majd1 szinonimái

határozószó
 • aztán, később, egyszer, másszor (tájnyelvi), máskor, valamikor, utóbb, idővel, kisvártatva, majdan

majd2 szinonimái

határozószó
 • majdnem, csaknem, szinte, jóformán, jószerivel, jószerint (választékos)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csapás1

főnév
 • ütés, vágás, suhintás, sújtás, ütleg, pofon
 • baj, sorscsapás, szerencsétlenség, megpróbáltatás, megrázkódtatás, balszerencse, istenverése (tájnyelvi), istencsapása (tájnyelvi), hányattatás, viszontagság, kataklizma (idegen), balsors, balvégzet (régies), tragédia, katasztrófa, krach (régies), átoksúly (régies), vész (régies), veszedelem (régies), kalamitás (régies)
 • (régies): büntetés, ostorozás

indok

főnév
 • indítóok, ok, észok, indíték, mozgatóerő, mozgatórugó, motiváció, motívum, alap
 • megokolás, magyarázat, érv, ürügy
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a majd szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

levelezőlap

főnév
 • lap, képeslap, levlap (bizalmas), üdvözlőlap, anziksz (idegen), anzikszkártya
 • fénykép (szaknyelvi)

közkívánat

főnév
 • közóhaj, közakarat

körpálya

főnév
 • kör

kiözönlik

ige
 • kitódul, kizúdul, kicsődül, kiáramlik, kiárad

lúdbőrözik

ige
 • borsódzik, végigfut a hátán a hideg
 • irtózik (valamitől)

meggebed

ige
 • (durva): megdöglik (durva), meghal, elvész, megtikkan (tájnyelvi), felfordul (durva), kipurcan (szleng)
 • (tájnyelvi): elfárad, kimerül, ellankad, eltikkad
 • (tájnyelvi): megmerevedik, megfagy, meggémberedik
 • (tájnyelvi): megduzzad, megdagad, megvetemedik

vásár

főnév
 • piac, kirakodó vásár, hetivásár, zsibvásár, bazár, árumintavásár, kiállítás, árubemutató
 • sokadalom (régies)
 • adás-vevés, adásvétel, üzletkötés
 • beszerzés, vásárlás
 • áruforgalom
 • árleszállítás, árcsökkentés, kiárusítás, végeladás
 • zsivaj, lárma, perpatvar, veszekedés
 • rendetlenség, felfordulás, összevisszaság

kedveszegett

melléknév
 • elkedvetlenedett, kedvetlen, lehangolt, letört, reményvesztett, rosszkedvű, csüggedt, deprimált

káprázik

ige
 • (szem): vibrál, csillámpozik (tájnyelvi), kámpul (tájnyelvi), naplik (régies)
 • (káprázik a szeme): képzelődik

gimnázium

főnév
 • középiskola, gimi (szleng), gimcsi (szleng)

keresztény

melléknév
 • keresztyén, Krisztus-hívő
 • goj (pejoratív)
 • ebhitű (pejoratív), kutyahitű, gyaur
 • keresztényi, keresztyéni

megjátszik

ige
 • utánoz, átvesz, felvesz, tettet, színlel, szimulál, tetszeleg, magára ölt, teszi magát, majmol, másol (bizalmas), szajkóz (bizalmas)
 • játszik, eljátszik, alakít, fellép, kiemel
 • mímel (választékos), imitál (választékos), markíroz (bizalmas), komédiázik, alakoskodik, színészkedik, affektál (idegen)
 • álcázza magát
 • fogad, tesz
 • kijátszik
 • játékba hoz, elindít

méhkas

főnév
 • kas, kaptár, köpű (régies), méhköpű (régies), kelence (régies)

biológia

főnév
 • élettan, élettudomány, élővilág (régies), természetrajz (régies), természetismeret (régies), biosz (szleng), bigyológia (szleng), dögtan (szleng), döglött világ (szleng), bonctan (szleng)

összeg

főnév
 • végösszeg, összesség, mennyiség
 • pénzösszeg, summa (bizalmas)

népsűrűség

főnév
 • népesség, lakottság, populáció

major2

főnév
 • (régies): őrnagy

létfontosságú

melléknév
 • életbe vágó, fontos, jelentékeny, lényeges, sorsdöntő, sorsformáló, sorsfordító, egzisztenciális (idegen), vitális (régies)
 • nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, kikerülhetetlen, megkerülhetetlen, alapvető, sarkalatos, szükséges, kulcsfontosságú, kardinális

megboldogult

melléknév, főnév
 • elhunyt, megholt, néhai, egykori, elköltözött, boldogult, Istenben boldogult, halott, üdvözült

nekibátorodik

ige
 • felbátorodik, bátorságot vesz, levetkőzi félénkségét, összeszedi bátorságát, nekibuzdul, vérszemet kap

márka

főnév
 • cégjelzés, védjegy, védőjegy, árujegy, árujel, címke
 • minőség

krimi

főnév
 • bűnügyi történet, detektívregény

megérdemelt

melléknév
 • megérdemlett (régies), méltó, jogos, igazságos, kiérdemelt, illő
 • megdolgozott

neoncső

főnév
 • fénycső