cser szinonimái

főnév
 • cserfa, csertölgy
 • cserlé, cserzőlé, pác, páclé

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

öntudatlan

melléknév
 • akaratlan, szándéktalan, tudatlan
 • önkéntelen, ösztönös
 • eszméletlen, ájult, alélt, bódult, kába, kábult, kómás, elbódított

megbilincsel

ige
 • vasra ver, megbéklyóz, megbékóz (tájnyelvi), béklyóba ver, bilincsbe ver, rabszíjra fűz, megláncol, leláncol, láncra ver, odaláncol, megvasal (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a cser szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cingár

melléknév
 • sovány, vékony, vézna, szikár, vékonydongájú, keszeg (bizalmas), vékonypénzű (tájnyelvi), cinege, girhes, csenevész, nyápic, csontos, törékeny, ösztövér (választékos), nyáladék (pejoratív), cérnafosó (tájnyelvi), cicellér (tájnyelvi), cinábor (tájnyelvi), cinegekáplár (tájnyelvi), gisza (tájnyelvi), gernya (tájnyelvi), göthös (tájnyelvi), csont és bőr

beszáguld

ige
 • befut, berohan, belohol, berobog

beleütközik

ige
 • nekiütközik, összeütközik, nekimegy, belefut, belerohan
 • belebotlik, találkozik, összetalálkozik, összefut (valakivel), beleszalad (valakibe, valamibe)

átfázik

ige
 • áthűl, átfagy (bizalmas), megfázik, összefagy (bizalmas), áthűtőzik (tájnyelvi), elfázódik (tájnyelvi) Sz: átjárja a hideg; csontjáig hatol a hideg; megveszi az isten hidege

császári

melléknév
 • fejedelmi, gazdag, előkelő (életvitel)
 • (régies): császárpárti, aulikus

diakónus

főnév
 • szerpap
 • lelkigondozó

közelharc

főnév
 • párharc, kézitusa, belharc, ember ember elleni küzdelem, dulakodás, tülekedés

akad

ige
 • megakad, elakad, szorul, beszorul, beleszorul
 • beleakad, fennakad, akaszkodik
 • (valakire, valamire): ráakad, talál, rátalál, lel, rálel, meglel, bukkan, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)
 • adódik, előadódik, előtűnik, kerül, kerülközik (tájnyelvi), van, találkozik (régies), található, kínálkozik, kapódzik (tájnyelvi), tűnik

ad

ige
 • odaad, adogat, átad, nyújt, átnyújt, odanyújt, oszt, osztogat, juttat
 • (ruhadarabot): felad, húz (valamit valakire), ráhúz, ráad, bújtat (valamibe), belebújtat (valamibe)
 • tesz, hozzátesz, hozzáad, vegyít, hozzávegyít
 • felajánl
 • elad, árul, árusít
 • átenged, rendelkezésre bocsát, biztosít
 • szolgáltat (valamit), ellát (valamivel)
 • hagy, enged, engedélyez, (időt) kiszab
 • eredményez, létrehoz
 • terem, megterem
 • nyújt, kölcsönöz, felruház (valamivel)
 • kiad, kibocsát, (hangot) hallat
 • előad, bemutat, játszik, eljátszik
 • megjátszik, mutat, tettet
 • (összejövetelt): tart, rendez
 • (valamire): törődik (valamivel), gondja van (valamire), gondot fordít (valamire)
 • közvetít, sugároz

alhadnagy

főnév
 • kishadnagy (bizalmas), alhangya (bizalmas), kishangya (bizalmas)

dobos

főnév
 • tambur (régies)
 • doboló, kisbíró (régies)

ék1

főnév
 • csap, pecek, faszeg, fadugó, tipli, illesztés, retesz, cank (tájnyelvi)

felhív, fölhív

ige
 • feltárcsáz, felcsenget, csenget, telefonál
 • felszólít, felkér, felrendel, felcsábít, felbolondít, megkér, invitál
 • feleltet
 • (figyelmet) ráirányít

élvonalbeli

melléknév
 • élenjáró, elsőrangú, kitűnő, szuperklasszis

cserép

főnév
 • agyagáru, edényáru, fazekasáru, agyagedény
 • virágcserép
 • törmelék, üvegcserép, üvegdarab, szilánk, töredék, darab
 • pala, fedkő, cseréptégla, tetőcserép
 • kályhacsempe

ciha

főnév
 • (tájnyelvi): párnahuzat, dunyhahuzat, dunnahuzat, ágynemű
 • (szleng): zsákmány, áru (szleng), cucc (szleng), szajré (szleng)

dagadó II.

főnév
 • páflik (tájnyelvi), bauchfleck (idegen)

eltorlaszol

ige
 • elzár, elrekeszt, elszigetel, elbarikádoz, eltorlaszt (régies), megakaszt

csipkerózsa

főnév
 • csipkebokor, csipkefa, vadrózsa, gyepűrózsa, ebcsipke, ebrózsa (tájnyelvi), eglantin

betilt

ige
 • (könyvet): elkoboz, indexre tesz
 • (egyesülést) feloszlat
 • feloszlat, elhallgattat, elfojt, lever, megszüntet

délután I.

határozószó
 • ebéd után (bizalmas)

elvetődik

ige
 • eljut, elkerül, elsodródik, kiköt, elbotlik (tájnyelvi), kilyukad (valahova, valahol)
 • elveti magát, eldobja magát (bizalmas), elvágódik, elterül, elesik