gyékény szinonimái

főnév
 • szőnyeg, takaró, terítő, lábtörlő, ponyva
 • háncs

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alezredes

főnév
 • óbesterlajtinánt (régies), ales (bizalmas)

demobilizál

ige
 • leszerel, lefegyverez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a gyékény szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

ginszeng

főnév
 • ginszenggyökér, erőgyökér, himfigyökér (régies)

felvég

főnév
 • faluvég, faluszél, felszeg (tájnyelvi), gyepsor (tájnyelvi), kertek alja

felöltöztet, fölöltö

ige
 • ráad (valamit), felruház, ruhával ellát, felhúzódtat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): leitat, lerészegít

ész

főnév
 • elme, értelem, intellektus (idegen), intelligencia, okosság, szellem, ítélőképesség, judícium (szaknyelvi), felfogás, felfogóképesség, bölcsesség, ráció, sütnivaló (bizalmas), spiritusz (bizalmas), észjárás, gógyi (szleng), agy, agyvelő, fej, eszmélet (tájnyelvi)
 • tudat, figyelem, emlékezet
 • józanság, mértékletesség, belátás

gulyás2

főnév
 • bográcsgulyáshús, bográcsgulyás, gulyásleves

hangszer

főnév
 • zeneszerszám, zeneeszköz (régies), instrumentum (régies), muzsika (tájnyelvi)

papi1

melléknév
 • egyházi, lelkészi, szerzetesi, lelkipásztori

elnyomó

melléknév
 • zsarnoki, önkényuralmi, diktátori, diktatórikus, despotikus, kegyetlen, embertelen, erőszakoskodó, hatalmaskodó, basáskodó, önkényeskedő, önkényes, parancsuralmi, totalitárius (idegen), kényúri

elkorcsosodik

ige
 • elfajzik, elsatnyul, elcsenevészesedik (választékos), degenerálódik (szaknyelvi), elaljasodik, megromlik

besoroz

ige
 • bevonultat, behív, újoncoz (régies), verbuvál (régies), mozgósít, bevesz (bizalmas), asszentál (régies), rekrutál (régies), toboroz (régies), behagy (tájnyelvi)
 • beiktat, közbehelyez

elsétál

ige
 • eltávozik, elballag, elgyalogol, elcammog (bizalmas), eloldalog, eleblábal (tájnyelvi), elbandzsalog (tájnyelvi), előgyeleg (tájnyelvi), elbotolózik (tájnyelvi), elmegy

harsog

ige
 • zeng, zúg, hangzik, szól, dörög, bőg, bömböl
 • visszaverődik, visszhangzik, rezonál
 • kiabál, ordít, üvölt, rikácsol, rikolt

hites II.

főnév
 • (régies): hitestárs (régies), hitvestárs, házastárs, pár, hitves

kiélezett

melléknév
 • éles
 • élére állított, feszült, kiéleződött

jeles I.

melléknév
 • kiváló, kitűnő, elsőrangú, elsőrendű, eminens
 • példás, ötös
 • derék, tiszteletre méltó, tekintélyes, érdemes, híres, nevezetes, előkelő, illusztris, közismert, koszorús, kimagasló, nagynevű, neves, ünnepelt, profi (bizalmas), notabilis (régies)
 • fontos, nevezetes, ünnepélyes, kiemelkedő

gyep

főnév
 • gyepszőnyeg, pázsitszőnyeg, pázsit, fű
 • mező, rét, legelő, mezsgye (tájnyelvi), zöld
 • (szleng): marihuána, fű (szleng), gyom (szleng), mariska (szleng), kender (szleng), zöldség (szleng)

gereben

főnév
 • acélfésű, lenfésű, kenderfésű, gyapjúfésű, héhel (tájnyelvi), gyarató (tájnyelvi), kehely (tájnyelvi), héhő (tájnyelvi), ecset (tájnyelvi)

hajótörés

főnév
 • hajókatasztrófa, hajókár, hajószerencsétlenség
 • sikertelenség, bukás

jár-kel

ige
 • ide-oda megy, jön-megy, járkál, sétál, sétálgat, mászkál, korzózik (bizalmas), ődöng, őgyeleg, ténfereg, császkál, bóklászik, kószál, bolyong, cselleng, csámborog, csatangol, kóricál, grasszál (pejoratív), gyüszmékel (tájnyelvi), tapotál (tájnyelvi), csalinkázik, lötyög (bizalmas), lütyög (tájnyelvi), sétifikál (tájnyelvi), buddog (tájnyelvi), kántat (tájnyelvi)
 • sürög-forog

györgyike

főnév
 • georgína, gyászvirág

fénylik

ige
 • ragyog, csillog, csillámlik, világít, világol (régies), fényellik (régies), fényeskedik (régies), csillaglik (régies), sziporkázik, villódzik, villózik, tündököl, tündöklik, pislákol, pilácsol (tájnyelvi), glancol (tájnyelvi), sajog (régies)
 • (nap) süt
 • (arc): ragyog, sugárzik

hallószerv

főnév
 • fül

jelen I.

melléknév
 • jelenlegi, mostani, napi, pillanatnyi, folyamatban levő