egyedüli szinonimái

melléknév
 • egyetlen, kizárólagos

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kristályosodik

ige
 • jegecesedik, jeged (régies), jegecül (régies)
 • (gondolat): formálódik, kialakul, alakot ölt

sárkány

főnév
 • sárkánykígyó, szörnyeteg
 • papírsárkány
 • sárkányrepülő
 • (szaknyelvi): ravasz (bizalmas), kakas (bizalmas)
 • (pejoratív): banya (pejoratív), hárpia, fúria, satrafa (bizalmas), csoroszlya
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyedüli szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

domborzat

főnév
 • felszín, terepszelvény, terepalakulás, relief (idegen)

cintányér

főnév
 • réztányér, rézkorong, csörgettyű (tájnyelvi)

bűnbánó

melléknév
 • bűntudatos, töredelmes, sajnálkozó, bánkódó, bocsánatkérő, mentegetőző, megtört, vezeklő

berreg

ige
 • zakatol, búg, kattog, kerreg, birreg-berreg (tájnyelvi), surrog, csörög
 • (tájnyelvi): raccsol
 • (tájnyelvi): (juh) üzekedik, párosodik, közösül

dzsesszzenekar

főnév
 • jazz-band (idegen)

elhalálozik

ige
 • meghal, elhuny, eltávozik, eltávozik az élők sorából, elhal (régies), halálát leli, kiadja a lelkét, elköltözik a másvilágra, elmegy (bizalmas), jobblétre szenderül (bizalmas), elpihen (választékos), exitál (szaknyelvi)

letérdel, letérdepel

ige
 • térdre borul, térdre esik, térdre hull, térdre omlik, leveti magát, lerogy, lerogyik
 • térdet hajt

átpártol

ige
 • átáll, átmegy, átül, cserbenhagy, faképnél hagy, dezertál, átvádol (tájnyelvi), átvált (tájnyelvi), áttér, kilép, elbúcsúzik, átnyergel (bizalmas), áttáncol (szleng), lelécel (szleng), kiszáll a buliból (szleng)

asszonyság

főnév
 • (régies): úrhölgy, úriasszony, úrnő, dáma

ballépés

főnév
 • botlás, hiba, tévedés, megtévelyedés, vétség, kisiklás, gikszer (bizalmas), baki (bizalmas), melléfogás, baklövés
 • félrelépés

elkeresztel

ige
 • elnevez, nevet ad
 • hív, titulál, címez, szólít (valaminek), elbérmál (tájnyelvi)

eltávolodik

ige
 • elkerül (valakibe), elkanyarodik, elfordul, eltér, tovaszáll
 • elidegenedik, elhidegül, elszakad, elpártol

fullajtár

főnév
 • előlovas (régies), jelentőfutó (régies), előhírnök
 • hírvivő, futár (régies), küldönc, főlajtár (tájnyelvi), kengyelfutó (régies)
 • (régies): kocsis

felelőtlenség

főnév
 • lelkiismeretlenség, gondatlanság, könnyelműség, hanyagság, megbízhatatlanság
 • szertelenség, zabolátlanság, megfontolatlanság

egyenest

határozószó
 • egyenesen, közvetlenül, rögtön, tüstént, rögvest, hirtelen, egyszerre, direkte (idegen)

dobog

ige
 • dobol, döng, dübög (tájnyelvi), dübörög, kopog, duhog (tájnyelvi)
 • (szív): üt, ver, lüktet, pulzál (szaknyelvi), dobol, kalapál, zakatol, kalimpál, kalamol (tájnyelvi), ugrál, zötyög, lötyög (bizalmas)

elég II.

határozószó
 • eléggé, meglehetősen

felajánl, fölajánl

ige
 • felkínál, nyújt, ad, szán, szentel, áldoz, offerál (régies), dedikál (régies), spendíroz (bizalmas)
 • áldozatot mutat be

egyszer II.

határozószó
 • valamikor, egykoron, valaha, régen, rég, egykor, hajdan, egykorban (régies), egyolykor (tájnyelvi)
 • jövőre, majd egyszer, majd, alkalomadtán, a közeljövőben
 • (egyszer csak): hirtelen, váratlanul, egyszerre csak

csacsog

ige
 • cseveg, cseverészik, diskurál, fecseg, locsog, karattyol (bizalmas), pletykál, tereferél, trécsel, traccsol (bizalmas), csacskálkodik (régies), cserfel (tájnyelvi), csángál (tájnyelvi)
 • csicsereg, csiripel, csivitel
 • csobog, csörgedezik

életrajz

főnév
 • élettörténet, biográfia (szaknyelvi), életregény (szaknyelvi), életírás (régies), életleírás (régies), memoár (választékos), emlékirat (választékos), curriculum vitae (választékos)
 • önéletrajz, önéletírás, autobiográfia, napló

feledés

főnév
 • felejtés, feledékenység