drágaság szinonimái

főnév
 • drágulás, árnövekedés, áremelkedés, árdrágítás
 • ékesség, ékszer, kincs, klenódium (régies)
 • (megszólításként): drágám, édesem, kedvesem, angyalom, életem, egyetlenem, gyönyörűm, gyönyörűségem, csillagom, rubintom, aranyom, lelkem, kincsem, kicsikém, cicám, aranyvirágom, rózsám (tájnyelvi), rozmaringom (tájnyelvi), gyöngyvirágom (tájnyelvi), gyöngyöm (tájnyelvi), violám (tájnyelvi), virágszálam (tájnyelvi), szentem (tájnyelvi), galambom, tubicám (tájnyelvi), tubám (régies), mindenem, gyémántom, mennyországom

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jogtalan

melléknév
 • jogosulatlan, illetéktelen
 • jogfosztott
 • törvénytelen, törvénysértő, törvényellenes, törvénybe ütköző, jogellenes, jogtipró, megengedhetetlen, illegális, illegitim (szaknyelvi), suba alatti
 • indokolatlan, alaptalan, megalapozatlan, igazságtalan, méltánytalan

ferences

melléknév, főnév
 • ferences rendi, Ferenc-rendi, franciskánus, kapucinus, minorita, cserifakó (régies, pejoratív)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a drágaság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dereng

ige
 • pirkad, világosodik, hajnalodik, nappalodik, virrad, pitymallik, hasad a hajnal, hajnallik, sillámlik (tájnyelvi)
 • (valakinek valami): rémlik, ködlik, sejlik, megvilágosodik, hajaz (tájnyelvi), hámoz (tájnyelvi), sajdít (tájnyelvi), pedz (tájnyelvi), leesik a tantusz (szleng)

buzerál

ige
 • fogdos, tapogat, tapizik (szleng), izgat, ingerel, nyúlkál, babrál, birizgál (bizalmas)
 • zaklat, zargat (bizalmas), zavar, háborgat, idegesít, bosszant, piszkál, inzultál, molesztál, szekál (bizalmas), szekíroz (bizalmas), macerál, vegzál (régies), abajgat, cseszeget (durva), csesztet (szleng), baszogat (durva)(valakiről)(szleng)

böjtöl

ige
 • péntekel (régies)
 • koplal, éhezik
 • fogyókúrázik, diétázik(szleng)

belelép

ige
 • beletapos, belegázol, belemegy, beletoccsan, beletapicskol (tájnyelvi), beleszottyan (tájnyelvi)

dobol

ige
 • (valamin): ütöget, vereget, kopog, dübög (tájnyelvi)

elcsíp

ige
 • lecsippent, leszakít, elszakít
 • elcsen, elvesz
 • elfog, kézre kerít, nyakon csíp, fülön csíp, fülön fog, lefülel, rajtakap
 • megkaparint, hatalmába kerít, megcsíp (bizalmas)
 • elér, elkap

leköszön

ige
 • lemond, felmond, visszavonul, távozik, megválik, lelép (bizalmas), renunciál (régies)

árvédelem

főnév
 • árvízvédelem, ármentesítés

árammérő

főnév
 • ampermérő
 • áramszámláló, villanyóra

átsiklik

ige
 • átsuhan, keresztülsiklik, átszáguld, áthalad, végighalad, átjut
 • elkerüli a figyelmét, figyelmen kívül hagy, átugrik, mellőz, kihagy
 • áttér (más témára)
 • elnéz, megbocsát, szemet huny

életöröm

főnév
 • életkedv, derű, életvidámság, élénkség, lelkesültség

előrehalad

ige
 • előremegy, előrelép, előrejut, előretör, előrenyomul, előbbre jut
 • (idő): múlik, telik, szalad
 • fejlődik, boldogul, érvényesül

fon

ige
 • sodor, összesodor, összefűz, köt, hurkol, teker

feddés

főnév
 • dorgálás, korholás, szidás, megrovás, szapulás, leckéztetés, lecke, intés, intelem, pirongatás, figyelmeztetés, szemrehányás, fejmosás (bizalmas), regnálás (tájnyelvi), letolás (bizalmas), dörgedelem, lehurrogás (pejoratív), porítás (régies), dorgatórium (régies)

drapp

melléknév, főnév
 • világosbarna, homokszín, mustárszínű, sárgásbarna, szürkéssárga, sárgásszürke, nyersgyapjúszínű, zergeszín (régies), chamois (idegen), bézs

delírium

főnév
 • őrjöngés, eszelősség, önkívület, eksztázis
 • elragadtatás, lelkesültség

egyszerűsödik

ige
 • letisztul, redukálódik

falka

főnév
 • csapat, sereg, csoport, nyáj, konda, csorda, raj, boly, folt (tájnyelvi)
 • tömeg, sokaság, horda (pejoratív), csürhe, csőcselék, banda

ébren

határozószó
 • virrasztva, álmatlanul, szemhunyás nélkül, fenn, émetten (régies), imette (régies), émedte (tájnyelvi)

cégtulajdonos

főnév
 • főnök, tulaj (szleng), góré (szleng), séf (szleng)

elajándékoz

ige
 • odaad, odaajándékoz, elsenkel (tájnyelvi), továbbad

fazék

főnév
 • főzőedény, lábas, üst, kondér, fazok (tájnyelvi), hirge (tájnyelvi), katlan (régies)
 • szilke (tájnyelvi), csupor, köcsög, bömbölőlyuk (tájnyelvi)