bíbelődik szinonimái

ige
 • babrál, vacakol, piszkál, pepecsel, foglalatoskodik (valamivel), piszmog, babirgál (tájnyelvi), bizgelődik (tájnyelvi), csecsebecsél (tájnyelvi), kotorászik, piszmolódik (régies)
 • vesződik, bajlódik, erőlködik, kínlódik, bajoskodik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

besötétedik

ige
 • esteledik, beesteledik, alkonyodik, bealkonyodik, alkonyul, bealkonyul (választékos), leszáll az este, szürkül
 • beborul, befelhősödik, elfeketedik, elszomorodik (választékos), elhomályosodik

urbanizmus

főnév
 • (szaknyelvi): városrendezés, várostervezés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bíbelődik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bénulás

főnév
 • paralízis (szaknyelvi), paraplegia (szaknyelvi), parézis (szaknyelvi), bénultság, tehetetlenség, mozgásképtelenség, mozgássérülés, mozgáskorlátozottság

aszociális

melléknév
 • antiszociális, emberkerülő, mizantróp, zárkózott, társadalomellenes, közösségellenes, társaságkerülő

arany

főnév
 • színarany
 • aranypénz, aranyforint, aranyérem, dukát (régies), körmöci (régies), sárga csikó (tájnyelvi)
 • kincs, vagyon, gazdagság, pénz
 • (jelzőként): aranyszín, aranyszínű, aranysárga, aranyló
 • ritka, drága

beteges

melléknév
 • betegeskedő, gyenge, rossz bőrben levő, erőtlen, nyápic, csenevész, nyavalyás, satnya, nyavalygós, görhes, kóros, kehes, ványadt, gernya (tájnyelvi), sápkóros (tájnyelvi), hitvány, göthös (tájnyelvi), kornyadt (tájnyelvi), halnivaló (tájnyelvi), konyhagyalázó (tréfás)
 • természetellenes, rendellenes, kóros, torz, ferde, elferdült (elme), morbid
 • egészségtelen, fals, visszás, fonák

bulvárlap

főnév
 • pletykalap

kikúrál

ige
 • kikezel, kigyógyít, kiorvosol (tájnyelvi)

cáfolat

főnév
 • elutasítás, tagadás, ellentmondás, ellenérv, visszautasítás, visszaverés, elvitatás, protestálás (régies), dementálás (idegen, régies), refutálás (régies), ellenvetés

csillámlik

ige
 • felcsillan, megcsillan, felvillan, villódzik, villózik, csillog, csillog-villog, ragyog, felragyog, világlik, világol, fénylik, tündöklik, villog, szikrázik, sziporkázik, sugárzik, vakít

elvirágzik

ige
 • elvirul (választékos), elvirít, elhervad, meghervad, elnyílik, elfonnyad, kitátosodik (tájnyelvi)

éktelenkedik

ige
 • díszeleg (pejoratív), ékeskedik (pejoratív), dísztelenkedik, csúfoskodik, csúnyálkodik (tájnyelvi)

biccentés

főnév
 • bólintás, köszönés
 • (tájnyelvi): sántítás

bélyeggyűjtő

főnév
 • filatelista (szaknyelvi)

borvíz

főnév
 • (tájnyelvi): ásványvíz, savanyúvíz, csevice (régies)

egysejtű

melléknév, főnév
 • monocelluláris (szaknyelvi), unicelluláris (szaknyelvi)

biztat

ige
 • bátorít, buzdít, lelkesít, lelket önt (valakibe), nógat, noszogat, ösztökél, ösztönöz, sarkall, serkent, stimulál, tüzel, sarkantyúz, bizgat (tájnyelvi)(bizalmas)
 • késztet, rábeszél, rávesz, unszol
 • (tájnyelvi): ingerel, uszít, bujtogat
 • kecsegtet (valamivel), kilátásba helyez, ígér
 • hiteget

átfut

ige
 • keresztülfut, keresztülszalad, végigszalad, átszalad, keresztülrohan, átnyargal (bizalmas), átszáguld, átrobog (bizalmas), átlohol, átvágtat
 • átvillan, átcikázik, átsuhan
 • átnéz, áttekint, belelapoz, végiglapoz, átolvas, végignyálaz (bizalmas), átpörget

bővül

ige
 • tágul, terjed, nagyobbodik, növekedik, növekszik, terjeszkedik
 • gyarapodik, gyarapszik, szaporodik, gazdagodik, gazdagszik

ékeskedik

ige
 • (régies): díszlik, díszeleg