ciki I. szinonimái

melléknév
 • veszélyes, veszedelmes, kockázatos, rázós (szleng), kényelmetlen, szorult, húzós (szleng), meredek (szleng), meleg (bizalmas), izgi (bizalmas), rizikós (bizalmas)(szleng)

ciki II. szinonimái

főnév
 • (bizalmas): baj, gond, nehézség, bökkenő, gubanc (szleng)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

csizmadia

főnév
 • csizmadiamester, varga, csiszka (tájnyelvi), cseszkó (tájnyelvi), csiszli (tájnyelvi), csiszlik (tájnyelvi), foltozóvarga, nyehó (tájnyelvi, tréfás), suszter, cipész

momentum

főnév
 • pillanat, szempillantás, perc
 • mozzanat, részlet
 • tényező, elem, körülmény
 • (régies): indíték, indítóok, ok
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a ciki szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

brutalitás

melléknév
 • durvaság, kegyetlenség, erőszakosság, atrocitás

béketűrés

főnév
 • türelem, önuralom, hidegvér, nyugalom, nyugodtság, béketürelem (tájnyelvi), türedelem (régies), tolerancia

beborít

ige
 • befed, elfed, betakar, elborít, befut, eltakar, letakar, beburkol, ráborít, leborít, beterít, leterít, bevon, behúz
 • ellep, belep
 • bedönt, beleborít, befordít, belefordít, beönt

apai

melléknév
 • atyai (választékos)

bűvészkedik

ige
 • zsonglőrködik, varázsol, elvarázsol
 • ügyeskedik, mesterkedik, ámít

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

koronáz

ige
 • beiktat, felavat, felken (régies)
 • koszorúz, betetőz

agg I.

melléknév
 • aggott (régies), elaggott, öreg, idős, vén, vénhedt, elvénhedt, éltes, élemedett, koros, tisztes korú, hajlott korú, előrehaladott korú, elvénült (régies)
 • szenilis
 • régi, avult, elavult, avatag, ásatag, ó (régies), ódon, ősi, ősrégi, özönvíz előtti, avítt

csügg

ige
 • csüng, függ, csüllöng (tájnyelvi), lóg (bizalmas)
 • lekonyul, lelóg, aláhajlik, fityeg, leffeg (tájnyelvi), csilleng (régies)
 • (valakin): rajong (valakiért), ragaszkodik (valakihez), imád, szeret, becéz, dédelget, babusgat, ajnároz, kényeztet, nyászálódik (tájnyelvi)

dús

melléknév
 • sűrű, buja, burjánzó, tenyésző, busa (szemöldök)
 • (kebel): duzzadó, telt
 • bőséges, bő, pazar, fényűző, kiadós, pompás, busás
 • értékes, gazdag
 • (régies): dúsgazdag, vagyonos, tehetős, jómódú

fázik

ige
 • didereg, vacog, reszket, remeg, fagyoskodik, rázza a hideg, citerázik (bizalmas), cidrizik (bizalmas), fázódik (régies), fázlódik (tájnyelvi), cebereg (tájnyelvi), cerkedezik (tájnyelvi), gebedezik (tájnyelvi), hűtőzik (tájnyelvi) Sz: eszi a reszteltet; vacog a foga; reszket az ina, mint a fázós agáré; reszket, mint a nyárfalevél; reszket, mint a falevél; reszket, mint a kocsonya; csak úgy izzad a nyelve; majd megveszi az isten hidege
 • (valamitől): fél, tart, húzódozik, ódzkodik, idegenkedik, vonakodik, viszolyog, drémál (szleng), trémázik (szleng), caplizik (bizalmas)

előretör

ige
 • előrehalad, előremegy, előrenyomul, élre vág, tolakodik, kiugrik, kipattan, feldolgozza magát (bizalmas)
 • tért hódít, fejlődik, tökéletesedik, kiművelődik, nagyobbodik, terjed

cikória

főnév
 • cikóriakatáng, kávékatáng, katáng, katángkóró
 • (bizalmas): kávépótló, pótkávé

börtön

főnév
 • büntetés-végrehajtási intézet, büntetőintézet, tömlöc (régies), fegyház, fegyintézet, fogház, foghely (régies), fogda, zárka, áristom (régies), kóter (régies), dutyi (bizalmas), sitt (szleng), siti (szleng), karcer (régies), szanatórium (szleng), internátus (szleng), kaszni (bizalmas), josó (tájnyelvi), hűvös (bizalmas)
 • börtönbüntetés, szabadságvesztés, fogság, rabság

csereügylet

főnév
 • csereakció, cserebere

előbbi

melléknév
 • megelőző, előző, korábbi, régebbi, egykori, azelőtti, hajdani, régmúlt, régvolt, előbbeni (régies)
 • fent említett, fenti, föntebbi

cumi

főnév
 • cucli, dudli, gumidudli, szívóka, szopóka, szopacs (régies), csalóka (tájnyelvi)

belemagyaráz

ige
 • beleért, belegondol, hozzágondol, tulajdonít

csipkebogyó

főnév
 • csipkerózsabogyó, hecserli (tájnyelvi), hecsedli (bizalmas), hecsepecs (tájnyelvi), hecse (tájnyelvi)

előredől

ige
 • előrehajol, előrehajlik, meggörbed, meghajol