devalválódik szinonimái

ige
 • elértéktelenedik, (pénz) romlik, leértékelődik, inflálódik (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bevezető I.

melléknév
 • elöljáró, előkészítő, megnyitó, ajánló, kezdeményező, előzetes, kezdő, alapfokú

gonosztett

főnév
 • gaztett, bűntett, bűn, bűntény, bűncselekmény, jogtiprás, gazemberség, gonoszság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a devalválódik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csorda

főnév
 • marhacsorda, gulya, nyáj, konda, ménes, barom (tájnyelvi), göböly (tájnyelvi), falka, raj
 • csapat
 • tömeg, csőcselék, horda, gyülevész nép, csürhe, banda, bagázs (bizalmas), csődület, sereg, boly, trupp (régies), pereputty (bizalmas), csata (tájnyelvi), közsereg (régies)

borsó

főnév
 • (tájnyelvi): bab
 • (szleng): csikló

blama

főnév
 • (bizalmas): blamázs, baklövés, felsülés, megszégyenülés, szégyenvallás (régies), égés (szleng), pofára esés (durva)

becses

melléknév
 • értékes, kedves, drága, megbecsült, becsben álló, becsben tartott, nagybecsű, féltve őrzött, sokra tartott, nagyra becsült
 • megbecsülhetetlen, felbecsülhetetlen
 • tisztelt, szeretett, nagyra becsült

deci

főnév
 • deciliter

egyezik

ige
 • összeillik, összehangzik, egybevág, egybeesik, fedi egymást, egálban van, azonos, hasonlít (valamihez), megy (valamihez), passzol (bizalmas), klappol (idegen), kvadrál (régies), korrespondeál (régies), harmonizál(valamitől)
 • (tájnyelvi): egyetért, megfér (valakivel), összefér (valakivel), jóban van (valakivel), kijön (valakivel)
 • (régies): egyezkedik, alkudozik, tárgyal

lavina

főnév
 • hógörgeteg, hóomlás, hófuvatag (régies), hógulya (régies)
 • áradat, özön, görgeteg

angyalgyökér

főnév
 • angelikagyökér, angyelika

állatvásár

főnév
 • baromvásár (régies)

ártatlanság

főnév
 • tisztaság, romlatlanság, makulátlanság, feddhetetlenség, tisztalelkűség, erényesség, erkölcsösség, innocencia (régies)
 • szüzesség, szűziesség, szeplőtlenség (régies), érintetlenség, hamvasság
 • bűntelenség, vétlenség, hibátlanság
 • jámborság, ártalmatlanság, kegyesség, gyermetegség, naivság, naivitás, gyermekdedség, együgyűség

ejnye

indulatszó
 • ejnye-bejnye, ej, irgum-burgum, ejha, ugyan, nono

ellanyhul

ige
 • lanyhul, enyhül, gyengül, alábbhagy, csökken, megfogyatkozik

fészkelődik

ige
 • izeg-mozog, mozgolódik, feszeng, mocorog, forgolódik, nem leli a helyét, nem találja a helyét, helyezkedik, izgelődik-mozgolódik (tájnyelvi), vackolódik (tájnyelvi) Sz: nyű van a seggében; kukac van a seggében
 • (régies): fészkel, fészket ver, lakást ver

évelőszarkaláb

főnév
 • kerti sarkantyúfű, kerti szarkaláb, sarkantyúfű, sarkantyúvirág, szarkaláb

diadalittas

melléknév
 • diadalmas, boldog, mámoros, örvendező, ujjongó, fellelkesült, elragadtatott, felajzott (választékos), megittasult (választékos)

csókolódzás, csókoló

ige
 • puszilkodás, csőrözés (tréfás), smacázás (szleng), smacizás (szleng), smárolás (szleng)

dühít

ige
 • dühösít, haragít, haragra gerjeszt, megharagít, mérgesít, méregbe hoz, felingerel, bőszít, idegesít, provokál, zaklat, háborgat, felcukkol (szleng), vadít, felhúz (szleng), cikiz (bizalmas), bepöccent (szleng), bepipásít (szleng), dühbe hoz, hergel, felpaprikáz Sz: fejébe kergeti a vért; csípi a csőrét
 • (valakit valami): bosszant, bánt

este II.

főnév
 • est, estve (régies), esthajnal (régies), napnyugta, napest (régies), napszállat (régies), napszentület (tájnyelvi)
 • alkony, alkonyat, szürkület
 • előeste

disszidens

főnév
 • disszidált, emigráns (idegen), külföldre szakadt hazánkfia, idegenbe szakadt hazánkfia
 • szakadár
 • menekült

böllér

főnév
 • hentes, vágólegény, mészáros, bébillér (tájnyelvi)
 • (régies): kupec, csiszár

égszínkék

melléknév, főnév
 • égkék, világoskék, azúrkék, azúr, lazúrkék, nefelejcskék, halványkék, kékes, kék

étlap

főnév
 • menü, étrend, spájzcédula (régies)