elkápráztat szinonimái

ige
 • elvakít
 • elámít, elbűvöl, elszédít (bizalmas), lebilincsel, lenyűgöz, meghódít, elragad, rabul ejt, megnyer, megigéz, megbabonáz, elbájol, elvarázsol, megboszorkányoz (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

lélegzik

ige
 • lélegzetet vesz, respirál (idegen), liheg, szuszog, sóhajt, lehel, zihál, szuflál (tájnyelvi), fúj, fújtat
 • él

úgysem

kötőszó
 • hiszen nem, mert nem
 • bizony nem, semmiképpen sem, mégsem, mégse, egyáltalán nem
 • különben sem, amúgy sem
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a elkápráztat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elég II.

határozószó
 • eléggé, meglehetősen

dajka

főnév
 • dada, dadus, csecsemőgondozó, gyermekgondozó, pesztra, pesztonka, gyermeklány (régies), táplálóné (tájnyelvi), bébicsősz, nörsz (idegen), baby sitter (idegen)

csócsál

ige
 • összerág, megrág
 • eszeget, eszik, majszol

bőrönd

főnév
 • utazóbőrönd, koffer, hajókoffer, utazótáska, útitáska, poggyász, málha

elhagyatottság

főnév
 • magányosság, magány, árvaság, társtalanság, mellőzöttség
 • védtelenség, gyámoltalanság
 • sivárság, pusztaság, lakatlanság

eltartó

főnév
 • gondozó, gondviselő

megállapodik

ige
 • megegyezik, kiegyezik, összebeszél, szerződik (valakivel), paktál (régies), megszegődik (tájnyelvi), egyezséget köt, egyezségre jut, dűlőre jut, megbeszél, megállapodásra jut, elhatároz
 • megáll, megszáll
 • letelepedik, gyökeret ver, lehorgonyoz Sz: felüti a sátorfáját
 • kiforrja magát, megkomolyodik, lehiggad, meghiggad, megnyugszik

belegázol

ige
 • belemegy, belelép, belelábad, beletoccsan, beletapicskol (tájnyelvi)
 • (tömegbe): belerohan
 • (valakibe, valamibe): beletapos, beletipor, beledöf, megsért, lábbal tipor

befut

ige
 • beszalad, berohan, belohol, bevágtat, beszáguld, benyargal
 • megjön, megérkezik, beesik, bezuhan (szleng)
 • berobog, (vonat) begördül
 • beérkezik, célba ér
 • feltör (bizalmas), élre tör, feljön, felküzdi magát, célba ér, sikert arat, beérkezik
 • (futónövény): benő, belep, ellep, befolyik (valamit)
 • (pára): bevon, rárakódik (valamire)

bérgyilkos

főnév
 • orgyilkos, fejvadász, brávó (régies), killer (idegen), spadassin (idegen)

élvhajhász

melléknév
 • élvezethajhászó, kéjsóvár, élvsóvár (régies)

evangélium

főnév
 • örömhír, az üdvösség híre

gyékény

főnév
 • szőnyeg, takaró, terítő, lábtörlő, ponyva
 • háncs

figura

főnév
 • alak, tárgy, idom
 • bábu, báb
 • szereplő
 • tánclépés, táncmozdulat, motívum, módozat, változat
 • szerzet, pofa (szleng), csodabogár, fickó

elképesztő

melléknév
 • meglepő, meghökkentő, megdöbbentő, döbbenetes
 • fantasztikus, szédületes, káprázatos, fölfoghatatlan, hihetetlen, óriási, bámulatos, tüneményes, rendkívüli, valószínűtlen, mellbevágó, falrengető
 • hallatlan, szörnyű, vérlázító, égbekiáltó, felháborító, szégyenletes, példátlan, hajmeresztő, orcátlan

elcsal

ige
 • elédesget, csalogat, kecsegtet, odacsal, félrevezet, elbolondít
 • elszipkáz (szleng), elzsarol, elcsehel (tájnyelvi), kicsal

élősködik

ige
 • lopja a napot, szipolyoz (valakit), potyázik (bizalmas), a nyakán él (valakinek), a vérét szívja (valakinek), tarhál (szleng), dúlókodik (tájnyelvi) Sz: más asztalához törli a kését; szereti más almáját enni

fénypont

főnév
 • tetőpont, csúcspont
 • poén, csattanó

ellenzék

főnév
 • oppozíció (szaknyelvi), ellenpárt, kisebbség

délkör

főnév
 • hosszúsági kör, délvonal, főkör, meridián (szaknyelvi)

ige
 • elvisz, elsöpör, elhord, elfúj, elmos
 • félretaszít, feldönt
 • (vmilyen élmény): magával ragad, elragad, hatalmába ejt
 • (tájnyelvi): (hajat) elválaszt
 • (tájnyelvi): (tésztát) kinyújt

feudalizmus

főnév
 • hűbériség