csorbít szinonimái

ige
 • csonkít, csorbát ejt
 • csökkent, kisebbít, sért, gyengít, károsít, megrövidít, megnyirbál, korlátoz, devalvál (idegen), csempít (tájnyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

télvíz

főnév
 • (régies): tél, télidő, zimankó

könyvbarát

főnév
 • könyvgyűjtő, könyvbolond, könyvkukac (tréfás), könyvmoly (választékos), bibliofil (idegen)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a csorbít szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

csavarodik

ige
 • tekeredik, tekergődzik, tekergőzik, kunkorodik, gyűrűzik, penderedik (tájnyelvi), csevergőzik (tájnyelvi), facsarodik, elfordul
 • (út): kanyarodik, kanyarog, kígyózik

billent

ige
 • megdönt, dönt, (fejet) biccent

beszeg

ige
 • körülszeg, szegélyez, körültűz, szélez, karimáz, korcoz, keretez, paszományoz (régies), endliz (szaknyelvi), elvarr

avatkozik

ige
 • (valamibe): keveredik, elegyedik, ártja magát, beleártja magát, beleszól, beleüti az orrát

csinos

melléknév
 • csini (bizalmas), tetszetős, szemrevaló, bájos, takaros, helyes, helyre (tájnyelvi), mutatós, vonzó, formás, fess, snájdig (bizalmas), nett (bizalmas), sikkes (bizalmas), tipp-topp (bizalmas), guszta (bizalmas), hercig (bizalmas), módos (tájnyelvi), pötyke (tájnyelvi), jó külsejű, jóképű (férfi), jóvágású (férfi), dögös (szleng), macás (szleng), tutajos (szleng), elegáns, szép Sz: mintha skatulyából húzták volna ki
 • (összeg): nagy, jókora, meglehetős (tájnyelvi), tetemes, szép, tekintélyes, számottevő, komoly

dőreség

főnév
 • oktalanság, bolondság, esztelenség, meggondolatlanság, marhaság, ostobaság, balgaság, butaság

kultusz

főnév
 • vallásgyakorlat, tisztelet, istentisztelet, imádat
 • dicsőítés

áldozatkészség

főnév
 • önzetlenség, irgalmasság, jótékonyság, bőkezűség, adakozás, altruizmus (szaknyelvi)
 • lemondás, önfeláldozás, abnegáció (régies)

aki

névmás
 • ki (régies), amelyik

alvilág

főnév
 • pokol, infernó (idegen), árnyékbirodalom (választékos), Hadész (választékos), a holtak országa
 • bűnözés, maffia

dzsip

főnév
 • terepjáró

elérhető

melléknév
 • megvalósítható, keresztülvihető, végrehajtható, kivihető, lehetséges, használható, megszerezhető, hozzáférhető, megkapható, rendelkezésre álló, kéznél lévő, közeli, megközelíthető

felrúg, fölrúg

ige
 • elgáncsol, feltaszít, belerúg
 • (szerződést): megszeg, felbont, megtagad, áthág

erdészeti

melléknév
 • erdőgazdasági

csoszog

ige
 • cammog, slattyog (bizalmas), botorkál, botladozik, húzza a lábát, vánszorog, totyog, bandukol, taslog (tájnyelvi), csötönöz (tájnyelvi), koszorog (tájnyelvi), csosztat (tájnyelvi), csoszrog (tájnyelvi), csöszög (tájnyelvi), sifitel (tájnyelvi), krasnyog (tájnyelvi), csetlik-botlik

császár

főnév
 • (római) cézár, (orosz) cár, (japán) mikádó, (török) szultán, (iráni) sah, (abesszin) négus
 • imperátor, uralkodó
 • (bizalmas): nagymenő (szleng)
 • nagyfőnök (szleng), góré (szleng), parancsnok, fejes (bizalmas), kiskirály
 • (bizalmas): császármetszés

díj

főnév
 • díjazás, fizetés, fizetség, munkabér, munkadíj, bér, bérezés, taksa, illetmény, illeték, honorárium, tiszteletdíj, járandóság, dotáció, juttatás, javadalmazás
 • jutalom, pályadíj, kitüntetés

engedetlenség

főnév
 • szófogadatlanság, ellenszegülés, fegyelemsértés, ellenállás, renitencia (régies), makacskodás, makacsság, önfejűség, akaratosság, nyakasság, nyakaskodás, konokság, dac, dacoskodás, megátalkodottság, durca (régies)

csűr-csavar

ige
 • köntörfalaz, mellébeszél, ötöl-hatol, elferdít, kibúvót keres, kertel, hímez-hámoz, csivir-csavar (tájnyelvi), taktikázik, mesterkedik, ravaszkodik, furfangoskodik

biztonsági I.

melléknév
 • védő, óvó, védelmi, biztonságtechnikai

doboz

főnév
 • skatulya, iskátula (régies), kazetta, pikszis (régies), szelence (régies), ládika, ládikó, tok, káva (televízióé), dózni (tájnyelvi), pakli (tájnyelvi)

érdekfeszítő

melléknév
 • érdekes, izgalmas, lebilincselő, lenyűgöző, szenzációs (bizalmas), megkapó, figyelemfelkeltő, izgató, mozgalmas, megragadó, megejtő, elmés, ötletes, hajmeresztő