beáll szinonimái

ige
 • behúzódik, bemegy
 • belép, csatlakozik, munkába áll, munkát vállal, felcsap (valaminek), elszegődik, (állást) elfoglal, beszerződik, elmegy (valaminek)
 • (évszak): beköszönt, bekövetkezik, elkezdődik, megkezdődik
 • (szleng): lerészegedik, berúg, elkábul, felönt a garatra

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

siheder

főnév
 • serdülő, kamasz, suhanc, legény, srác, süvölvény, surbankó (tájnyelvi), suttyó (tájnyelvi), suttogó (régies), ifjonc, tacskó (bizalmas), tejfölösszájú (pejoratív), taknyos (bizalmas)

salamoni

melléknév
 • bölcs, igazságos, helyes, jó
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a beáll szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

atyafiság

főnév
 • rokonság, család, komaság, pereputty (bizalmas), sógorság (régies), hozzátartozók, vérség (régies)

aktuális

melléknév
 • időszerű, alkalomszerű, napi, esedékes, mai, jelenlegi, mostani, pillanatnyi

ág

főnév
 • faág, gally, hajtás, vessző, venyige, ág-bog, suháng (tájnyelvi)
 • leszármazás, származás, eredet
 • szál, vonulat (cselekményé)
 • ágazat, szak, szakág, domínium (régies)
 • szárny

banális

melléknév
 • elcsépelt, agyoncsépelt, elkoptatott, elnyűtt, megszokott, szokványos, sablonos, hétköznapi, prózai, mindennapi, mindennapos, közönséges, átlagos, lapos, semmitmondó, üres, szürke, konvencionális, triviális

besötétedik

ige
 • esteledik, beesteledik, alkonyodik, bealkonyodik, alkonyul, bealkonyul (választékos), leszáll az este, szürkül
 • beborul, befelhősödik, elfeketedik, elszomorodik (választékos), elhomályosodik

kegyes

melléknév
 • kegyteljes (régies), nagylelkű, jóságos, jótevő, szíves, humánus
 • leereszkedő, engedékeny
 • vallásos, szenteskedő, kenetes, kenetteljes, istenfélő, jámbor, ájtatos, hű, buzgó, malasztos, religiózus (régies), pietás (régies)
 • (régies): piarista, kegyesrendi
 • (régies): kegyelmes, irgalmas, könyörületes
 • (régies): kedves, szép, gyönyörű (nő)

betűkészlet

főnév
 • karakterkészlet (szaknyelvi), font (szaknyelvi)

bravúros

melléknév
 • parádés, virtuóz, technikás, pompás, mesteri
 • vakmerő, huszáros, hősi, vitézi, merész, elszánt, bátor

elhíresztel

ige
 • elterjeszt, kikürtöl, szétkürtöl, világgá kürtöl, kihirdet, kikiabál, közhírré tesz, nyilvánosságra hoz, fűnek-fának elmond, kibeszél, kipletykál (bizalmas), széttrombitál (bizalmas), kifecseg, dobra ver, kidobol, kiharangoz (tájnyelvi), kipublikál (régies), kivulgál (régies)

derékszög

főnév
 • vinkli (bizalmas)

beavatott

melléknév
 • bennfentes, illetékes, bejáratos, bizalmas, tájékozott

áttekinthető

melléknév
 • átlátható, világos, rendezett, tiszta, egyszerű, logikus, érthető, egyértelmű

beletelik

ige
 • belekerül, eltart (valameddig), tart (valameddig)

darabos

melléknév
 • goromba (tájnyelvi), dorozmás (só, mész) (tájnyelvi), galacsintás (föld) (tájnyelvi), göcsös (tájnyelvi)
 • nehézkes, nyers, faragatlan, bárdolatlan, szögletes, esetlen
 • (stílus): döcögős, döcögő, akadozó, nehézkes

begubódzik, begubózi

ige
 • (hernyó): bebábozódik
 • magába zárkózik, visszahúzódik, elhúzódik, visszavonul, elvonul, elzárkózik, begombolkozik
 • (tájnyelvi): meghal

alapszabály

főnév
 • statútum (régies), szabályzat, rendtartás, artikulus (régies)
 • alaptörvény, alkotmány

benyúlik

ige
 • beszögellik, beér, beleér, belóg, behajlik, beékelődik, bemélyed
 • tart (valameddig), eltart (valameddig)

démon

főnév
 • ördög, sátán, gonosz, szellem, jelenés, dzsinn (idegen), rém, fantom
 • vamp (idegen), vámpír (idegen)