elkövetkező szinonimái

melléknév
 • következő, azutáni, későbbi, jövendő, jövő, eljövendő, küszöbönálló, közelgő

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

sötétszürke

melléknév, főnév
 • feketés, kormos, ólomszürke

megüzen

ige
 • tudtul ad, hírül ad, értesít
 • megír
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkövetkező szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elér

ige
 • terjed (valameddig), ér (valameddig)
 • eljut, elérkezik
 • odaér
 • utolér, beér, elkap, elcsíp
 • beteljesedik (valakin valami)
 • megvalósít, valóra vált, kivív, véghez visz

deformálódik

ige
 • torzul, eltorzul, megvetemedik, elcsúful, elformátlanodik, elalaktalanodik

csoportosulás

főnév
 • tömörülés, gyülekezés, gyülekezet, összejövetel, összesereglés, összeröffenés (bizalmas)
 • összefogás, szövetség, társulás, társaság, kartell, klikk (pejoratív), frakció, szekta, banda, konak (tájnyelvi), klán
 • tömeg, sokadalom, sokaság, csődület, tumultus, tolongás

búcsújárás

főnév
 • búcsú, zarándoklat, felvonulás, processzió (régies), ájtatosság
 • (bizalmas): jövés-menés, sürgés-forgás, járkálás, forgalom

elhitet

ige
 • bebeszél (bizalmas), bemesél, szuggerál, bedumál (szleng), megetet (szleng), bead (valakinek valamit) (szleng)

eltunyul

ige
 • ellustul, elrenyhül, eltunyhul (tájnyelvi)

megboldogult

melléknév, főnév
 • elhunyt, megholt, néhai, egykori, elköltözött, boldogult, Istenben boldogult, halott, üdvözült

belerak

ige
 • berak, beletesz, belepakol, belerámol, beledug

beillik

ige
 • beleillik (valamibe), beleilleszkedik, belesimul, belepasszol, belepászol (tájnyelvi), belevág
 • (valaminek): felér (valamivel), alkalmas (valaminek), megfelel (valaminek), való, beválik (valaminek) (tájnyelvi)

beszállít

ige
 • bevisz, behoz, befuvaroz, behord

embertárs

főnév
 • felebarát

ez-az

névmás
 • mindenféle, egyveleg, vegyes felvágott (bizalmas), keverék, kevercs (régies)
 • zagyvalék, mismás, himihumi (tájnyelvi)

gyógyintézet

főnév
 • szanatórium, kórház
 • klinika, ápolda (régies), ispotály (régies)

firma

főnév
 • (régies): cég, vállalat
 • (pejoratív): jómadár, jópipa, mákvirág

ellátogat

ige
 • (valakihez): elmegy, eljön, felkeres, elnéz, vizitel (választékos), tiszteletét teszi (valahol), elzarándokol, benéz, beugrik, felugrik, elkuttyanik (tájnyelvi)

elégszer

határozószó
 • kellő számban
 • sokszor, gyakran

elpusztít

ige
 • tönkretesz, megsemmisít, feldúl, lerombol, romba dönt, összerombol, szétzúz, összezúz, letarol, eltöröl, leradíroz
 • megöl, leöl, meggyilkol, legyilkol, lemészárol, lekaszabol
 • (ételt): befal, felfal, behabzsol, bekebelez, felél, megeszik

festő

főnév
 • festőművész, képíró (régies), piktor (régies), pingász (tájnyelvi)
 • szobafestő, mázoló

elmosogat

ige
 • elmos, leöblít, elöblít, felmosakodik (tájnyelvi)

derűre-borúra

határozószó
 • gyakran, minduntalan, állandóan, egyre-másra, nyakra-főre, unos-untalan

elszemtelenedik

ige
 • elorcátlanodik, elpimaszodik, elkanászodik, elkanászosodik Sz: felnyílik a csipája; nyakára nő vkinek; kinyílik a szeme, mint a csipás macskának

filozófus

főnév
 • bölcselő, bölcs, gondolkodó, bölcselkedő