egyre szinonimái

határozószó
 • szüntelenül, egyre-másra, nyakra-főre, folyvást, folytonosan, folyton, mindegyre, állandóan, egyfolytában, mindig, minduntalan, örökké, évről évre, szakadatlan, furtonfurt (régies), váltig, untig, éjjel-nappal, lépten-nyomon, vég nélkül, megszakítás nélkül, végeérhetetlenül, szakadatlanul, zavartalanul, mindétre (tájnyelvi)
 • mindinkább, egyre tovább, hovatovább, mind jobban, egyre inkább, egyre jobban, fokozatosan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

diszpozíció

főnév
 • rendelkezés, utasítás, intézkedés
 • hajlam, hajlandóság, készség, beállítottság
 • kedv, hangulat, hangoltság, lelkiállapot, kedélyállapot

éleselméjűség

főnév
 • okosság, eszesség, értelmesség, elmeél (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyre szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dudás

főnév
 • csimpolyás (tájnyelvi)

családfő

főnév
 • a ház ura, pater familias (idegen), családapa, családatya, háznépatya (régies), családgazda (tájnyelvi)

cérna

főnév
 • cérnaszál, fonal
 • (kifejezésekben): türelem, béketűrés

betér

ige
 • befordul, bekanyarodik
 • bemegy, belép, benéz, beugrik, beköszön, betéved, belátogat, bekukkant, beszalad, betoppan
 • (tájnyelvi): befér

egyből

határozószó
 • rögtön, elsőre, helyből (bizalmas), hirtelen, váratlanul, nyomban, tüstént, legott (régies), azonnal, egyszerre, kapásból, rögtönözve, egy lélegzetre, egy szuszra, kapsiból (szleng), csípőből (szleng), stante pede (idegen), per mops (idegen), élből (szleng)

elkedvetlenedik

ige
 • elszomorodik, lehangolódik, elszontyolodik, kedvét veszti, reményét veszti, besavanyodik, lehervad (bizalmas), lekókad, lekonyul, elcsügged, elkeseredik, elanyátlanodik, elkenődik (bizalmas), elkámpicsorodik, elhagyja magát, letörik (bizalmas), lelombozódik (szleng), elkeskenyedik (bizalmas) Sz: letörik, mint a bili füle (bizalmas)

liga

főnév
 • szövetség, unió, államszövetség, föderáció, konföderáció
 • szövetkezés, koalíció, traktátum (régies), alliance (idegen)
 • egyesület, testület, ipartestület, céh, szervezet, korporáció (régies)
 • osztály

avatkozik

ige
 • (valamibe): keveredik, elegyedik, ártja magát, beleártja magát, beleszól, beleüti az orrát

átjár

ige
 • keresztüljár, átmegy, áthalad
 • (érzés): áthat, eltölt, átitat, elönt
 • átfúródik, áthatol, keresztülhatol, keresztülhat (régies)

barom

főnév
 • jószág, marha, lábasjószág (régies)
 • szarvasmarha, igavonó, igásállat
 • (jelzőként is): állat, ökör, hatökör, tuskó (bizalmas), bunkó, tahó (bizalmas), disznó, marha, idióta, hülye, durva, ostoba, műveletlen, faragatlan, modortalan

ellik

ige
 • fiadzik, fajzik (régies), kölykezik, szül, vemhedzik, vemhezik, világra hoz

elvet

ige
 • eldob, elhajít, elrepít, ellódít, ellök (tájnyelvi)
 • sutba dob, félrevet, megtagad
 • elutasít, visszautasít, ellenez, visszadob, leszavaz
 • elhint, elveteményez (tájnyelvi), elültet, eltesz (tájnyelvi), elszór (tájnyelvi)

fürj

főnév
 • pitypalatty

felhorzsol, fölhorzs

ige
 • felsért, felsebez, feltör, felcsiszol, megkarcol, feldörgöl, felsúrol, összekaristol, megsért

egyszeregy

főnév
 • kétszerkettő, szorzótábla, számolótábla

dörzsölődik

ige
 • súrlódik, horzsolódik, csiszolódik

életunt

melléknév
 • letargikus, kiégett, kiélt, deprimált, depressziós, szplínes (régies), mélabús, búskomor, fásult, enervált, csüggedt, kedvetlen, blazírt, levert, mísz (bizalmas), apatikus

felépít, fölépít

ige
 • megépít, felhúz
 • megvalósít, megteremt
 • megszerkeszt, megkonstruál, megalkot, alkot, összeállít
 • alapít, alapoz

elágazik

főnév
 • kettéágazik, szétágazik, bifurkálódik (idegen), divergál (szaknyelvi), elágasul (tájnyelvi), széjjelfut, széttart, szétválik, kettéválik, különválik

csattanó

főnév
 • poén, fénypont, pláne (bizalmas)
 • váratlan fordulat

élharcos

főnév
 • vezér, zászlóvivő, fáklyavivő, fáklyahordozó, főkolompos (pejoratív)

felhány, fölhány

ige
 • felkapál, fellapátol, felás, feldúl, feltúr
 • feldobál, felhajigál, felszór, felhantol, felrak, halomba rak, felhalmoz
 • átkutat, felforgat
 • felhánytorgat, felemleget, felpanaszol, szemére vet, szemére lobbant, hibáztat, felhoz