dögönyöz szinonimái

ige
 • páhol, püföl, dömöcköl (tájnyelvi), gyömöszöl (tájnyelvi), csömöszköl (tájnyelvi)
 • ver, gyomroz, agyabugyál, fenekel, lazsnakol (régies)
 • masszíroz, gyúr, nyomkod, bedörzsöl

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

bűnbocsánat

főnév
 • feloldozás, felmentés, bocsánat, megbocsátás, abszolúció (szaknyelvi), könyörület, megváltás
 • kegyelem, mentesítés, amnesztia

meghamisít

ige
 • megváltoztat, elferdít, eltorzít, kiforgat, félremagyaráz, megront (régies), elhajlít (tájnyelvi), elkajszít (tájnyelvi), megmásít (tájnyelvi), elgörbít (tájnyelvi), kicsavar (bizalmas), kiteker (bizalmas), rágalmaz, meghazudtol, hamis színben tüntet fel, kiforgat a valójából
 • (bort): pancsol (pejoratív), hígít, felvizez, megkeresztel (tréfás)
 • (olajat): szőkít
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a dögönyöz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

delírium

főnév
 • őrjöngés, eszelősség, önkívület, eksztázis
 • elragadtatás, lelkesültség

burkol

ige
 • betakar, takar, becsavar, csavar, begöngyöl, göngyöl, bebugyolál, bugyolál, becsomagol, beborít, befed, beköt, bepólyáz, bebéngyel (régies)
 • (választékos): álcáz, leplez, kendőz
 • kikövez, kicsempéz, bevakol, betapaszt
 • (szleng): eszik, kajál (szleng), zabál (szleng), fal, tömi a majmot (bizalmas)

borzongás

főnév
 • remegés, reszketés, cidrizés, didergés, vacogás, hideglelés, hidegrázás, libabőr, lúdbőr, lúdbőrzés

beleerőltet

ige
 • belegyömöszöl, beleprésel, beletöm, beletömköd, belenyom, belenyomkod, belenyomorít, beleszorongat, beleszorít, belesuszterol (bizalmas), beledömöcköl (tájnyelvi), beleszuszakol (tájnyelvi)
 • beleerőszakol, belekényszerít, belediktál (bizalmas), belebeszél (bizalmas), beledisputál (régies)

disznó II.

melléknév
 • malac, trágár, obszcén, tisztátalan, szemérmetlen, szeméremsértő, pornográf, mosdatlan, mocskos, durva, közönséges, illetlen

elbizakodott

melléknév
 • önhitt, magahitt (régies), öntelt, önelégült, hetyke, beképzelt, büszke, kevély, dölyfös, gőgös, fennhéjázó, felfuvalkodott, arrogáns, fontoskodó, pökhendi, pöffeszkedő, nagyképű, nagy a mellénye, rátarti, hányaveti, biggyedt (tájnyelvi), nyegle

lehorgonyoz

ige
 • horgonyt vet, kiköt, rögzít, lemacskáz (tájnyelvi)
 • megállapodik
 • letelepszik, megragad

ártáblázat

főnév
 • árgrafikon, árlejtés (régies), árjegyzék, katalógus

ápolatlan

melléknév
 • gondozatlan, elhanyagolt, slendrián, lompos, slampos, rendetlen, mosdatlan, piszkos, koszos, kotroncos (szleng)

átlátszik

ige
 • keresztüllátszik, áttetszik, átüt, áttűnik, átcsillog, átviláglik

elered

ige
 • kicsordul, csepereg, szemerkél, megered
 • (régies): elindul, útnak indul, útnak ered

előképzettség

főnév
 • előképzés, alapismeret, megalapozottság

fokmérő

főnév
 • értékmérő, fokoló (tájnyelvi)

fáskamra

főnév
 • fásszín, faszín, fészer, sufni (bizalmas), kamra

döntetlen

főnév
 • remi, eldöntetlen (játszma), holtverseny, patthelyzet
 • (szleng): vécé (szleng), budi (szleng), retyó (szleng), retyi (szleng), rötyi (szleng), klozet (bizalmas), kló (szleng), slózi (szleng)

dédelget

ige
 • kényeztet, becéz, becézget, babusgat, simogat, tutujgat (tájnyelvi), ajnároz, pátyolgat (tájnyelvi), apolgat (tájnyelvi), bángyál (tájnyelvi), cicamacáz (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), dojgat (tájnyelvi), kedvesget (tájnyelvi), tutul (tájnyelvi) Sz: tenyerén hordoz; tejben-vajban füröszt; a csillagokat is rárakná; a csillagokat is lehozná neki az égből
 • (tervet, gondolatot): melenget, érlel, dajkál

egy-két

számnév
 • néhány, egypár, kevés, egy-kettő

fájdalom

főnév
 • fájás, sajgás, nyilallás, hasogatás, szúrás, nyilamlás (tájnyelvi)
 • kín, gyötrelem, szenvedés, dolor (szaknyelvi)
 • szomorúság, levertség, bánat, gyász, jaj, keserűség, keserv, siralom, panasz, töredelem (régies)
 • nyomorúság, szerencsétlenség, csapás, megpróbáltatás

dúvad

főnév
 • (ember is): bestia, fenevad, vadállat

bürök

főnév
 • bolondpetrezselyem, mérgespetrezselyem

ejtőernyős

főnév
 • deszantos (szaknyelvi), ejés (szleng)

fáraszt

ige
 • kimerít, terhel, bágyaszt, lankaszt, megerőltet, elcsigáz, megvisel, izzaszt, tikkaszt, strapál (bizalmas), fatigál (régies)
 • nyúz, nyaggat, bosszant, háborgat, gyötör, vegzál (régies), zaklat