beillik szinonimái

ige
 • beleillik (valamibe), beleilleszkedik, belesimul, belepasszol, belepászol (tájnyelvi), belevág
 • (valaminek): felér (valamivel), alkalmas (valaminek), megfelel (valaminek), való, beválik (valaminek) (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tervrajz

főnév
 • alaprajz
 • vázlat, skicc (bizalmas), séma

esküszöveg

főnév
 • esküforma, eskü
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beillik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

balsiker

főnév
 • sikertelenség, kudarc, felsülés, leégés, bukás, vereség, fiaskó, krach (régies), égés (szleng), csőd (szleng), bukta (szleng), bukfenc (szleng)

aljasság

főnév
 • alávalóság, hitványság, gonoszság, gaztett, becstelenség, gyalázat, galádság, gazság (választékos), erkölcstelenség, jellemtelenség, romlottság, gazemberség, komiszság, disznóság, szemétség (szleng), piszokság (bizalmas)

akasztófáravaló

főnév
 • gonosztevő, gazember, gazfickó, lator, akasztófavirág, akasztófa címere, kötnivaló (tájnyelvi), kötélrevaló (tájnyelvi), akácfáravaló (tájnyelvi), akasztófa-rángató

becsomagol

ige
 • beburkol, begöngyöl, bebugyolál, bebagyulál (tájnyelvi), bepólyál, bepólyáz, becsavar, beteker, betakar, bebónyál (tájnyelvi), bebókáz (tájnyelvi), bebongyol (tájnyelvi), bepongyolál (tájnyelvi)
 • berak, bepakol, összecsomagol

bevégez

ige
 • befejez, elvégez, végez (valamivel), megtesz, elkészít, véglegesít, felépít, tető alá hoz, végrehajt, véghezvisz, teljesít, betetőz, megvalósít, kivív, konszummál (idegen), perfektuál (idegen)
 • véget vet (valaminek), berekeszt, lezár, felszámol, bezár, felhagy (valamivel)

kéreg

főnév
 • külszín, borítás, burkolat, bevonat, burok, héj, védőburok, haj (tájnyelvi), felszín, huzat, hántolék (tájnyelvi), hám, takaró, hártya, cortex (idegen)

bizalom

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

bükkös

főnév
 • bükkerdő, bükkös erdő, bükkfaerdő, bükkfás

ellenőrző I.

melléknév
 • felügyelő, felülvizsgáló, meós (szaknyelvi), vizitáló (régies), szemlész (régies)

díva

főnév
 • (régies): táncosnő, primadonna, színésznő, énekesnő, csillag, filmcsillag, sztár

bejárat

főnév
 • bemenet, bejáró (régies), bejárás (tájnyelvi), kapu, ajtó, porta, portál (régies), portálé (régies), entrée (idegen)
 • száj, nyílás, torok

baka

főnév
 • gyalogos, közkatona, talpas (régies), tócsakerülő (tréfás), vitéz (régies), fika (régies), bakancsos (régies)

bérmentes

melléknév
 • díjtalan, ingyenes, térítésmentes, díjmentes, illetékmentes, portómentes (régies)

diapozitív

főnév
 • diakép, dia, vetített állókép

beleharap

ige
 • megharap, ráharap (valamire), belekap, belemar
 • (láng): belekap

állapotos

melléknév
 • terhes, várandós, másállapotban van, teherben van, gyermeket vár, babát vár (bizalmas), áldott állapotban van, anyai örömök elé néz, gravida (szaknyelvi), viselős, várós (tájnyelvi), hozós (tájnyelvi), boldogállapotos (tájnyelvi), vastag (tájnyelvi)
 • hasas (tájnyelvi), vemhes

betegágy

főnév
 • kórágy (régies)

disznóól

főnév
 • sertésól, hidas (tájnyelvi), hizlalóól, kutrica (tájnyelvi)
 • szemétdomb, vircsaft, piszokfészek, koszfészek