bizalom szinonimái

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

jó nevű

melléknév
 • neves, híres, népszerű, kedvelt, keresett, tisztes, közismert, elismert

ajánlólevél

főnév
 • ajánlás, referencia (választékos)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bizalom szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

besavanyodik

ige
 • megsavanyodik
 • (hangulat): elkedélytelenedik, elsavanyodik

átgurul

ige
 • átgördül, átgörög, keresztülgördül
 • átmegy, keresztülmegy, áthalad
 • átkerekez, átkocsizik

árlejtés

főnév
 • versenytárgyalás, tender
 • árcsökkentés
 • (régies): árverés, kótyavetye (bizalmas)
 • ártáblázat, árgrafikon

adu

főnév
 • ütőkártya, tromf (régies)
 • (bizalmas): nagyágyú (szleng), visszavágás, döntő érv

bevételez

ige
 • beszed, bezsebel, zsebre rak, zsebre tesz, zsebre vág, bevesz, inkasszál (szaknyelvi), elkönyvel

bűnszövetkezet

főnév
 • bűnbanda, maffia, klikk, banda, klán, camorra

kínlódik

ige
 • szenved, fáj (valamije), gyötrődik, vonaglik, vergődik, kínokat áll ki, emészti magát, eszi magát, nyűglődik, nyavalyog, vajúdik (régies)
 • nyomorog, tengődik, ínségben él, sínylődik, sanyarog
 • vesződik, küszködik, bajlódik, fáradozik, erőlködik, munkálkodik, törődik, gürcöl, robotol (bizalmas), cülődik (tájnyelvi)

cigányasszony

főnév
 • romaasszony

csókol

ige
 • csókolgat, csókdos (bizalmas), puszil (bizalmas), puszilgat (bizalmas), csőröz (szleng), pusszant (szleng), smárol (szleng), smacizik (szleng), pusziz (régies, bizalmas), apol (régies), édesel (régies), csócsil (tájnyelvi)
 • szeretkezik, ölel, ölelkezik

emlékezik, emlékszik

ige
 • visszaemlékezik, visszaidéz, felidéz, emlékezetébe idéz, felelevenít, eszébe jut, eszébe ötlik, visszatekint, visszagondol, életre hív, előhív, megőriz (emlékezetében), észben tart, fejben tart, visszaeszmél (régies), fülébe cseng (valami)

elcsal

ige
 • elédesget, csalogat, kecsegtet, odacsal, félrevezet, elbolondít
 • elszipkáz (szleng), elzsarol, elcsehel (tájnyelvi), kicsal

bizonyítás

főnév
 • megerősítés, alátámasztás, igazolás, indoklás, hitelesítés, tanúság, demonstráció, okfejtés, dokumentáció, argumentáció (idegen), okvetés (régies), érvelés, beigazolás, bizonylat, bizonyíték
 • (tudományos) levezetés

bércsökkentés

főnév
 • bérleszállítás, keresetcsökkentés, fizetéscsökkentés

bőséges

melléknév
 • kiadós, gazdag, tartalmas, fényűző, burjánzó, dús, dúslakodó (választékos), pazar, luxusos (régies), lukulluszi (lakoma), túláradó, busás, jókora, dusás (tájnyelvi), opulens (régies)
 • részletes, alapos, kimerítő

eklézsia

főnév
 • egyház, gyülekezet, egyházközség, hitközség, parókia

bokorbab

főnév
 • bokorpaszuly, gyalogbab, gyalogpaszuly

atomfegyver

főnév
 • atombomba

bumeráng

főnév
 • hajítófa, hajítófegyver

elboronál

ige
 • elsimít, elegyenget, megold, elintéz
 • (tájnyelvi): elcsen, ellop