egyszeregy szinonimái

főnév
 • kétszerkettő, szorzótábla, számolótábla

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

zenetanár

főnév
 • zenepedagógus, zeneoktató

magyarázkodik

ige
 • mentegetőzik, mentegeti magát, bocsánatot kér, mosakodik (bizalmas), meakulpázik, exkuzálja magát, takarózik (bizalmas), ágabogál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyszeregy szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dughagyma

főnév
 • apróhagyma (tájnyelvi)

csalétek

főnév
 • csali, maszlag (bizalmas), csele (tájnyelvi), étető (tájnyelvi), mézesmadzag

cibál

ige
 • húzgál, rángat, ráncigál, huzigál, megtépáz, tépáz, tépdes, húz, vonszol, szaggat, cibáz (tájnyelvi), cincál (tájnyelvi), csupáz (tájnyelvi), gyámbál (tájnyelvi), gyámbász (tájnyelvi), gyepál (tájnyelvi)

betilt

ige
 • (könyvet): elkoboz, indexre tesz
 • (egyesülést) feloszlat
 • feloszlat, elhallgattat, elfojt, lever, megszüntet

egyedüllét

főnév
 • magány, magányosság, társtalanság, elhagyottság, elhagyatottság, elvonultság, visszavonultság, remeteség, elzárkózás, elzárkózottság

elképzelés

főnév
 • elgondolás, terv, tervezet, ötlet, idea, kitalálás, kiagyalás, agyszülemény, fantazmagória, képzet, teória, elmélet, koncepció, nézet, feltevés, sejtelem, fogalom, vélelem (régies)

liliputi

melléknév, főnév
 • kicsi, kicsiny, parányi, icipici, piciny, törpe

azelőtt

határozószó
 • megelőzően, előzőleg, addig, előbb, előzetesen
 • régebben, régente, korábban, hajdan, hajdanában, egykor, egykoron, régen, valaha, valamikor, annak előtte, addigelé (régies)

átkínlódik

ige
 • végigkínlódik, végigszenved, átvergődik, átküszködik, végigveszkődik (tájnyelvi)
 • átvészel

bástya

főnév
 • védőbástya, bástyatorony, védőmű (szaknyelvi), védmű (szaknyelvi), védfal (régies), várszög (régies), rondella, fokvár (régies), torony
 • védelmező, támasz

elmaradott

melléknév
 • tudatlan, műveletlen, maradi, tájékozatlan, sötét (szleng), primitív, ősi, kezdeti, fejletlen, provinciális (régies)
 • régimódi, korszerűtlen, kezdetleges, idejétmúlt, avas, hátramaradt, maradi, szűk látókörű, kisszerű, korlátolt

élvezhetetlen

melléknév
 • fogyaszthatatlan, ehetetlen, se íze, se bűze, kellemetlen, éldelhetetlen (régies)
 • unalmas

fűszer

főnév
 • ízesítő, fűszerszám (régies), condimentum (idegen, régies)
 • ételízesítő

felibe-harmadába

határozószó
 • elnagyoltan, nagyjában, felületesen, félbe-szerbe (tájnyelvi), átabotában (tájnyelvi)

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

drágáll

ige
 • sokall, borsosoll (tájnyelvi), drágállít (tájnyelvi)

elfajulás

főnév
 • elkorcsosodás, degenerálódás (szaknyelvi), elsatnyulás, elcsenevészesedés, elferdülés, perverzió (szaknyelvi)
 • elaljasodás, elzüllés, elfajzás (régies)
 • súlyosbodás, elmérgesedés, felfokozódás, felerősödés

felesleg, fölösleg

főnév
 • többlet, maradvány, maradék, reziduum (szaknyelvi), plusz (bizalmas), tartalék, bővelkedés, fölöznek (tájnyelvi), excedens (idegen), resztli (bizalmas), szuperplusz (régies)(valaminek)

elalszik

ige
 • álomba merül, elszunyókál, elnyomja az álom, elnyomja a buzgóság, elszundít, elszunnyad, elbóbiskol, elbólint, elszenderül, elszenderedik, elnyugszik, elpihen, eldormikál (tájnyelvi), elhunyik (tájnyelvi) Sz: álom száll a szemére; tollasbálba megy (tréfás); megjöttek az atyafiak Álmosdról; mohásul a szeme; párnahályog ereszkedik a szemére; tüskös a szeme
 • meghal, örök életre szenderül
 • kialszik, kihuny, kilobban, ellobban, elojlik (tájnyelvi)
 • abbamarad, felfüggesztődik
 • (tájnyelvi): elzsibbad

csavarhúzó

főnév
 • srófhajtó (bizalmas), srófhúzó

elhelyez

ige
 • letesz, lerak, elrak, elrendez, arranzsál (régies)
 • raktároz, tárol, deponál (szaknyelvi)
 • elszállásol, elkvártélyoz (régies), bekvártélyoz (régies), állomásoztat, befogad, hajlékot ad
 • álláshoz juttat, beajánl, beprotezsál, bejuttat, elszerez (régies)
 • (pénzt): letétbe tesz, befizet, befektet, invesztál, fordít (valamire)

felhív, fölhív

ige
 • feltárcsáz, felcsenget, csenget, telefonál
 • felszólít, felkér, felrendel, felcsábít, felbolondít, megkér, invitál
 • feleltet
 • (figyelmet) ráirányít