csapoz szinonimái

ige
 • csapol, szádal, ékel
 • összeerősít, összeereszt

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

hódolat

főnév
 • tisztelet, imádat, alázat, bálványozás, rajongás, csodálat, reverencia (idegen), adoráció (idegen)
 • engedelmesség, meghunyászkodás, megalázkodás, szolgálat, talpnyalás (pejoratív)

csoszog

ige
 • cammog, slattyog (bizalmas), botorkál, botladozik, húzza a lábát, vánszorog, totyog, bandukol, taslog (tájnyelvi), csötönöz (tájnyelvi), koszorog (tájnyelvi), csosztat (tájnyelvi), csoszrog (tájnyelvi), csöszög (tájnyelvi), sifitel (tájnyelvi), krasnyog (tájnyelvi), csetlik-botlik
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csapoz szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

cefre

főnév
 • pálinkaseprő, lőre (tájnyelvi), csiger (tájnyelvi), csevice
 • (régies): kurva (durva), ringyó, ribanc, ágyas, cafra, szajha, cafka , cemende (tájnyelvi), riherongy (tájnyelvi), rima (tájnyelvi)

benevez

ige
 • indul, jelentkezik, feliratkozik, (részvételt) bejelent

bekonferál

ige
 • bejelent, bemutat, beajánl, bevezet
 • (szleng): elmond, beszámol

árukivitel

főnév
 • export, kivitel

civódik

ige
 • civakodik, veszekedik, marakodik, összekap, pöröl, torzsalkodik

defloráció

főnév
 • elvirágzás
 • megbecstelenítés, megszeplősítés

körüli

melléknév
 • környéki, táji
 • körülbelüli

adottság

főnév
 • körülmény, helyzet, viszonyok, lehetőségek, feltételek
 • tehetség, alaptermészet, rátermettség, képesség, hajlam, érzék, fogékonyság, beállítottság, hajlandóság, alkat

alacsonyrendű

melléknév
 • alsórendű, fejletlen, kezdetleges
 • silány, hitvány, alantas, olcsó, értéktelen, gyarló, alávaló, fajsúlytalan, színvonaltalan

diagnózis

főnév
 • kórmeghatározás, kórmegállapítás, kórjelzés, kórisme

egyező

melléknév
 • egybevágó, megfelelő, egybeeső, egymást fedő, azonos (valamivel), egyenlő, egyforma, ugyanaz, ugyanolyan, szakasztott olyan, egyöntetű, egyenértékű, analóg (idegen), összeillő, összehangzó, összeegyeztethető, hasonnemű, rokon, homológ (idegen), kongruens (idegen), korrespondens (régies), harmonikus

feldúl, földúl

ige
 • felforgat, szétdúl, felhány, fölkever, szétzilál, felprédál
 • lerombol, elpusztít, tönkretesz, kirabol, kifoszt, letarol
 • felzaklat, felizgat, felidegesít, felkavar, megráz
 • (nyugalmat): megront, megzavar, tönkretesz

eltékozol

ige
 • elpocsékol, elveszteget, elpazarol, elfecsérel, elherdál, elszór, elhány, elver, elkótyavetyél, elprédál, elbitangol (tájnyelvi), elfuccsol (tájnyelvi) Sz: kidob az ablakon

császári

melléknév
 • fejedelmi, gazdag, előkelő (életvitel)
 • (régies): császárpárti, aulikus

büntetődobás

főnév
 • (vízilabdában): büntető, négyméteres, négyes
 • (kézi- és kosárlabdában): büntető, hétméteres, hetes

csorda

főnév
 • marhacsorda, gulya, nyáj, konda, ménes, barom (tájnyelvi), göböly (tájnyelvi), falka, raj
 • csapat
 • tömeg, csőcselék, horda, gyülevész nép, csürhe, banda, bagázs (bizalmas), csődület, sereg, boly, trupp (régies), pereputty (bizalmas), csata (tájnyelvi), közsereg (régies)

ige
 • elvisz, elsöpör, elhord, elfúj, elmos
 • félretaszít, feldönt
 • (vmilyen élmény): magával ragad, elragad, hatalmába ejt
 • (tájnyelvi): (hajat) elválaszt
 • (tájnyelvi): (tésztát) kinyújt

cséplőgép

főnév
 • cséplőmasina (tájnyelvi), masina (tájnyelvi), cséplő (tájnyelvi)

bérmentes

melléknév
 • díjtalan, ingyenes, térítésmentes, díjmentes, illetékmentes, portómentes (régies)

csúsztat

ige
 • tol, von, húz
 • betesz, bedug, becsempész, berejt
 • (tájnyelvi) (kaviccsal): kacsázik, csesztet (tájnyelvi)

eltakar

ige
 • betakar, elsötétít, beárnyékol, lefüggönyöz, elfátyoloz, elborít, beborít, leborít, elfed, eldug, beföd, beburkol
 • elrejt, rejteget, fedez, elleplez, eltitkol, elbújtat, palástol, álcáz, kendőz, homályba burkol, árnyékba borít, elmos, elhalványít, visszafojt
 • (régies): letartóztat, bebörtönöz