döbbent szinonimái

melléknév
 • megdöbbent, megrendült, elképedt, ámuló, felháborodott

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felzaklat, fölzaklat

ige
 • felkavar, felbolygat, megbolygat, feldúl, felizgat, felingerel, felturkál (választékos), kihoz a sodrából, izgalomba hoz, felidegesít, nyugtalanít

mindazonáltal

kötőszó
 • mindamellett, mégis, azonban, de azért, ellenére, dacára, ámde, egyébiránt
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a döbbent szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dél

főnév
 • délidő, ebédidő

bunkó II.

melléknév
 • (szleng): tahó (tájnyelvi), udvariatlan, modortalan, barátságtalan, faragatlan, bárdolatlan, goromba, durva, alpári, közönséges, műveletlen, neveletlen, kulturálatlan, civilizálatlan, betonfejű (szleng), dinnye (szleng)

borvörös

melléknév, főnév
 • gránátszín, bordó, sötétvörös, mélyvörös

belebonyolódik

ige
 • belegabalyodik
 • belezavarodik, belekeveredik, belevész

díszítés

főnév
 • ékesítés, ékítés, cifrázás
 • díszítmény, díszítőelem, dísz, ék, ékítmény, ékesség, sallang, cicoma, cafrang, ciráda, dekoráció, ornamens (szaknyelvi), ornamentum (szaknyelvi), staffázs (régies), (zenében) fioritura (szaknyelvi), (zenében) koloratúra (szaknyelvi)

elbeszél

ige
 • elmesél, elmond, leír, ecsetel, elregél, taglal, historizál (idegen), referál, előad, beszámol, közöl, tudat, tudósít
 • elcsacsog, elbeszélget

lehetetlen II.

főnév
 • lehetetlenség, képtelenség, abszurdum

arra

határozószó
 • affelé, arrafelé, oda
 • ott
 • aztán, akkor, annak következtében, eredményeképpen

apát

főnév
 • rendfőnök, kolostorfőnök, perjel, házfőnök
 • abbé

átköt

ige
 • átkötöz, összekötöz, bekötöz, körülköt, becsomagol, rögzít, összeszíjaz, átövez (választékos), megerősít
 • kötést cserél, bepólyál, bebónyál (tájnyelvi)

elénekel

ige
 • eldalol, eldall (régies), elfúj (bizalmas), elkántál (tájnyelvi)
 • (tájnyelvi): (halottat) elbúcsúztat

előjegyez

ige
 • feljegyez, felír, előjegyzésbe vesz, rezervál, nyilvántartásba vesz

fogyókúrázik

ige
 • diétázik, fogyókúrát tart, fogyaszt, fogyasztja magát, fogyózik (bizalmas), fogyizik (bizalmas)
 • koplal, böjtöl

farmer

főnév
 • telepes, gazda, parasztgazda, gazdálkodó, földműves, mezőgazdász
 • farmernadrág, jeans (idegen)

dögönyöz

ige
 • páhol, püföl, dömöcköl (tájnyelvi), gyömöszöl (tájnyelvi), csömöszköl (tájnyelvi)
 • ver, gyomroz, agyabugyál, fenekel, lazsnakol (régies)
 • masszíroz, gyúr, nyomkod, bedörzsöl

datolya

főnév
 • törökszilva (régies), pálmaszilva (régies)
 • datolyapálma, datolyafa, főnixpálma (régies)

egyidejű

melléknév
 • együttes, párhuzamos, egybeeső, szimultán, szinkrón (idegen), paralel (idegen), izokrón (idegen), egykorú, kortárs, korabeli

fagyöngy

főnév
 • madárlép (tájnyelvi)

durran

ige
 • dörren, dördül, elsül, eldördül, csattan, pukkan, puffan, robban, detonál, (jég) rian, rottyan (régies), roppan (régies)

büntetés

főnév
 • fenyítés, fenyíték, megtorlás, bírság, bírságolás, fegyelmezés, szankció, retorzió, penitencia

éjjeliőr

főnév
 • bakter, ármas (tájnyelvi), éjjelesi (tájnyelvi), estéző (tájnyelvi), virrasztó (régies)

fáradhatatlan

melléknév
 • lankadatlan, kitartó, töretlen, bizakodó, tántoríthatatlan, ernyedetlen (választékos), csüggedetlen, állhatatos, állóképes, szívós, szorgalmas, szorgos, serény, aktív, igyekvő, iparkodó, buzgó, dolgos