élvonalbeli szinonimái

melléknév
 • élenjáró, elsőrangú, kitűnő, szuperklasszis

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

egyenes I.

melléknév
 • nyílegyenes, lineáris, sugáregyenes (régies)
 • sima, sík, lapos, lapályos, dombtalan (régies)
 • nyilvánvaló, közvetlen, direkt, szándékos, határozott, félreérthetetlen, feltétlen, kategorikus (idegen), apodiktikus (szaknyelvi)
 • őszinte, nyílt, nyíltszívű, becsületes, szókimondó

optika

főnév
 • fénytan (szaknyelvi)
 • lencse, objektív
 • (választékos): szemléletmód, látásmód
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élvonalbeli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előzőleg

határozószó
 • előbb, korábban, fent, fentebb, megelőzőleg, előzően, azelőtt, előzetesen, kezdetben, eleinte, az elején, előre, régebben, valamikor, egykor, hajdanában

egyenruha

főnév
 • formaruha, uniformis, katonaruha, angyalbőr (tréfás), mundér (régies)
 • cselédruha, szolgaruha, inasruha, lakájruha, libéria (idegen), livré (régies)

dúl-fúl

ige
 • mérgelődik, morog, dühöng, tombol, tajtékzik, magánkívül van, haragszik, mérgeskedik, bufog (tájnyelvi), dummaszkodik (tájnyelvi), agyarkodik (régies), begőzöl (szleng), berág (szleng)

cserdít

ige
 • pattant, kondít (tájnyelvi), kongat (tájnyelvi), suhint, csesszintget (tájnyelvi)
 • (közibük): odavág, közbelép, beavatkozik, rendet teremt

elterjeszt

ige
 • bevezet, népszerűsít, közkinccsé tesz, divatba hoz, meghonosít, propagál
 • elhíresztel, közhírré tesz, közzétesz, szétkürtöl, elhírlel (régies)
 • (betegséget): széthord, széthurcol, továbbad, átragaszt (valakire)
 • (régies): elszór, elhint, elszillal (tájnyelvi), elszéllyez (tájnyelvi)

évszázad

főnév
 • század, saeculum (idegen), századév (régies)

megszáll

ige
 • elfoglal, bevesz, bekerít, birtokba vesz, meghódít, leigáz, okkupál (régies)
 • elözönöl, ellep
 • hatalmába ejt, hatalmába kerít, beleköltözik(valamiről)
 • elhelyezkedik, meghál, megalszik, megállapodik (régies), megtelepedik, megtelepszik, felüti tanyáját, tábort üt, tartózkodik, dekkol (szleng), meghúzódik, bevackol (bizalmas), befészkeli magát, időzik, tanyázik, hajlékra talál, meghúzza magát, betér (valahova)
 • (tájnyelvi): alászáll, megülepedik, megülepszik, leapad

bokszol1

ige
 • öklöz, püföl, bunyózik (szleng), ökölharcot vív

bírálat

főnév
 • kritika, kifogás, kifogásolás, helytelenítés, rosszallás, ledorongolás (bizalmas), lerántás (bizalmas), levágás (bizalmas)
 • méltatás, műbírálat, recenzió (szaknyelvi), ismertetés, értékelés, elemzés

bővít

ige
 • nagyobbít, tágít, kiterjeszt, szélesít, megnöveszt, szaporít, felnagyít, fejleszt, megerősít, erősít, emel, fokoz
 • gyarapít, növel, gazdagít

faksznis

melléknév
 • szeszélyes, hóbortos, bogaras, rigolyás, raplis (bizalmas)

felleg

főnév
 • felhő, fölleg (tájnyelvi)
 • homály, folt, árnyék, ború, borulat

hasas

melléknév
 • nagy hasú, hordóhasú, testes, terebélyes, pocakos, párnás, pucros (tájnyelvi), korpulens, dagadt, potrohos, pohos, hasban vállas (tréfás)
 • öblös, domború, bögyögös (tájnyelvi), dorkóderekú (tájnyelvi), dongóderekú (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): terhes, állapotos, várandós, viselős, nehézkes
 • vemhes, ellős (tájnyelvi), megkölykezendő (régies)

gazdagít

ige
 • gyarapít, jobbít, javít, fejleszt, nemesít
 • vagyonosít, pénzel

elzálogosít

ige
 • zálogba ad, zálogba tesz, zálogba csap, elzálogol (régies), zaciba ad (bizalmas), zaciba tesz (bizalmas), zaciba csap (bizalmas)

előrenéz

ige
 • előretekint
 • bizakodik, bízik, reménykedik

érvényesül

ige
 • boldogul, előrejut, előrehalad, előlép, prosperál, célt ér, sikert arat, viszi valamire, zöldágra vergődik
 • érvényre jut, kidomborodik
 • megmutatkozik, hat (valahogyan)

fűt

ige
 • melegít, hevít, forrósít
 • tüzel, tüzet rak
 • átmelegít, felhevít
 • lelkesít, hajt, ösztönöz

engedmény

főnév
 • kedvezmény, árkedvezmény, árleszállítás, ármérséklés, árengedmény, árcsökkentés, akció

egyszeres

melléknév
 • egyes, egyszeri, szimpla, egyrétű (választékos)

eszméletlenség

főnév
 • önkívület, eszméletvesztés, paroxizmus (szaknyelvi), ájulás, aléltság, kóma (szaknyelvi), kollapszus (idegen), bódultság, kábulat, bódulat

garnitúra

főnév
 • készlet, felszerelés, berendezés, bútorzat, sor, sorozat, széria, kollekció, termékcsalád
 • (bizalmas): közösség, csoport, kollektíva, gárda
 • (szaknyelvi): betűcsalád