bérmentes szinonimái

melléknév
 • díjtalan, ingyenes, térítésmentes, díjmentes, illetékmentes, portómentes (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

gyarmatosítás

főnév
 • kolonizáció (idegen), kolonizálás (idegen), (gyarmati) megszállás, meghódítás

sablonos

melléknév
 • sematikus, szokványos, rutinszerű, sablonszerű, közhelyszerű, elcsépelt, banális, szakállas, elnyűtt, megszokott, semmitmondó, triviális, köznapi, mindennapi, rutin
 • monoton, lélektelen, egyhangú, gépies
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bérmentes szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

békesség

főnév
 • béke, nyugalom, csend, csöndesség, egyetértés, összhang, harmónia, kiegyensúlyozottság

aprólék

főnév
 • belsőség, faradék (régies), ázalék (tájnyelvi)
 • (régies): apróság
 • aprójószág (tájnyelvi)

álomkór

főnév
 • aluszékonyság, álmosság
 • letargia, tespedtség

belviszály

főnév
 • belvillongás, belharc, belháború, polgárháború, testvérháború, ellenségeskedés, széthúzás

boronál

ige
 • fogasol, egyenget, elsimít

kidug

ige
 • kitol, kiölt, kinyom, kinyújt

bőséges

melléknév
 • kiadós, gazdag, tartalmas, fényűző, burjánzó, dús, dúslakodó (választékos), pazar, luxusos (régies), lukulluszi (lakoma), túláradó, busás, jókora, dusás (tájnyelvi), opulens (régies)
 • részletes, alapos, kimerítő

csapda

főnév
 • kelepce, verem, tőr, lépes vessző, lépvessző, lép, hurok, háló, egérfogó, madárfogó, csapóvas (tájnyelvi), csaptató (tájnyelvi)
 • cselfogás, csel

elsinkófál

ige
 • ellop, elcsen, elemel, elsikkaszt, elcsíp, magához vesz, elvisz, eldug, zsebre tesz, zsebre dug (bizalmas), megdézsmál, elcsór (szleng), elmismásol (bizalmas), elcsakliz (bizalmas), megcsap (szleng), rajzol (szleng), elidegenít (szaknyelvi), eltulajdonít, zabrál (szleng), megfúj (szleng), zsebel (szleng)
 • (régies): elherdál, elpazarol, elpocsékol

egyébiránt

határozószó
 • egyébként, azonban, mindazáltal, mindazonáltal, különben, máskülönben, más tekintetben, ugyan, mellesleg

bérrögzítés

főnév
 • bérmegállapítás, bérbefagyasztás

bejár

ige
 • bejárogat
 • végigjár, összejár, bebarangol, bekóborol, bebolyong, becsavarog, becserkész, átfésül, bekalandoz, bekószál, becsámborog, becankózik (tájnyelvi), bekóricál (tájnyelvi), bekórászol (tájnyelvi), nyakába vesz (valamit)
 • (hír): elterjed, tovaterjed, befut
 • (tájnyelvi): átjár, átitat
 • (tájnyelvi): kitart, eltart, elég (valameddig), futja (valameddig)

biztonságos

melléknév
 • biztos, megbízható, veszélytelen, bátorságos (régies)(bizalmas)

ebédlő

főnév
 • étterem, étkezde, refektórium (régies), étkező, étkezőszoba, étszoba (régies), ebédlőterem
 • (bizalmas): ebédlőbútor

betér

ige
 • befordul, bekanyarodik
 • bemegy, belép, benéz, beugrik, beköszön, betéved, belátogat, bekukkant, beszalad, betoppan
 • (tájnyelvi): befér

arcvonal

főnév
 • tűzvonal, csatavonal, élvonal
 • front, frontvonal, harcvonal
 • tömörülés, egységfront
 • homlokzat
 • (régies): arcvonás

boldogít

ige
 • felvidít, felderít, megörvendeztet, gyönyörködtet, lelkesít, elragad, üdvözít (választékos), szerencséltet (régies), szerencséz (tájnyelvi), szerencsésít (tájnyelvi)

egy II.

névmás
 • valamely