egyben szinonimái

határozószó
 • egészben, osztatlanul
 • (régies): nyomban, rögtön, tüstént, legott (régies), íziben (tájnyelvi), mindjárt, azonnal, egyszeriben
 • együtt, egyúttal, egyszersmind, ugyanakkor, egyidejűleg

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

enyelgés

főnév
 • flört, legyeskedés, etyepetye (bizalmas), etyele-petyele, picsi-pacsi, kötekedés, vihánc (szleng), incselkedés, ingerkedés, évődés, tréfálkozás, játszadozás, nyájasság (régies)

mélyhegedű

főnév
 • brácsa, viola
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a egyben szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

dolgozó I.

melléknév
 • munkálkodó, működő, szorgoskodó, szorgalmas, iparkodó, tevékeny, tevékenykedő, serénykedő, gürcölő, robotoló, pénzkereső

címszereplő

főnév
 • főszereplő, sztár

buzgár

főnév
 • fakadóvíz, forrás, kútfő

bérgyilkos

főnév
 • orgyilkos, fejvadász, brávó (régies), killer (idegen), spadassin (idegen)

dübörög

ige
 • robajlik, döng, dörög, zeng, zörög, morajlik, zakatol, csattog, csörömpöl, dobog, duhog (tájnyelvi), dübög (tájnyelvi), dübörög-doborog (tájnyelvi)
 • (taps): felcsattan, harsog, viharzik, zúg

elgyengül, elgyöngül

ige
 • elerőtlenedik, kimerül, elfárad, elbágyad, ellankad, elpilled, elernyed, erejét veszti, kipurcan, elcsigázódik, eltikkad, elkényszeredik (tájnyelvi), lerongyosodik (tájnyelvi)
 • elhalkul, eltompul, elnémul, elcsitul, elcsendesedik, elül

lét

főnév
 • létezés, mivolt, létel (régies), élet, egzisztencia (idegen)
 • megélhetés, fennmaradás, meglét
 • tartózkodás, életpálya, pályafutás, életút, pálya
 • valóság, gyakorlat

átminősít

ige
 • átértékel, átsorol, átrangsorol, átkvalifikál, áttesz, átrak, átállít, átképez
 • kinevez, előléptet
 • lefokoz, visszaminősít

aszkéta II.

melléknév
 • önmegtartóztató, önsanyargató, önmegtagadó, szerzetesi, kolostori, klastromi, absztinens (választékos), spártai, puritán

bála

főnév
 • köteg, göngyöleg, nyaláb, kötet (régies)
 • (szleng): börtön, dutyi (bizalmas), sitt (szleng), sitkó (szleng)

elkártyáz

ige
 • eljátszik, elveszteget, elveszít

elszürkül

ige
 • megszürkül
 • (égbolt): elborul, beborul, befelhősödik
 • (stílus): ellaposodik, elszegényedik

frottírtörülköző

főnév
 • dörzstörülköző

felegyenesedik, föle

ige
 • feláll, feltápászkodik, felkászálódik (bizalmas), felemelkedik, kihúzza magát, felkel, lábra áll, talpra áll, talpra ugrik, felszökik

egyed

főnév
 • példány, reprezentáns (idegen)
 • egyén, ember, személy, egyes

dívány

főnév
 • pamlag, kanapé, rekamié, heverő, kerevet, sezlon, ágy, hencser (tájnyelvi), szófa (régies)

eldob

ige
 • elhajít, elvet, ellök, eltaszít, ellódít, elrepít, elpasszol (bizalmas), (labdát) átad, zamekol (szleng), elgór (tájnyelvi)
 • kidob, szemétre dob, kiselejtez, félredob, félrelök, kimustrál (bizalmas), kiszuperál (bizalmas), megszabadul (valamitől)
 • (valakit): otthagy, faképnél hagy, magára hagy, elpártol, kikosaraz, elutasít, megtagad(valaki mellett)

féklámpa

főnév
 • stoplámpa

egynéhány

névmás
 • néhány, egyik-másik, némely, egynémely, egy-kettő, egypár

cukros

melléknév
 • cukrozott, édes, mézes, édeskés, édeses
 • helyes, helyre, kedves, csinos, ügyes, eleven, fürge, ennivaló (bizalmas), aranyos, hercig (bizalmas)
 • (bizalmas): cukorbeteg, cukorbajos, diabéteszes (szaknyelvi), diabetikus (szaknyelvi), cukra van (bizalmas)

életfogytiglan

határozószó
 • élethossziglan, élethosszig, halálig

feldob, földob

ige
 • felhajít, levegőbe dob, felvet
 • föltesz, felrak
 • (bizalmas): felvidít, felélénkít, stimulál, ösztönöz, felvillanyoz, felpezsdít, lelkesít
 • (szleng): besúg, elárul, beköp, felad, bemószerol (szleng), lebuktat (szleng)