berreg szinonimái

ige
 • zakatol, búg, kattog, kerreg, birreg-berreg (tájnyelvi), surrog, csörög
 • (tájnyelvi): raccsol
 • (tájnyelvi): (juh) üzekedik, párosodik, közösül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kerekes

főnév
 • (régies): kerékgyártó, kerékács (régies), kollár (tájnyelvi), bognár

éppúgy

határozószó
 • éppen úgy, ugyanúgy, hasonlóképp, szintén, szintúgy, azonképp, azonképpen, csakúgy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a berreg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

békít

ige
 • békéltet
 • engesztel, nyugtat, csillapít, csitít, csendesít Sz: sót vet a tűzre

ara

főnév
 • menyasszony, jegyes, mátka

alsó II.

főnév
 • alsónadrág, alsónemű, alsóruha, fehérnemű, gatya (bizalmas), gatyó (bizalmas)

bemászik

ige
 • bekúszik, bebújik

borotvaecset

főnév
 • borotvapamacs, pamacs, borotválkozóecset, borbélyecset, ecset

kiegyenesít

ige
 • kifeszít, egyenget, kinyújt, kihúz, kikalapál, planíroz (régies)

bratyizik

ige
 • barátkozik, fraternizál (régies), komázik (tájnyelvi), cimborál, pajtáskodik, haverkodik (bizalmas), bizalmaskodik

csapong

ige
 • cikázik, repked, repdes, repes (régies), szálldos, szállong
 • elkalandozik, eltér a tárgytól
 • (régies): kószál, kóricál, lődörög, kalandozik, koslat, csatangol, lézeng

elsőbbség

főnév
 • előny, fölény, primátus (idegen), prioritás (idegen), anciennitás (régies)(bizalmas)

egy-egy

számnév
 • egynéhány, egyik-másik, olyik (választékos), egyik-egyik (tájnyelvi)

besétál

ige
 • beballag, beslattyog (bizalmas), bebaktat, beséfindál (tájnyelvi)
 • befárad
 • (csapdába): beleesik

bejut

ige
 • bemegy, behatol, benyomul, beférkőzik, befurakodik, bevergődik
 • bekerül

bizsu

főnév
 • divatékszer, csecsebecse, zsuzsu (régies), fityegő, mütyür, mütyürke

ébresztőóra

főnév
 • vekker, vekkeróra, csörgőóra, csörgetőóra (tájnyelvi)

betevő

főnév
 • ennivaló, táplálék, eledel, falat

áresés

főnév
 • árzuhanás, árcsökkenés

bolond I.

melléknév
 • őrült, gyengeelméjű, elmebeteg, elmebajos, tébolyult, eszelős, eszeveszett, eszement, zavart elméjű, féleszű, félkegyelmű, tébolyodott, agyalágyult, beszámíthatatlan, háborodott, hibbant, hülye, hígvelejű, agyatlan, ütődött (bizalmas), pszichopata (szaknyelvi), rögeszmés, mániás, bogaras, dilis, dilinyós (bizalmas), esztelen, eszetlen, eszeficamodott, együgyű, mafla, kótyagos, botor, badar, hóbortos, hőbörödött (tájnyelvi), idétlen, zagyva, kerge, csajbókos (tájnyelvi), kolontos (tájnyelvi), félcédulás, félnótás, félnadrág, flepnis (bizalmas), sügönye (bizalmas), rigolyás, kretén, flúgos (szleng), lökött (szleng), nyomott, nyomi (szleng), sügér, bohó (régies), füves (régies), golyós (szleng), balyóka (tájnyelvi), bódi (tájnyelvi), csába (tájnyelvi), csánbókos (tájnyelvi), csuba (tájnyelvi), dideli (tájnyelvi), kanyókás (tájnyelvi), bődült (tájnyelvi) Sz: Alföldön zarándokoskodik az esze; anyja hasában sem volt esze; baj van a káptalanban; beírták a bolondok könyvébe; bolond fáról puffant; bolondgombát evett; disznón keres gyapjút; elment a jó dolga; elszalasztotta az eszét; forgószél van a fejében; hat pénteken se jöhet eszére; hiányzik egy deszkája; hol okos, hol bolond; kivették a kerekét; kóvályog az esze; lágyára esett a sulyok; legelni küldte az eszét; Lipótmezőre való; lóg egy dongája; maszlagot evett; mind esze, mind mesze; mindig kuckóban ül, még sincs otthon; motoz van a fejében, mint a bolond birkának; nem talál útjára az esze; nem tud eszével számot vetni; nincs ki egészen; nincs ki húszra; nincs ki neki a kupa; nincsenek otthon nála; odahaza felejtette az eszét; olyan ember, aki a meszet issza meg tej fejében; olyan, mint aki az ablakfával elszaladt; olyan, mint akitől az Isten őrizzen; se tű, se cérna; visszára beszél
 • értelmetlen, meggondolatlan, hebehurgya, hebrencs (tájnyelvi)
 • (ötlet): képtelen, komikus, ésszerűtlen, fura, furcsa, különös, szokatlan, valószínűtlen, abszurd, groteszk

egybekel

ige
 • házasságot köt, összeházasodik, összekel (tájnyelvi), örök frigyre lép, házasságra lép, megesküszik
 • megnősül, feleségül vesz, nőül vesz, elvesz
 • hozzámegy, feleségül megy, férjhez megy (valakihez)