csügg szinonimái

ige
 • csüng, függ, csüllöng (tájnyelvi), lóg (bizalmas)
 • lekonyul, lelóg, aláhajlik, fityeg, leffeg (tájnyelvi), csilleng (régies)
 • (valakin): rajong (valakiért), ragaszkodik (valakihez), imád, szeret, becéz, dédelget, babusgat, ajnároz, kényeztet, nyászálódik (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

ködös

melléknév
 • párás, nyirkos, gőzös
 • borús, borongós
 • homályos, határozatlan, kialakulatlan, pontatlan, elmosódott, bizonytalan, felismerhetetlen, érthetetlen, zagyva, zavaros
 • távoli, régi, tompa, hézagos
 • fátyolos, könnyes

eltilt

ige
 • megtilt, tilalmaz, elparancsol (régies), eltilalmaz (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csügg szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csettint

ige
 • csettent, pattint, pattogtat, kattint, pattant, ropogtat, kongat (tájnyelvi), ciccent (tájnyelvi), csattant (tájnyelvi), csettant (tájnyelvi), klappant (tájnyelvi)

boa

főnév
 • óriáskígyó, anakonda
 • nyakprém, nyakbavaló, prémstóla, szőrmegallér
 • (szleng): hímvessző

bevág

ige
 • belevág, megvág, elvág, bemetsz, behasít, felhasít, bevagdal, bevagdos, felsebez
 • (ajtót): becsap, beránt, becsuk, betaszít, bezuppant (tájnyelvi)
 • bedob, behajít, becsap
 • (bevágja magát vmibe): beveti magát, beleveti magát
 • (ételt, italt): felfal, fal, zabál (szleng), habzsol, bekap, lehajt, lehajít, legurít (szleng), bedob (szleng), burkol (szleng)
 • (bizalmas): memorizál, emlékezetébe vés, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), beszajkóz (bizalmas), bebifláz (bizalmas), beemléz (régies), benyal (szleng), beseggel (durva)
 • (eső): bever, beesik
 • (bizalmas): beüt, sikerül, jól sül el, virágzik, beválik
 • (szleng): berúg, beiszik (bizalmas), benyakal (bizalmas), beszeszel (bizalmas), bevedel, felönt a garatra, bepiál (szleng), betintázik (szleng), bekávézik (szleng)

balhé

főnév
 • (bizalmas): botrány, veszekedés, lárma, zűrzavar, felfordulás, vita, patália, kalamajka, ramazúri, cirkusz, zrí (szleng), verekedés, bunyó (szleng)
 • (szleng): baj, kellemetlenség, probléma, slamasztika
 • buli (bizalmas), mulatság, móka, csíny
 • bűntett, bűncselekmény
 • (szleng): hadgyakorlat

csoportos

melléknév
 • társas, együttes, tömeges, kollektív, közös, kumulatív (idegen)

dühös

melléknév
 • feldühített, feldühödött, dühöngő, dühödt, dühösködő, mérges, haragos, harapós, nekibőszült, bősz, veszett, felindult, ingerült, haragvó, epés, ádáz, felháborodott, indulatos, bosszús, pipás (szleng), pipa (szleng), zabos (szleng)

kürtöl

ige
 • trombitál, tülköl, dudál, szirénázik, tutul (tájnyelvi)
 • híresztel, kidobol, nagydobra ver, fennen hirdet

állapot

főnév
 • közérzet, hogylét, egészségi állapot, kondíció, erőnlét, kondi (bizalmas), forma (bizalmas)
 • helyzet, állás, státusz, körülmény, szituáció
 • stádium, fok, szakasz, fázis, fokozat, szint

alaplap

főnév
 • alapsík
 • talplemez, alaplemez, aljlemez

apály

főnév
 • apadás
 • pangás, visszaesés, mérséklődés, megfogyatkozás

egyed

főnév
 • példány, reprezentáns (idegen)
 • egyén, ember, személy, egyes

elgőzölög

ige
 • elforr, elpárolog

felújul, fölújul

ige
 • felelevenedik, feléled, feltámad
 • (választékos): megújhodik, megújul

értelmez

ige
 • interpretál, magyaráz, megmagyaráz, megértet, kommentál, megvilágít, kifejt, tolmácsol, (Bibliát) exegetál (szaknyelvi), vesz (valaminek), felfog (valaminek)
 • meghatároz, definiál, leír

dacára

névutó
 • ellenére, szemben, ellentétben, függetlenül (valamitől), tekintet nélkül (valamire)

csepp, csöpp

főnév
 • gyöngy (választékos)
 • (egy cseppet): egy kicsit, egy kissé
 • (cseppenként): apránként, apródonként (tájnyelvi), fokonként, fokozatosan
 • (jelzőként): cseppnyi, apró, aprócska, pöttöm, törpe, liliputi, kicsi, kicsiny, kicsinyke, kicsike, kevés, kevéske, parányi, szikrányi, pici, picike, picinyke, jottányi, szemernyi, csipetnyi, fikarcnyi, picur, picurka, icipici, incifinci, pindurka, pirinyó, leheletnyi, árnyalatnyi, mikroszkopikus

doktor

főnév
 • orvos, doki (bizalmas), gyógyító
 • (régies): egyháztudós, egyházatya

eredményeképpen

névutó
 • következtében, következményeképpen, folytán

délután I.

határozószó
 • ebéd után (bizalmas)

bolond II.

főnév
 • bohóc, mulattató, buffó

drágagyöngy

főnév
 • (régies): igazgyöngy

érsek

főnév
 • főpüspök, archiepiscopus (idegen)
 • hercegprímás (régies), prímás, érsekprímás (régies)