érintés szinonimái

főnév
 • tapintás, illetés, nyúlás (valamihez), pöccintés, veregetés, ütögetés, lapogatás
 • említés, célzás

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kicsapongó

melléknév
 • korhely, lump (bizalmas), éjszakázó, mulatozó, dorbézoló, tivornyázó, duhaj
 • erkölcstelen, szemérmetlen, könnyűvérű, feslett, parázna, ledér, léha, züllött, élvhajhászó
 • féktelen, zabolátlan, szertelen, fékezhetetlen, gátlástalan, mértéktelen, korlátlan

párbajoz, párbajozik

ige
 • párbajt vív, duellál (régies), verekedik, megverekszik, kiáll, elégtételt szerez
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a érintés szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elvarázsol

ige
 • elváltoztat, átváltoztat, átvarázsol
 • elbájol, elbűvöl, megbűvöl, megigéz, megbabonáz, elszédít, megdelejez (választékos), lenyűgöz, megejt, megboszorkányoz, magával ragad, elragad, lebilincsel

elbújik

ige
 • elrejtőzik, meghúzza magát, bebújik (valahová), megbújik (régies), meglapul, meghúzódik
 • elhúzódik, félrevonul

egylet

főnév
 • egyesület, szervezet, csoportosulás, szövetség, társulás, társulat, társaság, gyülekezet, testület, kör, társaskör, céh, klub, közösség, klikk (pejoratív)

csöröge

főnév
 • csörögefánk, forgácsfánk, farsangi fánk, herőke (tájnyelvi), herőce (tájnyelvi), cserefánk (tájnyelvi), cserépfánk (tájnyelvi), csörgő (tájnyelvi), pánkó (tájnyelvi), szárazpánkó (tájnyelvi)

epe

főnév
 • epeváladék, sár (régies)
 • epehólyag
 • (tájnyelvi): bosszúság, harag, indulat, méreg

fegyelmi

főnév
 • büntetés, szankció, számonkérés, sedes (régies)

melléktermék

főnév
 • hulladékanyag, hulladék, maradék, szemét

búbánat

főnév
 • (választékos): bú (választékos), bánat, bánkódás, búslakodás, szomorúság, lesújtottság, szívfájdalom, búskomorság, mélabú, keserűség, keserv, kesergés, elkeseredés, rosszkedv, levertség

borogat

ige
 • jegel, hűsít, priznicel
 • (edényeket): leborít, felfordít, lefordít, lefordítgat, borítgat, döntöget, borongat (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): felborít, feldönt, feldöntöget

célszerűtlen

melléknév
 • ésszerűtlen, helytelen, felesleges, irracionális, indokolatlan, hiábavaló, haszontalan, unpraktikus, alkalmatlan, fölösleges, oktalan, gyakorlatiatlan

felbillen, fölbillen

ige
 • feldől, ledől, felfordul, felborul, felbukik
 • (egyensúly) megbomlik

felvállal, fölvállal

ige
 • elvállal, magára vállal

helvét

melléknév, főnév
 • svájci
 • helvét hitvallású, református, kálvinista, kálomista (régies)

gőzhajó

főnév
 • gőzös, gőzkocsi (tájnyelvi), csavargőzös, propeller

erkölcscsősz

főnév
 • erénycsősz, erkölcsbíró, erkölcsprédikátor

eltűnődik

ige
 • elgondolkozik, eltöpreng, eltűnölődik (tájnyelvi), elmereng, elmélázik, elábrándozik

faburkolat

főnév
 • faborítás, falemez borítás, fatáblázat, táblázat (régies), lambéria

gombóc

főnév
 • galuska, nokedli, knédli (idegen), gödölény (régies), dödölle (tájnyelvi), gombóca (tájnyelvi)

érződik

ige
 • érzékelhető, észrevehető, érzik, átsüt

élelmez

ige
 • etet, étkeztet, ellát, táplál, kosztoltat (bizalmas), alimentál (régies), eltart, gyarapít (régies), gondoskodik (valakiről)

fáradékony

melléknév
 • gyenge, lankatag, rozoga, roskatag, fáratag (régies)

görcsös

melléknév
 • csomós, göcsörtös, gacsos, bogas, ágas-bogas, bütykös, gircses-görcsös, rücskös, göbös (tájnyelvi), csimbókos (tájnyelvi)
 • bogos, összebogozott, megkötött
 • spazmatikus (idegen)
 • merev, darabos
 • szívós, kitartó, állhatatos, makacs, vasfejű
 • gátlásos, erőltetett