élelmes szinonimái

melléknév
 • szemfüles, szemes, találékony, leleményes, ötletes, elmés (választékos), életrevaló (választékos), élnivaló (régies), rátermett, talpraesett, belevaló (bizalmas), ügyes Sz: a jég hátán is megél; elél a kőszikla tetején is(bizalmas)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

portó

főnév
 • illeték, pótdíj, pótilleték, büntetőilleték
 • szállítási díj

elhallgat

ige
 • elcsendesedik, elnémul, torkán akad a szó, befogja a száját (bizalmas), pianóban nyomja (szleng), megkukul (bizalmas), elkussol (durva), begombolkozik (szleng, tréfás) Sz: azt se mondja, fapapucs; befagy a szája; befogja a lepénylesőt; befogja a kenyeres zsák száját; bőrt húz a fogára (szleng); felteszi a szájkosarat (szleng); felteszi a hangfogót (szleng); kikopik a beszédből, mint a mogyoró a tokjából; lecsapja a reteszt
 • (zene, taps): abbamarad, bevégződik, véget ér, elül, megszűnik
 • hallgat, figyel, figyelemmel kísér
 • (valamit): eltitkol, rejteget, leplez, palástol, álcáz, takargat, magába fojt, visszatart, lenyel (bizalmas), eltussol
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a élelmes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

egyik-másik

névmás
 • egynéhány, egy-egy, némely, némelyik, olyik (választékos)

csinál

ige
 • tesz, cselekszik, ténykedik, tevékenykedik, művel, dolgozik, végez, végbevisz, véghezvisz, űz, folytat
 • készít, formál, alkot, barkácsol, gyárt, alakít, létrehoz, létesít, sikerít (bizalmas), szerkeszt, kreál, buherál (szleng), bonyolít (tájnyelvi), makherál (tájnyelvi), mesterkél (tájnyelvi), kigondol, kitalál, kiötöl
 • rendez, okoz, kelt, (hibát) ejt, (arcot, grimaszt) vág, (rendet) rak, (lármát, botrányt) csap
 • (valamivé, valamilyenné): formál, alakít, farag (valakiből valamit)
 • (valamibe): ürít, ereszt, székel, piszkít

csatársor

főnév
 • támadók, támadójátékosok, támadósor

bodobács

főnév
 • fényköltő, mezei poloska, suszterbogár (tájnyelvi)

elbájol

ige
 • elvarázsol, megbabonáz, megigéz, elbűvöl, megragad, megejt, lenyűgöz, lebilincsel, elkápráztat, elragad, megboszorkányoz

előjegyzés

főnév
 • feljegyzés, felírás, lefoglalás, rezerválás, rezerváció, nyilvántartásba vétel

makula

főnév
 • (régies): szennyfolt, mocsok, bélyeg, pecsét, szégyenfolt
 • szeplő, hiba, fogyatkozás

beavatott

melléknév
 • bennfentes, illetékes, bejáratos, bizalmas, tájékozott

baldachin

főnév
 • ágymennyezet, tető, szuperlát (régies), ágysátor (régies)

belát

ige
 • belelát
 • áttekint, átlát, végiglát
 • elismer, tudomásul vesz, megért, fejet hajt (valami előtt), felfog, tisztába jön (valamivel), beismer, koncedál (szaknyelvi)

elprédál

ige
 • elpazarol, elherdál, elpocsékol, eltékozol, elver, elveszteget, elkótyavetyél, elkölt, elfecsérel, elszór, nyakára hág, seggére ver (durva), elmismásol (bizalmas), elemészt (régies), eldividál (tájnyelvi)
 • (régies): elrabol, elragad, elzsákmányol

ereszt

ige
 • bocsát, kibocsát
 • növeszt
 • (vizet): enged, csapol, folyat
 • (bizalmas): szellent
 • elenged, elereszt, elbocsát
 • lazít, tágít, bővít
 • (szleng): kielégül, ejakulál

golyva

főnév
 • strúma, görvély (régies), gelyva (régies), tálgyú (régies), guga (tájnyelvi), gusabegy (tájnyelvi)
 • begy

felszólító, fölszólí

melléknév
 • felhívó, utasító, parancsoló

elemózsia

főnév
 • útravaló, úti élelem, ennivaló, élelem, táplálék, étel, eleség, eledel, harapnivaló, kaja (bizalmas), koszt (bizalmas)

egyezség

főnév
 • egyetértés, békesség, béke, szövetség, összetartás, összhang, harmónia, egység, barátság

ellenhatás

főnév
 • visszahatás, reakció, ellensúlyozás

felránt, fölránt

ige
 • felnyit, kinyit, felcsap, feltép, felcsaptat (régies), felszakaszt (tájnyelvi)
 • (ruhát): felhúz, magára ölt, felvesz

elfordul

ige
 • félrenéz, elfordítja a fejét, elserül (tájnyelvi)
 • elkanyarodik, letér, elterelődik, (út) elhajlik, divergál (szaknyelvi)
 • eltávolodik, elhidegül, elpártol
 • (régies): (veszedelem) elhárul

csokor

főnév
 • virágcsokor, bokréta, csokréta, bukéta (tájnyelvi), bogolya (tájnyelvi)
 • masni (bizalmas), mellcsokor, csokornyakkendő
 • pompon, bojt, bakló (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): csomó, nyaláb, köteg, fürt, rakás, halom, halmaz, kéve
 • (tájnyelvi): csoport, csapat

elnadrágol

ige
 • (bizalmas): megnadrágol, elver, megrak, elfenekel, elpáhol, megvesszőz, megpálcáz, helybenhagy, eltángál, megruház (bizalmas), elnáspángol, elpüföl, eldönget, elcsépel (bizalmas), elrak (bizalmas), megdádáz (bizalmas), cincáz (tájnyelvi) Sz: kiporolja a nadrágját

felszeg, fölszeg

ige
 • (kenyeret): megszeg, megkezd, belevág, felvág
 • (ruhát): felvarr, felhajt, beszeg, eldolgoz