előrehalad szinonimái

ige
 • előremegy, előrelép, előrejut, előretör, előrenyomul, előbbre jut
 • (idő): múlik, telik, szalad
 • fejlődik, boldogul, érvényesül

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

berukkol

ige
 • (katonának): bevonul, beáll

szabás

főnév
 • fazon, forma, snitt (bizalmas), modell
 • (régies): rendelés, törvény, végezet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a előrehalad szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elkészít

ige
 • megcsinál, megalkot, létrehoz, előállít, kidolgoz, megvalósít, kivitelez, gyárt, megteremt, véghezvisz, befejez, végrehajt, teljesít, tető alá hoz
 • megfőz, megsüt

dolgos

melléknév
 • munkás (tájnyelvi), munkaszerető, dologszerető, szorgalmas, igyekvő, szorgos, serény, tevékeny, élénk, cselekvő, aktív, jódolgos (tájnyelvi), jódolgú (tájnyelvi), fáradhatatlan

dereng

ige
 • pirkad, világosodik, hajnalodik, nappalodik, virrad, pitymallik, hasad a hajnal, hajnallik, sillámlik (tájnyelvi)
 • (valakinek valami): rémlik, ködlik, sejlik, megvilágosodik, hajaz (tájnyelvi), hámoz (tájnyelvi), sajdít (tájnyelvi), pedz (tájnyelvi), leesik a tantusz (szleng)

cigánykerék

főnév
 • górány (tájnyelvi), báránybucka (tájnyelvi)

elnyír

ige
 • elmetsz, elvág, elnyes
 • (szleng): elbuktat, megbuktat

erdeifenyő

főnév
 • keményfenyő, németfenyő

méghozzá

kötőszó
 • mégpedig, pontosabban, ráadásul, ráadásul még, azonkívül, ezenfelül, amellett, tetejébe, sőt

betakaródzik, betaka

ige
 • beburkolódzik, befedi magát, betakarkodik (tájnyelvi)

benső II.

főnév
 • lélek, lelkivilág, belvilág (régies)

bízik

ige
 • bizakodik, hisz, megbízik, remél, reménykedik, biztosra vesz, meg van győződve (valamiről), bizalommal viseltetik, bizodalmazik (régies), bizalmát veti (valamibe), épít (valamire), nem veszti el csüggedését (tréfás)

érte

határozószó
 • érette (választékos), cserébe, fejében
 • érdekében, kedvéért
 • miatta, őmiatta
 • végette

fejetlenség

főnév
 • zűrzavar, kapkodás, összevisszaság, fejvesztettség, rendetlenség, felfordulás, anarchia, kavarodás, káosz, vakrémület, pánik, konfúzió (választékos), ribillió, zűr, rumli (bizalmas), bordély (tájnyelvi), kupleráj (pejoratív), kupi (szleng), gubanc (szleng), virbli (szleng)

hajnal

főnév
 • pirkadat, pitymallat (tájnyelvi), napkelte, auróra (idegen), napfeljötte (tájnyelvi), virradat, hajnalhasadás, hajnalodás, korány (régies), derengés
 • pirkadás, reggeli szürkület, hajnalpír, hajnalfény
 • kezdet, eredet

II.

melléknév
 • első, elsődleges, elsőrendű, legfontosabb, döntő, alapvető, fundamentális, vezérlő, vezető, centrális (idegen), központi, kardinális, sarkalatos, dominális (idegen), kiemelkedő, egyetemes, lényeges, nyomós, jelentős, elemi, uralkodó, fontos

előrelép

ige
 • kilép, előremegy, előrehalad, előrenyomul, előbbre jut
 • halad, fejlődik, javul

éljenez

ige
 • éltet, köszönt, üdvözöl, vivátoz, bravózik, hurráz, ünnepel, hozsannázik(bizalmas)

elvitathatatlan

melléknév
 • kétségbevonhatatlan, kétségtelen, indokolt, tagadhatatlan, cáfolhatatlan, megcáfolhatatlan, vitán felül álló, vitathatatlan, nyilvánvaló, apodiktikus (szaknyelvi), bizonyos, biztos

folyósít

ige
 • kiutal, fizet, teljesít, kielégít, engedményez, juttat

elsimul

ige
 • kisimul, lesimul
 • rendeződik, elrendeződik, kiküszöbölődik
 • (tájnyelvi): elcsúszik

dörzsölődik

ige
 • súrlódik, horzsolódik, csiszolódik

én I.

névmás
 • magam, saját magam, enmagam, jómagam, csekélységem, szerénységem

forrong

ige
 • kitörni készül, lázadozik, lázad, zendül, zavarog, mozgolódik, ellenszegül, zúgolódik, tombol, tiltakozik, nyugtalankodik
 • dühöng, mérgelődik, háborog, tajtékzik, őrjöng