

folyamán

névutó
 • során, közben, idején, alatta