első I. szinonimái

számnév
 • legelső
 • kezdeti, korai, zsenge (termés)
 • elülső

első II. szinonimái

főnév
 • éllovas, listavezető, bajnok, győztes, nyertes

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

kiöl

ige
 • kiirt, kipusztít
 • legyilkol

pótol

ige
 • helyettesít, szubsztituál (idegen), szuppleál (idegen), képvisel, örökébe lép
 • kipótol, kiegészít, teljessé tesz, kompletál (idegen)
 • behoz, ledolgoz
 • jóvátesz, helyrehoz, kárpótol, kártalanít, kompenzál, visszatérít, megtérít, visszafizet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a első szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

elmélyít

ige
 • fokoz, növel, erősít, felfokoz, felerősít, kiélez, nagyít, kiterjeszt, gyarapít, nagyobbít, kiegészít, kibővít, kitágít
 • elmérgesít, súlyosbít, tetéz
 • kimélyít, kiás, kivág

dudál

ige
 • tülköl, kürtöl, szirénázik, sípol
 • (szél): zúg, süvít, süvölt

díszkiadás

főnév
 • luxuskiadás, díszpéldány

cukrász

főnév
 • csemegekészítő, csemegeárus, cukorműves (régies), konditor (régies)

előreláthatólag

határozószó
 • valószínűleg, várhatóan, bizonyára, sejthetően, elképzelhetően

értékelés

főnév
 • megítélés, elbírálás, kritika, bírálat, becslés, kvalifikáció
 • elismerés, méltánylás, méltatás
 • pontozás, osztályozás

meglazul

ige
 • kilazul, fellazul, tágul, enged, lötyög (bizalmas), megereszkedik, meggyengül, elernyed (választékos), lanyhul (választékos)
 • kibomlik, kifűződik, kioldódik

bezúz

ige
 • betör, beüt, beszakít, belök, bever
 • (papírt): megőröl

beszámíthatatlan

melléknév
 • labilis, abnormális, abnormis, tökéletlen, bolond, dilis, gyengeelméjű, gyagyás, terhelt, egzaltált

boldog

melléknév
 • vidám, víg, elégedett, megelégedett, örvendező, örömteli, örömittas, jókedvű, kedélyes, joviális (régies), derűs, eleven, nyugodt, békés, gondtalan, szerencsés, sugárzó, lelkes, ujjongó, elragadtatott, fellelkesült, emelkedett, mámoros, rajongó, eksztatikus (idegen), szívderítő, idilli Sz: madarat lehetne vele fogatni; majd kiugrik a bőréből; majd kibújik a bőréből; a mennyben érzi magát
 • (régies): áldott, szerencsés, gazdag

észlel

ige
 • érzékel, fölfog, appercipiál (idegen), konstatál, tapasztal, kivesz, megfigyel, megérez, megpillant, meghall, ráeszmél, átlát, eszel (tájnyelvi), neszel (tájnyelvi)
 • észrevesz, megállapít, fölismer, obszervál (idegen)

feldolgozás, földolg

főnév
 • átalakítás, átdolgozás, átformálás, előkészítés
 • megoldás, témakezelés
 • gyártás, termelés, munka, előállítás

halmozás

főnév
 • gyűjtés, kuporgatás, hordás, halmazat, kumuláció (idegen), akkumuláció (idegen)

fullajtár

főnév
 • előlovas (régies), jelentőfutó (régies), előhírnök
 • hírvivő, futár (régies), küldönc, főlajtár (tájnyelvi), kengyelfutó (régies)
 • (régies): kocsis

elsősorban

határozószó
 • mindenekelőtt, leginkább, nagyrészt, legfőképpen, először, legelőször is, különösen, legelőbb, különösképpen, főleg, főként, főképpen, kiváltképpen, kivált, legkivált, mindenekfölött, lényegében, alapvetően, alapjában véve, többnyire, eredetileg, nevezetesen, specialiter (bizalmas), speciál (bizalmas)

ellentmond

ige
 • ellenszegül, szembeszáll, tiltakozik, megkontráz, ellenvet, óvást emel, kétségbe von, vitat, ellenkezik, ellenáll, opponál (szaknyelvi), affektál (tájnyelvi), megcáfol, visszautasít
 • felesel, visszabeszél, visszaszól, visszapofázik, replikázik
 • eltér, elüt, különbözik, meghazudtol

ennélfogva

határozószó
 • ezért, tehát, ennek folytán, következőleg, következésképp, következésképpen, ebből kifolyólag, ennek okán, emiatt

földieper

főnév
 • eper, szamóca, komócsin (tájnyelvi)

eltipor

ige
 • eltapos, széttapos, legázol, eltapod (tájnyelvi), megtapod (régies)
 • elnyom, elfojt, lever, letör, legyőz, megsemmisít, elpusztít, likvidál

éberség

főnév
 • ébrenlét, virrasztás
 • figyelés, figyelem, vigyázat, vigyázás, elővigyázat, körültekintés, előrelátás, megfontoltság, meggondoltság, óvatosság, készenlét, vigilancia (idegen), őrködés, szemfülesség, szemesség

eredendő

melléknév
 • áteredő (bűn), alapvető (hiba)

frocliz

ige
 • bosszant, piszkál, ugrat, húz (bizalmas), heccel, cukkol, cikiz (szleng), zrikál (szleng), szekál (bizalmas), szekíroz