csízió szinonimái

főnév
 • (régies): verses naptár, kalendárium
 • (tájnyelvi): jóslás, jövendőmondás
 • jóskönyv

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bebújik, bebúvik

ige
 • belebújik, felvesz, felölt, magára vesz, magára ölt, felhúz, felránt, magára ránt, magára kap
 • bemászik, bekúszik

obszcén

melléknév
 • (választékos): illetlen, közönséges, ízléstelen, szemérmetlen, szeméremsértő, arcpirító, durva, csúnya, trágár, alpári, otromba, útszéli, ocsmány, mosdatlan, disznó, malac (bizalmas), mocskos, ordenáré, vulgáris
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csízió szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csapás1

főnév
 • ütés, vágás, suhintás, sújtás, ütleg, pofon
 • baj, sorscsapás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, megrázkódtatás, balszerencse, istenverése (tájnyelvi), istencsapása (tájnyelvi), hányattatás, viszontagság, kataklizma (idegen), balsors, balvégzet (régies), tragédia, katasztrófa, krach (régies), átoksúly (régies), vész (régies), veszedelem (régies), kalamitás (régies)
 • (régies): büntetés, ostorozás

bevet

ige
 • bedob, behajít
 • (beveti magát vmibe): beleveti magát, beleül, beletelepszik
 • (ágyat): beágyaz, megvet
 • beültet, beplántál
 • harcba vet, csatasorba állít

bérkocsi

főnév
 • konflis, fiáker, bérhintó, komfortábli (régies), társaskocsi (régies), birzsa (tájnyelvi)
 • bérautó, taxi, géperejű bérkocsi (régies)

átutal

ige
 • elküld, expediál, áttesz, kifizet, rendelkezésére bocsát, utalványoz, postáz, felad, eljuttat, továbbít, transzferál (idegen)

cséve

főnév
 • gombolyító, tekercs, orsó, spulni, csörlő (régies)
 • (tájnyelvi): kukoricacső

dologtalan

melléknév
 • munkanélküli, tétlen, léhűtő, semmirekellő, lebzselő, henye, here, naplopó, ingyenélő, rest, tunya, lomha, munkátlan, heverő, kenyérpusztító, kenyérevő (tájnyelvi), kéficér (tájnyelvi), lezsák (tájnyelvi), lajha (régies), renyhe, lustálkodó, munkakerülő, dologkerülő, amerikázó (régies), lógós, kapa-kasza kerülő (tájnyelvi), mihaszna, semmittevő

krinolin1

főnév
 • abroncsszoknya, abroncsos szoknya

alapismeret

főnév
 • elemi tudás, előképzettség, rudiment (régies)

ajánlat

főnév
 • javaslat, javallat (választékos), tanács, indítvány

álmatlanság

főnév
 • ébrenlét, éberség, élénkség, forgolódás, insomnia (szaknyelvi)

dug

ige
 • behelyez, bemélyeszt, besüllyeszt, beilleszt, tol, becsúsztat, bújtat, csúsztat, nyom, töm
 • dugdos, rejt, titkol, takargat, palástol, kendőz, álcáz, leplez, pratál (tájnyelvi)
 • (szleng): közösül, kefél (durva)

elé, elébe

névutó, határozószó
 • eléje, elibe (tájnyelvi), elejbe (tájnyelvi)

félő

melléknév
 • félős, félénk

epikus

melléknév
 • elbeszélő, epikai

csodagyerek, csodagy

főnév
 • csodaszülött, csodalény, csoda, portentum (idegen, régies)

csakugyan

határozószó
 • valóban, igazán, tényleg, ténylegesen, komolyan, igazából, igazában, okvetlenül, kétségtelenül, kétségkívül, persze, igaziból (bizalmas), igazándiból (bizalmas), csakugyanvalóst (tájnyelvi)

despota

főnév
 • zsarnok, kényúr, önkényúr, kiskirály, tirannus (régies), diktátor, autokrata, elnyomó, egyeduralkodó

emeletes

melléknév
 • többszintes
 • (szleng): bődületes, oltári (szleng)

csövez, csövezik

ige
 • (szleng): csavarog

birkózás

főnév
 • dulakodás, veszekedés, összecsapás, küzdés, viaskodás, viadal, tusakodás, tusa, pankráció (szaknyelvi), birakozás (tájnyelvi), birok (tájnyelvi)

diskurál

ige
 • beszélget, társalog, tereferél, traccsol (bizalmas), trécsel, dumál (bizalmas), kaszinózik (bizalmas), fikciózik (tájnyelvi), fecseg, locsog

enyh

főnév
 • enyhülés, könnyebbség, balzsam, ír, menedék, oltalom
 • vigasztalás, megbékélés