delel szinonimái

ige
 • ebédel, sziesztázik (bizalmas), pihen, nyugszik
 • (égitest) kulminál (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

átkarol

ige
 • átölel, megölel, átfog, átfon, átkulcsol, magához szorít, keblére ölel, karjába szorít, karjai közé kap, karjába zár, átnyalábol, körülkulcsol (régies)
 • (régies): bekerít, körülkerít, körülvesz, körülzár, körbezár, karcsol (régies)

irgalmaz

ige
 • kegyelmez, megkegyelmez, kegyelmet gyakorol, megkönyörül, könyörül, megszán, segít, megenged (tájnyelvi), megbocsát
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a delel szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csiszoló

főnév
 • csiszolómunkás, fényező
 • csiszolóműhely, fényezőműhely

boltozat

főnév
 • bolt, bolthajtás, boltív, ívezet, csúcsív, árkád

birkózás

főnév
 • dulakodás, veszekedés, összecsapás, küzdés, viaskodás, viadal, tusakodás, tusa, pankráció (szaknyelvi), birakozás (tájnyelvi), birok (tájnyelvi)

bármennyi

névmás
 • akármennyi, akárhány, bárhány (választékos)

csúsztat

ige
 • tol, von, húz
 • betesz, bedug, becsempész, berejt
 • (tájnyelvi) (kaviccsal): kacsázik, csesztet (tájnyelvi)

egybeforr

ige
 • összeforr, egybeolvad, egybeforrad, eggyé forr, összenő, egyesül, összekapcsolódik, összecsatolódik, összeillesztődik, vegyül, elegyedik, keveredik, fuzionál, szövetkezik

langaléta

főnév, melléknév
 • magas, hosszú, nyurga, hórihorgas, égimeszelő, colos (bizalmas), nyakigláb

alumínium

főnév
 • magyar ezüst (régies)

alkoholista

melléknév
 • iszákos, részeges, alkoholbeteg (szaknyelvi), italos, nagyivó, korhely, borissza, ivós, iszos (bizalmas), kocsmatöltelék, kortyondi (tájnyelvi), itkányos (tájnyelvi), borbogár (tájnyelvi), piás (szleng), szivacs (szleng)

arcél

főnév
 • oldalnézet, profil

egynéhány

névmás
 • néhány, egyik-másik, némely, egynémely, egy-kettő, egypár

eljárás

főnév
 • bánásmód, intézkedés, ténykedés, cselekvés, közbelépés, beavatkozás, akció, tett, megoldás
 • mód, módszer, művelet, algoritmus (szaknyelvi), szertartás, technika, technológia, know-how (idegen), procedúra, taktika, stratégia, szisztéma
 • nyomozás, vizsgálat

fényképalbum

főnév
 • fotóalbum

eszkábál

ige
 • tákol, összeállít, ekecsel (tájnyelvi), összeüt, összetold, barkácsol, összeró, sikerít, fabrikál, készít

délután I.

határozószó
 • ebéd után (bizalmas)

csinos

melléknév
 • csini (bizalmas), tetszetős, szemrevaló, bájos, takaros, helyes, helyre (tájnyelvi), mutatós, vonzó, formás, fess, snájdig (bizalmas), nett (bizalmas), sikkes (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas), módos (tájnyelvi), pötyke (tájnyelvi), jó külsejű, jóképű (férfi), jóvágású (férfi), dögös (szleng), macás (szleng), tutajos (szleng), elegáns, szép Sz: mintha skatulyából húzták volna ki
 • (összeg): nagy, jókora, meglehetős (tájnyelvi), tetemes, szép, tekintélyes, számottevő, komoly

dráma

főnév
 • színjáték, színdarab, színmű, tragédia, szomorújáték (régies)
 • drámairodalom
 • (szleng): felhajtás, ügy

értesülés

főnév
 • hír, információ, füles (szleng), infó (bizalmas), hallomás

didereg

ige
 • fázik, vacog, cidrizik (bizalmas), borzong, borzadoz (régies), reszket, remeg, fagyoskodik, cebeg (tájnyelvi), dudorog (tájnyelvi), zsebereg (tájnyelvi), citerázik (bizalmas), debereg (régies)

ború

főnév
 • borulat, árnyék, félhomály
 • felleg
 • szomorúság, bánat, búsongás

e

névmás
 • ez, ezen

este II.

főnév
 • est, estve (régies), esthajnal (régies), napnyugta, napest (régies), napszállat (régies), napszentület (tájnyelvi)
 • alkony, alkonyat, szürkület
 • előeste