eltávozik szinonimái

ige
 • elmegy, továbbáll, odébbáll, a távozás hímes mezejére lép, elkotródik, eltakarodik, elballag, elsiet, elszalad, elhagy, otthagy, kiteszi a lábát, elpárolog (bizalmas), elspurizik (szleng), elszelel, lelép (bizalmas), lelécel (szleng), megpattan (szleng), dobbant (szleng), meglóg (bizalmas), ellejt, elvonul, eltágul (tájnyelvi), eltájékozik (tájnyelvi), elneszel (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

erszény

főnév
 • pénztárca, tárca, buksza (bizalmas), pénzeszacskó (régies), tarsoly (régies), bugyelláris (régies)

beolvad

ige
 • egyesül, eggyé válik, asszimilálódik, hasonul, elvegyül, belesimul, elkeveredik, idomul, fuzionál
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a eltávozik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

előd

főnév
 • ős, ősapa, ősanya, felmenő, szépapa

ébresztőóra

főnév
 • vekker, vekkeróra, csörgőóra, csörgetőóra (tájnyelvi)

melléknév
 • buckás, dimbes-dombos, egyenetlen, púpos, hepehupás, hegyes, dönyörös (tájnyelvi), partos (tájnyelvi), hoporcsos (tájnyelvi), halmos, bérces (tájnyelvi)
 • emelkedő
 • domború, kidomborodó

csapoz

ige
 • csapol, szádal, ékel
 • összeerősít, összeereszt

elrepül, elröpül

ige
 • elszáll, elröppen, szárnyra kel, elszárnyal, elhúz, elszállong, elszálldogál
 • elmúlik, eltelik, elszalad, elrohan, elillan, tovatűnik, tovaszáll (választékos), eliramlik (választékos)
 • eltűnik, elpárolog

eső

főnév
 • permet, permeteg, szitálás, szemerkélés, csepergés, esőzés, zápor, zivatar, felhőszakadás, zuhé (bizalmas), özön

megolajoz

ige
 • megken, beken

bizalmaskodik

ige
 • komázik (tájnyelvi), pajtáskodik, cimborál, bratyizik (bizalmas), fraternizál (régies), szincerizál (régies), konfidenskedik (régies)

betoppan

ige
 • beállít, megérkezik, megjön, ott terem, belép, benyit, becsöppen, bevetődik, beugrik, betér, beköszönt, bebotlik, bekukkant, benéz, befut, beront, berobban, betámít (tájnyelvi), megjelenik, feltűnik Sz: beugrik, mint Bolond Istók Debrecenbe; pofafürdőt vesz (szleng); odatolja a pofáját (durva); odatolja a képét; beteszi a lábát; beeszi a fene

borona2

főnév
 • (tájnyelvi): gerenda, épületfa
 • (tájnyelvi): deszkakerítés

évjáradék

főnév
 • évdíj (régies), apanázs (régies)

felfrissít, fölfriss

ige
 • felélénkít, felüdít, feléleszt, élettel telít, felvidít, felpezsdít, vitalizál, serkent, reaktivál (szaknyelvi), stimulál, regenerál, megújít
 • felújít, rendbe hoz, kitataroz, kipofoz (bizalmas), restaurál, renovál

hangulat

főnév
 • kedv, kedély, kedélyállapot, lelkiállapot, hangoltság, diszpozíció (szaknyelvi)
 • jókedv, vidámság, spicc (bizalmas), eufória, egzaltáció (régies), felfokozottság
 • légkör, közvélemény, közhangulat

füllent

ige
 • hazudik, félrevezet
 • lódít, tódít, kábít (tájnyelvi), gurít (szleng), fillent (tájnyelvi), fingel (tájnyelvi)
 • nagyít, nagyot mond, anzágol (bizalmas), kanyarint (tájnyelvi), jandóz (tájnyelvi), csuhaszt (tájnyelvi)

elterjed

ige
 • tovaterjed, kiterjed, szétterjed, elharapódzik, eltenyész (régies), bejár (valamit), befut (valamit), divatba jön, lábra kap, szokásba jön, meghonosodik, meghonosul, meggyökerezik, gyökeret ver, tért hódít, elszaporodik, elburjánzik, elhatalmasodik, eluralkodik, elburjad (tájnyelvi)
 • híre megy, híre jár, híre fut, eltenyészedik (tájnyelvi)

elnyír

ige
 • elmetsz, elvág, elnyes
 • (szleng): elbuktat, megbuktat

erdészeti

melléknév
 • erdőgazdasági

fukar I.

melléknév
 • takarékos, szűkmarkú, szűkkezű (régies), szorosmarkú (régies), krajcároskodó, garasoskodó, garasreszelő, fösvény, zsugori, spórolós (bizalmas), szőrösszívű, szűkkeblű, kicsinyes, skót (bizalmas), sóher (bizalmas), smucig (bizalmas), kupori (tájnyelvi), kapari (tájnyelvi), faszari (tájnyelvi)

élvhajhász

melléknév
 • élvezethajhászó, kéjsóvár, élvsóvár (régies)

egyből

határozószó
 • rögtön, elsőre, helyből (bizalmas), hirtelen, váratlanul, nyomban, tüstént, legott (régies), azonnal, egyszerre, kapásból, rögtönözve, egy lélegzetre, egy szuszra, kapsiból (szleng), csípőből (szleng), stante pede (idegen), per mops (idegen), élből (szleng)

értékes

melléknév
 • sokat érő, nagy értékű, patinás, becses, nagybecsű, drága, drágalátos (régies), felbecsülhetetlen, megfizethetetlen, fejedelmi (ajándék), preciózus (régies), fényűző
 • tartalmas, kiváló, kitűnő, nagyszerű, színvonalas, nívós (bizalmas), rangos, komoly, fajsúlyos, örökbecsű (választékos)(tájnyelvi)
 • (régies): vagyonos, birtokos, jószágos

függő II.

főnév
 • fülbevaló, fülönfüggő (régies), függelék, csörzs (régies), csingilingi, csillenge (régies), csüngő, mütyürke, mütyür, fütyölék (régies), fürtözet (régies), fityegő, zsuzsu (régies)
 • (szaknyelvi): szállítómű, rázócsúszda
 • mérőón, függőón