bornemissza szinonimái

melléknév
 • antialkoholista, vízivó, vízissza (régies), absztinens (választékos), önmegtartóztató, mértékletes, józan

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

balta

főnév
 • fejsze, szekerce, bárd, fokos, fokosbalta, balaska (tájnyelvi)

sietség

főnév
 • sietés, igyekezet, sürgés-forgás, iram, rohanás
 • gyorsaság, élénkség, hamarság (régies)
 • kapkodás, hajsza (bizalmas), lótás-futás, nyüzsgés
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bornemissza szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

biceg

ige
 • sántít, sántikál, húzza a lábát, bicékel (tájnyelvi), bicereg (tájnyelvi), libbent (tájnyelvi), sajnálja a lábát
 • inog, billeg, döcög, kacsázik, imbolyog
 • (ritmus): hibás, akadozik, döcög, sántít, botladozik

azonfelül

határozószó
 • ráadásul, azonkívül, még, sőt, tetejébe

áthidal

ige
 • (ellentéteket): kibékít, kiegyenlít, összeegyeztet, megold, elsimít, enyhít, eltüntet, applanál (idegen)
 • összekapcsol, összeköt, átal (tájnyelvi)

alábbhagy

ige
 • mérséklődik, csökken
 • apad, csitul, csillapodik, csillapul, csendesedik, lelohad, lanyhul, enyhül, kisebbedik, lecsihad (tájnyelvi), alábbszáll, (fájdalom) szűnik, megjuhádzik (tájnyelvi)

bohém II.

melléknév
 • könnyelmű, gondtalan, kedélyes

cisztercita

főnév, melléknév
 • ciszterci, ciszter (bizalmas)

kiszorít

ige
 • kinyom, kitol, kicsavar, kifacsar, kisajtol, kiprésel
 • kicsikar, kikényszerít, kivasal (szleng), kierőszakol
 • eltávolít, félreállít, félretol, elmozdít, kitúr, kimar, elüldöz, elűz, kikerget, kihajt, kiközösít, kitaszít
 • pótol, helyettesít, feleslegessé tesz
 • (költséget): előteremt, kigazdálkodik, kiizzad

csapódik

ige
 • ütődik, verődik, vágódik, ütközik, felütközik (szaknyelvi), hánykolódik, csappan (tájnyelvi), csapkolódik (tájnyelvi)
 • (folyadék): fröccsen, loccsan, löttyen
 • (ajtó): bevágódik, csukódik, záródik, zárul
 • (valakihez, valamihez): csatlakozik, szegődik, társul, pártol

dátum

főnév
 • dátumozás, keltezés, kelet
 • időpont

erősödik

ige
 • erősbödik (választékos), edződik, izmosodik, izmosul, acélosodik, erőre kap, tagosodik (tájnyelvi), vállasodik (tájnyelvi)
 • fokozódik, nő, növekszik, gyarapodik, fejlődik, föllendül, emelkedik
 • (kapcsolat) elmélyül
 • (iram) gyorsul

elhadar

ige
 • eldarál, ledarál, elfúj, elszaporáz (régies), elszapornikáz (tájnyelvi), elhandrál (tájnyelvi), egy szuszra elmond

borospohár

főnév
 • kupa, kehely, serleg

bevesz

ige
 • behúz, beemel
 • (orvosságot): beszed, bekap, lenyel
 • elhisz, bedől (valaminek), beugrik (valaminek), bekapja a horgot, lépre megy
 • (pénzt): bevételez, beszed
 • (várat, várost): elfoglal, megszáll
 • felvesz, befogad
 • besoroz
 • beilleszt, beiktat, betold, bedolgoz, beszúr
 • (vki beveszi magát vhova): elrejtőzik, elbújik, meghúzódik, meghúzza magát
 • (vmi beveszi magát vmibe): átitat, átjár, beleivódik (valamibe)

bűz

főnév
 • büdösség, oroszlánszag (tréfás), stich (szleng), kandesz (szleng)

élesztő II.

főnév
 • kovász, savanyító, erjesztő, pár (régies), cők (régies), kelesztő (régies), cajg (tájnyelvi), fermentum (régies), serhányás (régies)

bőrbaj

főnév
 • bőrbetegség, dermatózis (idegen)

baldachin

főnév
 • ágymennyezet, tető, szuperlát (régies), ágysátor (régies)

cigánygyerek

főnév
 • romagyerek, purdé, cigánypurdé, rajkó (bizalmas), cigányrajkó (bizalmas), purcenás (régies)

elfúl

ige
 • (választékos): elfullad, bennreked, elakad