csizmadia szinonimái

főnév
 • csizmadiamester, varga, csiszka (tájnyelvi), cseszkó (tájnyelvi), csiszli (tájnyelvi), csiszlik (tájnyelvi), foltozóvarga, nyehó (tájnyelvi, tréfás), suszter, cipész

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pipál

ige
 • pipázik, pöfékel
 • csibukozik
 • (bizalmas): cigarettázik, dohányzik
 • (bizalmas): (kémény, tűzhányó) füstöl

amaz

melléknév
 • az, ama, ezen
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csizmadia szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csapat

főnév
 • csoport, banda, gárda, brigád, társaság, kompánia, team (idegen), sokaság, kollektíva, trupp (régies), mancsaft (szleng), csürhe, horda (pejoratív)
 • együttes, zenekar
 • (katonai): alakulat, egység, osztag, sereg, hadisereg (régies), ármádia (régies), róta (régies)
 • falka, nyáj, csorda, konda, gulya, csürhe, ménes

bevételez

ige
 • beszed, bezsebel, zsebre rak, zsebre tesz, zsebre vág, bevesz, inkasszál (szaknyelvi), elkönyvel

bérlet

főnév
 • haszonbér, árenda (régies)
 • bérlemény
 • előfizetés, abonnement (régies), járatás, bérletjegy (régies)

átutazás

főnév
 • áthaladás, átszelés

csevegés

főnév
 • csevej, társalgás, beszélgetés, fecsegés, locsogás, terefere, eszmecsere, pletykálkodás, diskurálás, elmefuttatás, pusmogás, szájjártatás, letyepetye (bizalmas), latyapaty (tájnyelvi), csacsogás, gágogás, gagyogás, konverzáció (régies), purparlé (régies), traccs (bizalmas), triccs-traccs (bizalmas), dumaparti (szleng), plausch (idegen), kaszinózás, csicserkélés (tájnyelvi), csiripolás (tájnyelvi), csáfor (tájnyelvi), csevet (tájnyelvi)

dóm

főnév
 • székesegyház, katedrális, bazilika
 • (szaknyelvi): kupolaboltozat, sisakfedél

kripta

főnév
 • sírbolt, sírboltozat, sírkamra, síremlék, holtalag (régies)
 • altemplom, sírkápolna
 • katakomba (idegen)

alapítás

főnév
 • létesítés, létrehozás, megszervezés, felállítás, megteremtés, életre keltés, megalakítás, fundáció (régies)

ajánlkozik

ige
 • felajánlkozik, kínálkozik, vállalkozik, jelentkezik, kínálkodik (tájnyelvi)

álmélkodik

ige
 • ámuldozik, ámul, bámul, elcsodálkozik, ámul-bámul, csodálkozik, meglepődik, száját tátja, elképed, elhűl, hüledezik, eláll a szeme-szája, ásingol (tájnyelvi), csábélkodik (tájnyelvi) Sz: egyik ámulatból a másikba esik

dugasz

főnév
 • dugó, parafa dugó, fadugó, stopli (bizalmas), dugacs (tájnyelvi), szádló (régies)
 • dugaszoló
 • rejtekhely, zug
 • (bizalmas): csöppség, tökmag, seggdugasz (durva)

eledel

főnév
 • ennivaló, élelem, étel, táplálék, étek (választékos), élemény (régies), élés (régies), elemózsia, harapnivaló, betevő falat (bizalmas), tápszer, koszt (bizalmas), kaja (szleng), bakáta (tájnyelvi)

felől2

határozószó
 • fölül

epilógus

főnév
 • utószó, zárszó, utóirat, utójáték, végszó, utóhang, befejezés, záróbeszéd

csodálat

főnév
 • elragadtatás, hódolat, bámulat, ámulat, tisztelet, imádat, rajongás

család

főnév
 • família, háznép (régies), a háziak, az otthoniak, az övéi, pereputty (bizalmas)
 • nemzetség, atyafiság, rokonság, uralkodóház, ház, dinasztia (szaknyelvi)
 • (tájnyelvi): gyerek, ivadék, utód, cseléd (tájnyelvi), kis szolga (tájnyelvi)

destruktív

melléknév
 • bomlasztó, romboló, züllesztő, pusztító, tekintélyromboló, lázító

emelkedett

melléknév
 • ünnepélyes, fennkölt, fenséges, ünnepi, magasztos, szárnyaló, magasröptű, választékos (stílus), nemes (gondolkodás), méltóságteljes, patetikus
 • (kedv, hangulat): eleven, vidám, önfeledt, virgonc, víg, szertelen, lelkes, lelkesült, örömteli, örömittas, megittasult (választékos), mámoros, felajzott, ujjongó, rózsás

csúcs I.

főnév
 • orom, hegyorom, hegytető, hegycsúcs, tető, bérc, fok, szirt, tetőszirt, ormó (régies), ormózat (régies), csúp (régies)
 • zenit (szaknyelvi), csúcspont, tetőpont, delelő
 • csücsök, csücskő (tájnyelvi), csűcs (tájnyelvi), csucska (tájnyelvi), csucskó (tájnyelvi), orr, hegy, kiszögellés
 • csúcstalálkozó, csúcsértekezlet
 • (bizalmas): csúcsforgalom
 • csúcseredmény, rekord, csúcsteljesítmény

birkózó I.

melléknév
 • viaskodó, küzdő, dulakodó, tusázó (régies)

diszciplína

főnév
 • fegyelem, fegyelmezettség, rend
 • tudományág, tudományszak

enyhít

ige
 • csökkent, csillapít, csitít, gyengít, szelídít, temperál (idegen), tompít, orvosol, gyógyít (idegen), olt, fékez, apaszt, eloszlat, elhalványít, (erejéből) elvesz, lecsendesít, meglágyít, lehűt, kisebbít, redukál, mérsékel
 • könnyít