bolond I. szinonimái

melléknév
 • őrült, gyengeelméjű, elmebeteg, elmebajos, tébolyult, eszelős, eszeveszett, eszement, zavart elméjű, féleszű, félkegyelmű, tébolyodott, agyalágyult, beszámíthatatlan, háborodott, hibbant, hülye, hígvelejű, agyatlan, ütődött (bizalmas), pszichopata (szaknyelvi), rögeszmés, mániás, bogaras, dilis, dilinyós (bizalmas), esztelen, eszetlen, eszeficamodott, együgyű, mafla, kótyagos, botor, badar, hóbortos, hőbörödött (tájnyelvi), idétlen, zagyva, kerge, csajbókos (tájnyelvi), kolontos (tájnyelvi), félcédulás, félnótás, félnadrág, flepnis (bizalmas), sügönye (bizalmas), rigolyás, kretén, flúgos (szleng), lökött (szleng), nyomott, nyomi (szleng), sügér, bohó (régies), füves (régies), golyós (szleng), balyóka (tájnyelvi), bódi (tájnyelvi), csába (tájnyelvi), csánbókos (tájnyelvi), csuba (tájnyelvi), dideli (tájnyelvi), kanyókás (tájnyelvi), bődült (tájnyelvi) Sz: Alföldön zarándokoskodik az esze; anyja hasában sem volt esze; baj van a káptalanban; beírták a bolondok könyvébe; bolond fáról puffant; bolondgombát evett; disznón keres gyapjút; elment a jó dolga; elszalasztotta az eszét; forgószél van a fejében; hat pénteken se jöhet eszére; hiányzik egy deszkája; hol okos, hol bolond; kivették a kerekét; kóvályog az esze; lágyára esett a sulyok; legelni küldte az eszét; Lipótmezőre való; lóg egy dongája; maszlagot evett; mind esze, mind mesze; mindig kuckóban ül, még sincs otthon; motoz van a fejében, mint a bolond birkának; nem talál útjára az esze; nem tud eszével számot vetni; nincs ki egészen; nincs ki húszra; nincs ki neki a kupa; nincsenek otthon nála; odahaza felejtette az eszét; olyan ember, aki a meszet issza meg tej fejében; olyan, mint aki az ablakfával elszaladt; olyan, mint akitől az Isten őrizzen; se tű, se cérna; visszára beszél
 • értelmetlen, meggondolatlan, hebehurgya, hebrencs (tájnyelvi)
 • (ötlet): képtelen, komikus, ésszerűtlen, fura, furcsa, különös, szokatlan, valószínűtlen, abszurd, groteszk

bolond II. szinonimái

főnév
 • bohóc, mulattató, buffó

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

tolongás

főnév
 • tülekedés, tömeg, sokaság, sokadalom, tumultus, csődület, gyúródás (tájnyelvi)
 • tolakodás, tülekedés, nyomakodás, furakodás, lökdösődés, taszigálás, szorulás (régies)

helyez

ige
 • tesz, rak, állít, fektet, illeszt, pakol (bizalmas), rámol (bizalmas), szituál (idegen), ponál (idegen), helyhez (tájnyelvi)
 • elhelyez, áthelyez, telepít, beoszt, átirányít, átküld
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bolond szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

betyár II.

melléknév
 • semmirekellő, hitvány, semmiházi, mihaszna
 • huncut, haszontalan, pajkos, játékos, szertelen, csintalan, csínytevő
 • rossz, keserves, komisz, cudar, kutya-

átültet

ige
 • áttesz, átrak, áthelyez, átplántál, átvisz, meghonosít, áttelepít
 • átdugványoz
 • (választékos): lefordít, áttesz, transzponál
 • (szervet) behelyez, beoperál

átalakít

ige
 • átformál, átdolgoz, átír, átváltoztat, adaptál, megváltoztat, transzformál, módosít, átgyúr, helyesbít, kiigazít, megújít, megreformál, modifikál (szaknyelvi), megmásít, revideál, átjavít, kijavít, újjáalakít, adjusztál (szaknyelvi), travesztál (szaknyelvi), átigazít, átvarázsol
 • hamisít, megront
 • átszervez

akaratos

melléknév
 • makrancos, dacos, makacs, makacskodó, engedetlen, csökönyös, konok, önfejű, nyakas, keményfejű, keménynyakú, megátalkodott, fejes (tájnyelvi), agyaskodó (régies), fatermészetű (tájnyelvi) Sz: nem enged a negyvennyolcból

bizonytalanság

főnév
 • kétértelműség, vitathatóság, zavarosság, ködösség, homályoság
 • bizonytalankodás, határozatlanság, habozás, hezitálás, tétovázás, tétovaság, ingadozás, kétség, aggály, kétely (választékos)

ciki II.

főnév
 • (bizalmas): baj, gond, nehézség, bökkenő, gubanc (szleng)

kisiet

ige
 • kimegy, kifut, kiszalad, kirohan, kivonul, kifutamodik (régies), kirugaszkodik (régies), kifákol (tájnyelvi), eltávozik

csábítás

főnév
 • csalogatás, édesgetés, kísértés, szédítés, vonzás, csáb, szirénhang (választékos)

csúszómászó

főnév
 • hüllő, reptilia (idegen)
 • (szleng): felderítő (katona)

eredeti

melléknév
 • első, ősi, természetes, valódi, igazi, hiteles, hamisítatlan, korabeli, originális (idegen), tőrőlmetszett, tősgyökeres
 • új, újszerű, sajátos, különös, különleges, egyéni, önálló, egyedi, páratlan, példátlan, rendkívüli, egyedülálló, óriási, fantasztikus, zseniális

életszínvonal

főnév
 • életnívó (választékos), életstandard (választékos), életszint (választékos), népjólét (régies), életkörülmény (régies)

bolsevik

melléknév, főnév
 • bolsevista, bolsi (bizalmas), vörös, balos, kommunista, komcsi (bizalmas)(szaknyelvi)

betér

ige
 • befordul, bekanyarodik
 • bemegy, belép, benéz, beugrik, beköszön, betéved, belátogat, bekukkant, beszalad, betoppan
 • (tájnyelvi): befér

bútorhuzat

főnév
 • bútorszövet, üléshuzat, bútorkárpit, kárpit

elegáns

melléknév
 • jól öltözött, divatos, ízléses, csinos, tetszetős, takaros, fess, nett (bizalmas), sikkes (bizalmas), szemrevaló, választékos, mutatós, finom, tipp-topp (bizalmas) Sz: mintha skatulyából húzták volna ki; mintha a divatlapból lépett volna elő
 • úri, első osztályú, elit, exkluzív, arisztokratikus, nagystílű, előkelő, felkapott (bizalmas)
 • kecses, könnyed, nagyvonalú, kifinomult, pallérozott, csiszolt

borzas

melléknév
 • fésületlen, kócos, loboncos, felborzolt, torzonborz, bozontos, kusza, kuszált, boglyas, gubancos, bongyor (régies), kosztros (tájnyelvi), zilált, boncos (tájnyelvi), csapzott, bozdor (tájnyelvi), gyopár (tájnyelvi)

azúr

melléknév, főnév
 • égszínű, égszínkék, égkék, világoskék, elevenkék, ultramarinkék, kék

cégér

főnév
 • cégtábla, címtábla, reklám, hirdetés, jelvény, sild (bizalmas)
 • (régies): jel, jegy, mutató
 • ürügy, álcázás

életfelfogás

főnév
 • életszemlélet, életelv, életfilozófia, világnézet, gondolkodásmód, életérzés (választékos), mentalitás