termelékeny szinonimái

melléknév
 • eredményes, produktív, jövedelmező, rentábilis (szaknyelvi), hasznot hajtó, megtérülő, gyümölcsöző
 • eredménytelen, improduktív

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

alélt

melléknév
 • ájult, öntudatlan, eszméletlen, kába, kábult, bódult, elkábított, elbódított, érzéketlen, élettelen, eltompult
 • lankadt, kókadt, törődött, fáradt, elpilledt, eltikkadt, kimerült
 • zsibbadt, ernyedt(bizalmas)

útőr

főnév
 • útfelügyelő, útkaparó (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a termelékeny szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

tea

főnév
 • csája (bizalmas)
 • teadélután, uzsonna

szervíroz

ige
 • felszolgál, tálal, feltálal, felad

személyzet

főnév
 • legénység, apparátus
 • cselédség, szolgálattevők
 • háztartási alkalmazott

siralmas

melléknév
 • lesújtó, elcsüggesztő, elszomorító, fájdalmas, keserves, gyászos, jajos (régies), lehangoló
 • szánalomra méltó, sajnálatra méltó, lamentábilis (idegen), nyomorúságos, nyomorult, boldogtalan, mizerábilis (régies), istenverte Sz: a pogány is megszánná
 • szegényes, kopottas, nyomorúságos
 • (pejoratív): hitvány, silány, szánalmas, lesújtó, pocsék

tendenciózus

melléknév
 • célzatos, szándékolt, meggondolt, kiszámított, előkészített, irányzatos
 • elfogult, részrehajló, rosszindulatú, egyoldalú, propagandisztikus (idegen), intenciózus (régies)

törzsőrmester

főnév
 • törzs (bizalmas), törmi (szleng), törzsike (szleng), dörzsőrmester (szleng)

regényes

melléknév
 • (régies): ábrándos, érzelmes, szentimentális, rajongó, romantikus, meseszerű, vadregényes
 • érdekes, fordulatos, színes, mozgalmas, kalandos, változatos

rakodik

ige
 • (kocsit): rak, megrak, telerak, felpakol, pakol (bizalmas)
 • rakosgat, rámol, pakolászik (bizalmas)

mozi

főnév
 • filmszínház, mozgóképszínház (régies), mozgó (régies), cinéma (idegen), kino (idegen)
 • film, játékfilm
 • (szleng): hallucináció, vetítés (szleng)

retorika

főnév
 • (szaknyelvi): szónoklattan, ékesszólástan, beszédművészet, szónoklás, ékesszólás
 • (bizalmas): hatásvadászat, mellébeszélés
 • szónokiasság, szónoki fogás

tudománytalan

melléknév
 • légből kapott, rögtönzött, megalapozatlan

üldöz

ige
 • követ, hajszol, kerget, űz, köröz, hajhász, hajkurász, vadászik (valamire)(valaki elől)
 • nyugtalanít, zaklat, zargat, zavar, háborgat, molesztál, abajgat (tájnyelvi)

ismert

melléknév
 • ismerős, elterjedt, általános, köztudomású, köztudott, közismert, közhírű, közszájon forgó, tudvalévő, ismeretes, nyilvánvaló, publikus, elfogadott, hagyományos, használt
 • nevezetes, jelentős, nagyhírű, neves, prominens (idegen), nagynevű, hírneves, híres, tekintélyes
 • hírhedt (régies), cégéres (pejoratív), címeres (pejoratív)

visszavonhatatlan

melléknév
 • végleges, végérvényes, megváltoztathatatlan, megmásíthatatlan, megfellebbezhetetlen, irrevokábilis (régies), megtámadhatatlan, maradandó

természet

főnév
 • natúra (idegen), anyatermészet, környezet, világ, vadon, erdő, mező, erdő-mező, vidék, zöld
 • vérmérséklet, temperamentum, sajátosság, hajlam, alkat, lelki alkat, lelkület, jellem, karakter

tavacska

főnév
 • tengerszem
 • (tájnyelvi): tócsa, pocsolya

tótágas

főnév
 • kézenállás, fejenállás, királyágas (tájnyelvi)

visszadob

ige
 • visszahajít, visszahajigál, visszavet, visszacsap, visszavág
 • visszaad
 • elutasít, visszautasít, elvet, leszavaz

tettlegesség

főnév
 • verés, ütés, ütlegelés, bántalmazás, inzultálás

szifon

főnév
 • szívócső
 • bűzelzáró, szagzáró
 • autoszifon (idegen), szódásszifon

tönkremegy

ige
 • elromlik, megrongálódik, elhasználódik, meghibásodik, elkopik, lerobban (szleng), odalesz Sz: tropára megy (szleng); gajra megy (szleng); az ördögé ez már; derékba törik; ebek harmincadjára kerül; eljár rajta az idő, mint az öreg lányon; felmondja a szolgálatot; gazda a gazban; jajharasztjára kerül; kifogyott belőle minden jóság, mint a vásári acélból; kordéra jut (valami); összement, mint a tót orgona
 • (étel): megromlik, megavasodik, megpenészedik, megrothad, elveszelődik (tájnyelvi), megavul (tájnyelvi)
 • tönkrejut, csődbe megy, csődbe jut, fizetésképtelenné válik, eladósodik, megbukik, elszegényedik, tönk szélére jut, koldusbotra jut, felőrlődik, belebukik, bekrachol (bizalmas), befuccsol (bizalmas) Sz: padlóra kerül(bizalmas)

visszatükröződik

melléknév
 • visszaverődik, visszasugárzódik, tükröződik
 • kifejeződik, megmutatkozik, megjelenik