élvhajhász szinonimái

melléknév
 • élvezethajhászó, kéjsóvár, élvsóvár (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

szemelvény

főnév
 • ízelítő, mutatvány, válogatás, részlet, idézet, citátum
 • passzus, szakasz

moccan

ige
 • mozdul, rezzen, megmozdul
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élvhajhász szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előváros

főnév
 • peremváros, peremkerület, külváros, alvóváros, bolygóváros, kertváros, hóstát (régies)

egyenjogúsítás

főnév
 • felszabadítás, emancipálás (idegen), emancipáció (idegen)

dugig

határozószó
 • tömve, telis-tele, zsúfolásig, degeszig, zsúfig (bizalmas)

cséplőgép

főnév
 • cséplőmasina (tájnyelvi), masina (tájnyelvi), cséplő (tájnyelvi)

eltávozik

ige
 • elmegy, továbbáll, odébbáll, a távozás hímes mezejére lép, elkotródik, eltakarodik, elballag, elsiet, elszalad, elhagy, otthagy, kiteszi a lábát, elpárolog (bizalmas), elspurizik (szleng), elszelel, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), megpattan (szleng), dobbant (szleng), meglóg (bizalmas), ellejt, elvonul, eltágul (tájnyelvi), eltájékozik (tájnyelvi), elneszel (tájnyelvi)

évfolyamtárs

főnév
 • osztálytárs

megsóz

ige
 • megízesít

bokasüllyedés

főnév
 • harántsüllyedés, lúdtalp (bizalmas), rucatalp (tájnyelvi)

billentyű

főnév
 • gomb, nyomógomb, kapcsológomb, kioldógomb, kakas, ravasz, taszter (idegen), drükker (szaknyelvi)

börtön

főnév
 • büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyintézet, fogház, foghely (régies), fogda, zárka, áristom (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), siti (szleng), karcer (régies), szanatórium (szleng), internátus (szleng), kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), hűvös (bizalmas)
 • börtönbüntetés, szabadságvesztés, fogság, rabság

fajta

főnév
 • változat, féleség, típus, zsáner (bizalmas), alfaj, válfaj, nem (szaknyelvi), osztály, csoport
 • kategória, jelleg, modell, minőség
 • faj (bizalmas), species (szaknyelvi), rassz (pejoratív), vér (választékos), nemzetség, nemzet, náció (régies)
 • népség, szerzet, fajzat

felköt, fölköt

ige
 • rögzít, feltűz, felerősít, felkapcsol, felövez (régies), felhurkol, felfüggeszt, felfon, felcsatol, felszorít
 • felakaszt, felhúz, fellógat, bitófán kivégez

harsog

ige
 • zeng, zúg, hangzik, szól, dörög, bőg, bömböl
 • visszaverődik, visszhangzik, rezonál
 • kiabál, ordít, üvölt, rikácsol, rikolt

gátlásos

melléknév
 • tartózkodó, félszeg, feszélyezett, aggályos, gátolt, frusztrált (választékos)
 • hűvös

elvon

ige
 • elhúz, félrehúz, félrevon
 • elvesz (valakitől)
 • megvon (vmit vkitől), leszoktat (valamiről)
 • (figyelmet): elterel, eltérít, elfordít
 • elvonatkoztat, absztrahál (idegen)

előrehalad

ige
 • előremegy, előrelép, előrejut, előretör, előrenyomul, előbbre jut
 • (idő): múlik, telik, szalad
 • fejlődik, boldogul, érvényesül

értesítő

főnév
 • értesítő könyv, ellenőrző könyv, bizonyítvány, évkönyv (régies)
 • értesítés, közlöny, értesítvény, avizó (idegen)

fürtös

melléknév
 • göndör, göndörödő
 • loknis, csigás
 • bugás (régies)

energiaellátás

főnév
 • áramellátás, áramszolgáltatás, gázellátás, hőenergia-ellátás

egyre

határozószó
 • szüntelenül, egyre-másra, nyakra-főre, folyvást, folytonosan, folyton, mindegyre, állandóan, egyfolytában, mindig, minduntalan, örökké, évről évre, szakadatlan, furtonfurt (régies), váltig, untig, éjjel-nappal, lépten-nyomon, vég nélkül, megszakítás nélkül, végeérhetetlenül, szakadatlanul, zavartalanul, mindétre (tájnyelvi)
 • mindinkább, egyre tovább, hovatovább, mind jobban, egyre inkább, egyre jobban, fokozatosan

eszik

ige
 • étkezik, táplálkozik, fogyaszt, táplálékot vesz magához, fal, harap, rágcsál, falatozik, eszeget, csipeget, eddegél, majszol, hamizik (bizalmas), hamikál (bizalmas), kóstol, ízlel, kajál (szleng), kajol (szleng), moslékol (tájnyelvi), pakol (bizalmas), burkol (szleng), abrakol (szleng), legel, csócsál (bizalmas), flammol (szleng), silózik (szleng), halózik (szleng), lakmározik, zabál (szleng), torkoskodik, falánkol (tájnyelvi), tömi a fejét, tömi magát, tömi a majmot, tömi az iszákot, tömi a véknyát, bevág (bizalmas), beporszívóz (szleng), pofáz (durva), habzsol, kosztol (bizalmas), kosztolódik (tájnyelvi), papizik, nyámmog Sz: a gallérja mögé hányja az ételt; orra alá hányja az ételt

garantál

ige
 • jótáll, szavatol, kezeskedik, garanciát vállal, garantíroz (idegen), biztosít