megdarál szinonimái

ige
 • megtör, megőröl, porrá őröl, felaprít

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ráérős

melléknév
 • komótos (bizalmas), nyugodt, megfontolt, kiegyensúlyozott, körültekintő, óvatos, kimért
 • szertartásos
 • kényelmes
 • lassú, időigényes, hosszadalmas, körülményes

posztumusz

melléknév
 • (szaknyelvi): utószülött
 • (szellemi alkotás): hátrahagyott
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a megdarál szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

marakodik

ige
 • civakodik, civódik, veszekedik, veszekszik, marják egymást, torzsalkodik, perlekedik, kocódik (tájnyelvi), patvarkodik (régies), viszálykodik, pántolódik (tájnyelvi)

lanyha

melléknév
 • enyhe, csekély, kicsi, mérsékelt
 • lagymatag, tunya, lomha, lusta, lajhár (régies), renyhe
 • erőtlen, gyönge, tipitupi (tájnyelvi)

kuruzsló

főnév
 • kuruzslóasszony, vajákos (régies), vajákoskodó nő, sarlatán, javas, javasasszony, füves, füvesasszony, csodadoktor, bűbájos (tájnyelvi), tudalmas (tájnyelvi), tudákos (tájnyelvi), tudós (tájnyelvi), ördöngös
 • álorvos, kókler, svindler (bizalmas), szemfényvesztő

kocsis

főnév
 • hajtó, fogatos, fuvaros, szekeres

megakad

ige
 • elakad, megreked, megfeneklik, beleakad, megszorul, beékelődik, megbénul
 • eldugul
 • megáll, leáll, megtorpan, megrekken (régies)
 • stagnál
 • belesül, belezavarodik, megbicsaklik, elcsuklik
 • fennakad, megütközik, megbotránkozik, kiakad (szleng)

megrovás

főnév
 • dorgálás, feddés, korholás, szapulás, lehordás (bizalmas), pirongatás, fejmosás (bizalmas), helytelenítés, szidás, letolás (bizalmas)
 • büntetés, fenyítés, intés, fegyelem

vetélkedő I.

melléknév
 • versenyző, versengő, mérkőző, küzdő, összecsapó

kezdetleges

melléknév
 • fejletlen, elmaradott, csökevényes, elemi, kiforratlan, satnya, tökéletlen, primitív, alacsonyrendű, embrionális (idegen), nyers, vázlatos, hevenyészett, odavetett, gyermekded, gyerekes, gyermeki, gyermekcipőben járó

keresztanya

főnév
 • komaasszony, kereszt (bizalmas), keresztmama, keresztke (bizalmas), tatámasszony (tájnyelvi)

gyorsaság

főnév
 • sebesség, iram, tempó, lendület, rapiditás (régies), celeritás (régies)
 • élénkség, fürgeség, elevenség, virgoncság
 • hamarság (régies), hirtelenség, elhamarkodottság, kapkodás

kifolyólag

határozószó
 • következtében, következőleg, eredményeként, folyományaként

megtekint

ige
 • megnéz, megszemlél, szemrevételez, átnéz, szemügyre vesz, mustrálgat, megvizsgál, konspiciál (idegen), megszemelint (tájnyelvi)
 • átlapoz, átfut, tanulmányoz

mindenség

főnév
 • világmindenség, világegyetem, világ, végtelenség
 • univerzum, makrokozmosz (idegen), kozmosz

börtönőr

főnév
 • fogházőr, fegyőr, foglár, hajdú, smasszer (szleng), cikler (szleng), varjú (szleng), bakter (szleng), tömlöctartó (régies), porkoláb (régies), poroszló (régies), profosz (régies), börtönész (tájnyelvi)

párkány

főnév
 • szegély, padka, perem, szél, keríték (régies), pártázat (régies), övezet (régies)

óbester

főnév
 • (régies): ezredes

megdöbbentő

melléknév
 • meghökkentő, meglepő, döbbenetes, megrendítő, lesújtó, fejbeverő, drámai, elképesztő, mellbevágó, megbotránkoztató, megrázó, kísérteties, borzasztó, felháborító, botrányos, hajmeresztő, gyalázatos, rettenetes, elrémítő, irtózatos, irtóztató

malteroskanál

főnév
 • habarcsos kanál, vakolókanál, fándli (bizalmas), merítőkanál (szaknyelvi), serpenyő (szaknyelvi)

meglágyul

ige
 • megpuhul, megfő
 • meghajlik, megereszkedik (tájnyelvi)
 • keresztülázik (régies), petyhed (régies), petyhüdik (régies), megparáhul (régies), megolvad
 • megenyhül, elérzékenyül, lecsendesül, megindul, ellágyul, megszelídül
 • felenged, felderül, felragyog, felvidul, jókedvre derül

nyomdahiba

főnév
 • sajtóhiba, nyomáshiba
 • elírás

megfigyelőállomás

főnév
 • obszervatórium (szaknyelvi), csillagvizsgáló

leadás

főnév
 • (szaknyelvi): átadás, labdaátadás, passz (bizalmas)

megokolatlan

melléknév
 • alaptalan, megalapozatlan, indokolatlan, motiválatlan, igazolatlan, jogosulatlan

nyurga

melléknév
 • magas, hosszú, hórihorgas, sudár (választékos), colos (bizalmas), coli (bizalmas), nyakigláb, vékony, nyúlánk, karcsú, égimeszelő, hirtelen nőtt (tréfás), langaléta, ösztövér, kalajdász (tájnyelvi), nyirge-nyurga (tájnyelvi), hószmány (tájnyelvi)