beleömlik szinonimái

ige
 • belefolyik, beleárad, belezúdul
 • beleborul, beledől
 • (folyó): beletorkollik, beleszakad (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kifinomult

melléknév
 • pallérozott, csiszolt, finom, választékos, előkelő, kulturált, művelt, disztingvált, civilizált, tanult, igényes, tapintatos, érzékeny, elegáns, nemes, ízléses, jól nevelt, differenciált (idegen)

szimptóma

főnév
 • tünet, jel, előjel
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beleömlik szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bebugyolál

ige
 • begöngyöl, betakar, betakargat, bepólyál, bepólyáz, becsavar (valamibe), beburkol, becsomagol, beteker, bebagyulál (tájnyelvi), bebónyál (tájnyelvi), bebókáz (tájnyelvi), bepongyolál (tájnyelvi)
 • befásliz, bekötöz

alsó I.

melléknév
 • lenti, alulsó, al-
 • földszinti
 • alsóbbrendű, alárendelt, alsóbb fokú, alsóbb rangú

álcáz

ige
 • színlel, megtéveszt
 • takargat, leplez, titkol, elrejt, eltakar, palástol, elkendőz, elfátyoloz, eldug, rejteget, homályba burkol, elhallgat, kamuflál (régies)

békekötés

főnév
 • békeszerződés, békeegyezmény, békealku (régies)

biztos

melléknév
 • bizonyos, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, kétségtelen, egyértelmű, félreérthetetlen, nyilvánvaló, kétségbevonhatatlan, óhatatlan, hiteles, hitelt érdemlő, megtámadhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, halálbiztos, holtbiztos, mérget lehet rá venni, bizodalmas (tájnyelvi), biztosságos (tájnyelvi), fix (bizalmas), ziher (szleng), hótfix (szleng), hótziher (szleng), hótzicsi (szleng), frankó (szleng), tuti (bizalmas), hétszentség (szleng)
 • elkerülhetetlen, feltartóztathatatlan
 • határozott, megalapozott, megingathatatlan, rendíthetetlen, rendületlen, szilárd, sziklaszilárd
 • megbízható, stabil, állandó, rendszeres, fix (bizalmas)
 • biztonságos, bátorságos (régies)

kétségbeejtő

melléknév
 • rossz, elkeserítő, lesújtó, leverő, reménytelen, vigasztalan, kilátástalan, végzetes, nyomorúságos, szánalmas

bolti

melléknév
 • üzleti, áruházi
 • kereskedői, kereskedési

cikkely

főnév
 • törvénycikk, bekezdés, fejezet, szakasz, passzus (választékos), paragrafus, klauzula (szaknyelvi), artikulus (régies)
 • cikk, rész, szelet, gerezd
 • (valaminek): íze, porcikája, része

előfutam

főnév
 • selejtező, elődöntő

drótkerítés

főnév
 • sodronykerítés, drótfonatkerítés, dróthálókerítés

belerúg

ige
 • megrúg, fenéken billent

bátorít

ige
 • biztat, buzdít, lelkesít, ösztönöz, késztet, motivál, sarkall, ösztökél, nógat, noszogat, serkent, lelket önt (valakibe)

betyár I.

főnév
 • szegénylegény, útonálló, rabló, zsivány (régies), haramia, lator, gonosztevő, bandita, briganti, himpellér, martalóc, lókötő, lótolvaj, csirkefogó, gazember, gazfickó, járkálóember (tájnyelvi)
 • rosszcsont, rosszposztó, csibész, hétördög, gézengúz, kópé

domborzati

melléknév
 • (térkép): hegy- és vízrajzi, szintvonalas

benzintartály

főnév
 • üzemanyagtartály, tank

amputál

ige
 • csonkol (szaknyelvi), levág, leoperál, (végtagot) eltávolít

billenőkocsi

főnév
 • billenőautó, billencs (régies), dömper

drágít

ige
 • (árat) emel, megdrágít, drágosít (tájnyelvi), felértékel