egyenlő szinonimái

melléknév
 • egyforma, azonos, megegyező, összevágó, egybevágó, összeillő, megfelelő, felér (valamivel), vetekszik (valamivel, valakivel), egyenrangú, kiegyenlített, egál (idegen), egalizált (idegen), arányos, identikus (idegen), ekvivalens, megkülönböztethetetlen, egyarántos (tájnyelvi), egyenjogú

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kártalanít

ige
 • kárpótol, kármentesít (választékos), jóvátesz, megtérít, visszatérít, regresszíroz (idegen, régies), rekompenzál (idegen), bonifikál (idegen), gratifikál (régies)

vagdalthús

főnév
 • vagdalt (bizalmas), húspogácsa, fasírt (bizalmas), fasírozott (bizalmas)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyenlő szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

döcög

ige
 • rázkódik, zötyög, zötykölődik, bumlizik (bizalmas), zökög (tájnyelvi), diceg (tájnyelvi), döcölődik (tájnyelvi)
 • rázódik (tájnyelvi), hányódik (tájnyelvi)
 • kacsázik, cammog
 • (ritmus): akadozik, sántít, biceg, botladozik

ciszta

főnév
 • dudor, duzzanat, daganat, tömlő

büszkeség

főnév
 • önérzet, öntudat, beképzeltség, önhittség, kérkedés, kivagyiság, elbizakodottság, hetykeség, rátartiság, gőg, pöffeszkedés, dölyf, fennhéjázás, hivalkodás, kevélység
 • (vminek a büszkesége): dísze, kiválósága

besüt

ige
 • beéget, bebélyegez, megbélyegez, billogoz (szaknyelvi)
 • betűz, bevilágít, beragyog
 • (hajat): göndörít, bodorít, hullámosít, becsavar, lokniz (szaknyelvi), ondolál (szaknyelvi)

éden

főnév
 • paradicsom, édenkert
 • boldogság, beteljesülés

elhelyez

ige
 • letesz, lerak, elrak, elrendez, arranzsál (régies)
 • raktároz, tárol, deponál (szaknyelvi)
 • elszállásol, elkvártélyoz (régies), bekvártélyoz (régies), állomásoztat, befogad, hajlékot ad
 • álláshoz juttat, beajánl, beprotezsál, bejuttat, elszerez (régies)
 • (pénzt): letétbe tesz, befizet, befektet, invesztál, fordít (valamire)

létszámcsökkentés

főnév
 • leépítés, elbocsátás, lapátra tétel (szleng), menesztés, kirúgás (bizalmas), kidobás

áttekintés

főnév
 • vázlat, összefoglalás, kép, helyzetkép, leltár, jegyzék, recenzió (szaknyelvi), tájékoztató, keresztmetszet, kivonat, szinopszis (szaknyelvi), rezümé, konspektus (idegen)
 • elképzelés, tudás, ismeret

átállítás

főnév
 • áthelyezés
 • átkapcsolás, átigazítás
 • átképzés, átminősítés

bandavezér

főnév
 • (pejoratív): főkolompos (pejoratív), vezető, főnök, fejes (szleng), góré (szleng), hangadó, főmufti (szleng), bossz (szleng), bandagazda (tájnyelvi)

elkölt

ige
 • felhasznál, kiad, elvásárol, elpazarol, eltékozol, fölél, fölemészt, elver, nyakára hág, fenekére ver (szleng)
 • elfogyaszt, megeszik, ellakmároz (régies)

eltipor

ige
 • eltapos, széttapos, legázol, eltapod (tájnyelvi), megtapod (régies)
 • elnyom, elfojt, lever, letör, legyőz, megsemmisít, elpusztít, likvidál

furulya

főnév
 • furuglya (régies), pásztorsíp, fűzfasíp, pikula (tájnyelvi), tilinkó (tájnyelvi), tilinka (tájnyelvi), csilinka (tájnyelvi), csimpolya (tájnyelvi)
 • síp, tutu (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): hímvessző, pénisz
 • (szleng): besúgó
 • (szleng): (orális) szex, franciázás (bizalmas)

felettes, fölöttes II.

főnév
 • főnök, vezető, igazgató, parancsnok, elöljáró, feljebbvaló, nagyfőnök (bizalmas), góré (bizalmas), principális (régies)

egyes II.

melléknév
 • egyszeres, szimpla
 • egy-egy, némely, némelyik, valamely, bizonyos

dolmány

főnév
 • kabát, férfikabát, felöltő, zubbony (régies), atilla, dóka (régies), bujka (tájnyelvi), öltönyke (régies)

elektrotechnikus

főnév
 • elektroműszerész

felbomlik, fölbomlik

ige
 • meglazul, kibomlik, kikötődik, kioldódik, felfejtődik, kibogozódik, szálakra bomlik, kikapcsolódik
 • megszűnik, félbeszakad, meghiúsul, megszakad
 • szétzilálódik, széthull, szétszéled, szétszóródik
 • szétválik, szétesik, feloszlik, szétmállik, szétporlad, szétmorzsolódik, elkorhad

együttvéve

határozószó
 • együttesen, összesen, együtt, összegezve, összevéve, összesítve, mindenestül, mindent összevetve, en masse (régies), caklipakli (bizalmas)

csalárd

melléknév
 • csaló, megbízhatatlan, állhatatlan, álnok, csalfa, szószegő, hitszegő, hazug, hamis, alattomos, ravasz, kétszínű, képmutató, sunyi, perfid, csapzi (tájnyelvi), tisztességtelen, hűtlen
 • megtévesztő, csalóka, csalékony, becsapós (bizalmas)

elfed

ige
 • eltakar, betakar, beborít, elrejt, elleplez, álcáz, beburkol, lefátyoloz, elhomályosít, elsötétít, beárnyékol, belep

félénk

melléknév
 • ijedős, félős, gyáva, nyúlszívű, asszonyszívű (régies), majrés (szleng), beszari (durva), nyuszi (bizalmas), pelenkavitéz (pejoratív), betoji (szleng), cseszke (tájnyelvi), félékeny (tájnyelvi), illikes (tájnyelvi), ijeszke (tájnyelvi)
 • meghunyászkodó, pipogya
 • félszeg, szégyenlős, szemérmes, bátortalan
 • mamlasz, gyámoltalan, visszahúzódó, tartózkodó, elfogódott, megilletődött, kishitű, tétova