elkalandozik szinonimái

ige
 • eltéved, elkóborol, elbitangol, elkószál, elbarangol, elcsatangol, elcsavarog, bolyong
 • (tárgytól): eltér, elkanyarodik, mellébeszél, hetet-havat összehord, tücsköt-bogarat összebeszél (bizalmas), nyomja a sódert (szleng), rizsázik (szleng), csapong

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

képlékeny

melléknév
 • gyúrható, alakítható, formálható, formázható, mintázható, idomítható, plasztikus, fogékony

csatol

ige
 • (valamit valamihez): kapcsol, erősít, fűz, rögzít, illeszt, biggyeszt
 • mellékel, fűz, hozzáfűz, told, hozzátold, hozzáad, hozzátesz, inkludál (szaknyelvi)
 • annektál (szaknyelvi), bekebelez, elfoglal
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkalandozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elé, elébe

névutó, határozószó
 • eléje, elibe (tájnyelvi), elejbe (tájnyelvi)

dagadt

melléknév
 • duzzadt, felfújt, püffedt, puffadt, pöffeteg, táskás, ödémás, degesz (tájnyelvi)
 • kövér, hájas, elhízott, pohos, pocakos, testes, hasas (bizalmas), dagi, pufi (bizalmas), pufók (bizalmas), dundi, degedt (tájnyelvi)
 • (főnévként): hájtömeg, hájpacni, töltött zokni (szleng)

csízió

főnév
 • (régies): verses naptár, kalendárium
 • (tájnyelvi): jóslás, jövendőmondás
 • jóskönyv

böngész, böngészik

ige
 • tallóz, keresgél, gyűjtöget, babrikál (tájnyelvi), csikészik (tájnyelvi), kórász (tájnyelvi), mezgerél (tájnyelvi)
 • olvasgat, nézeget, bogarászik, bolház
 • silabizál, betűz

elgurul

ige
 • tovagördül, elgurigázik (tájnyelvi)
 • elmegy, elkerekezik, elhajt

eltáncol

ige
 • eljár, elrop, ellejt

megalkuszik

ige
 • megegyezik, alkura lép, stipulál (idegen), egyezményre lép, egyezségre lép
 • kompromisszumot köt, enged, meghátrál

belefogódzik

ige
 • belekapaszkodik, belecsimpaszkodik, megfogódzik (valamiben), megkapaszkodik (valamiben)

befordul

ige
 • bekanyarodik, behajt, bevág, becsap, bemegy, bejön, belép, betér, betoppan, beállít, beköszön, betámít (tájnyelvi)
 • falnak fordul
 • belefordul, bedől, beledől, beborul, beleborul, beleesik, belepottyan, belehuppan, belezuhan, beleszédül, beletántorodik, bekavarodik (tájnyelvi), beserül (tájnyelvi), betekeredik (tájnyelvi)

berendezkedik

ige
 • letelepedik, elhelyezkedik, etablírozza magát (régies)
 • felkészül

elvetődik

ige
 • eljut, elkerül, elsodródik, kiköt, elbotlik (tájnyelvi), kilyukad (valahova, valahol)
 • elveti magát, eldobja magát (bizalmas), elvágódik, elterül, elesik

étvágytalanság

főnév
 • ételundor, anorexia (szaknyelvi)

gyászol

ige
 • sirat, gyászban van, gyászt visel
 • sajnálkozik, fájlal, szánakozik, bánkódik, búslakodik, búsul, kesereg

fiatalúr

főnév
 • úrfi, ifiúr, ficsúr (régies), arszlán (régies), gavallér, lion (régies)

elkel

ige
 • elfogy, gazdára talál
 • szükséges, helyénvaló, kell

elbűvöl

ige
 • elbájol, elvarázsol, lenyűgöz, lebilincsel, megbabonáz, megigéz, magával ragad, magnetizál (idegen), delejez (régies), elragad, megragad, bűvöletbe ejt, bűvkörébe von, megszédít, elkábít, elkápráztat, megejt, rabul ejt, megboszorkányoz Sz: megigéz, mint gyertyaláng a lepkét

előretör

ige
 • előrehalad, előremegy, előrenyomul, élre vág, tolakodik, kiugrik, kipattan, feldolgozza magát (bizalmas)
 • tért hódít, fejlődik, tökéletesedik, kiművelődik, nagyobbodik, terjed

fényképez

ige
 • fotózik (bizalmas), fotografáL, fotográfiáz (régies), fotografíroz (tájnyelvi), fotográfoz (tájnyelvi)

ellentét

főnév
 • ellentmondás, kontraszt (választékos), antagonizmus, oppozíció (szaknyelvi), antitézis (szaknyelvi), kontroverzia (idegen), differencia, diszharmónia, antonímia (szaknyelvi), diszparitás (szaknyelvi), polaritás (szaknyelvi)
 • szembenállás, nézetkülönbség, nézeteltérés, összeütközés, konfliktus, viszály, feszültség
 • (valaminek): ellenkezője, visszája, fonákja, fordítottja, inverze (szaknyelvi)

delel

ige
 • ebédel, sziesztázik (bizalmas), pihen, nyugszik
 • (égitest) kulminál (szaknyelvi)

elsikkaszt

ige
 • eltulajdonít, elidegenít, eltüntet, elvesz, ellop, elemel, elkaparint, elcsen (bizalmas), zsebre tesz, elcsakliz (bizalmas), elsinkófál (bizalmas), elsuvaszt (tájnyelvi), elmismásol (bizalmas), ellappant (régies), elcsíp (régies), elmarkol (régies), lenyúl (szleng), elsavanyít (tájnyelvi), elsikampol (tájnyelvi), elcigányol (tájnyelvi), elföldel (tájnyelvi), eltökít (tájnyelvi)

fesztelen

melléknév
 • közvetlen, felszabadult, felengedett, feloldódott, oldott, könnyed, kötetlen (beszélgetés), mesterkéletlen, keresetlen, természetes, bizalmas, családias, otthonos, otthonias, flott (bizalmas)