bizottság szinonimái

főnév
 • választmány, komisszió (régies), komité (régies), bizottmány (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

újezüst

főnév
 • alpakka (szaknyelvi)

akadémikus I.

melléknév
 • akadémiai
 • iskolás, maradi, vaskalapos
 • elvont, elméleti, teoretikus, spekulatív
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bizottság szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beszajkóz

ige
 • bemagol, emlékezetébe vés, bevés, memorizál, betanul, megtanul, beverkliz (bizalmas), bevág (bizalmas), bebifláz (bizalmas), benyal (szleng), beseggel (durva), beemléz (régies)

atilla

főnév
 • zubbony, mente, dolmány, huszárdolmány, díszkabát, díszmagyar

árszabás

főnév
 • díjszabás, ármegállapítás, taksa, tarifa, díjtétel
 • árjegyzék, díjjegyzék

aggasztó

melléknév
 • gyötrő, kínzó, nyugtalanító, kellemetlen, izgató, nyomasztó, ijesztő, fenyegető, riasztó, rémítő, félelmetes, vészjósló, baljóslatú, balsejtelmű (választékos)

bibe

főnév
 • (birtokszóként): gyengéje, Achilles-sarka, sebezhető pontja
 • sebecske, sérülés, bibi (bizalmas)

bűvös

melléknév
 • igéző, boszorkányos, varázslatos, varázsos, varázserejű, mágikus, csodával határos, hipnotikus, delejes (régies), magnetikus (régies), ördöngös
 • csodálatos, lenyűgöző, elbűvölő, bűbájos, vonzó, imádatra méltó, elragadó, bájos, kellemes

kinyúl

ige
 • kiáll, kiterjed
 • meghosszabbodik, továbbtart

ciklus

főnév
 • körforgás, körfolyamat, körmozgás, váltakozás, ismétlődés, visszatérés
 • időszak, időköz, korszak, intervallum, periódus, fázis, éra, etap, stádium
 • versciklus, verssorozat

csonthártyagyulladás

főnév
 • periostitis (szaknyelvi)

enervált

melléknév
 • búskomor, életunt, fásult, bágyadt, letargikus, deprimált, depressziós, kimerült, elgyengült, ideggyenge, erőtlen, energiátlan, fáradt, mísz

eldorádó

főnév
 • aranyország, paradicsom, kánaán (választékos)

biztosít

ige
 • ad, juttat, megad, nyújt, szolgáltat, garantál, kezeskedik (valamiről), fedez
 • lefoglal, leköt, rezervál
 • megőriz, megóv, oltalmaz, véd, védelmez, őriz, asszekurál (idegen, régies)
 • biztosítást köt (valamire)
 • (valakit valamiről): bizonygat, erősítget, kezeskedik (valamiről)

bérmentve

határozószó
 • bérmentesen, ingyen, semmiért, szerelemből (bizalmas), frankó (idegen), potyán (bizalmas), ingyen és bérmentve (tréfás), a két szép szeméért (szleng)

brillíroz, brillíroz

ige
 • remekel, jeleskedik, csillog, tündököl, ragyog, sziporkázik

eláll

ige
 • álldogál, ácsorog, várakozik
 • eltartható, tárolható
 • (tájnyelvi): kiáll, elvisel, eltűr, kibír
 • útban van, elfoglal, akadályoz
 • ellép, arrébb megy, félreáll
 • (régies): elpártol, elszakad, megszegi a szavát
 • (valamiről): lemond, visszamond, visszalép, felhagy, felad, visszavon
 • (tájnyelvi): elszegődik, beáll, beszegődik
 • kiáll, szétáll
 • megszűnik, abbamarad, megáll, elakad, véget ér
 • (tájnyelvi): kifárad, kimerül

bolondgomba

főnév
 • mérges gomba

átszivárog

ige
 • átszűrődik, keresztülszivárog, átcsöpög, átfolyik, keresztülfolyik, áthatol, átüt, átitatódik, átivódik, átszivárkodik (tájnyelvi), csuromkodik (régies)
 • áthallatszik, átszüremlik, átszüremkedik, átsejlik
 • átmegy, átjut, átterjed

burok

főnév
 • héj, hüvely, hártya, kéreg, bőr, háncs
 • magzatburok

elcsendesedik

ige
 • elhallgat, elhalkul, elnémul, elcsendesül
 • elcsitul, elül, lecsillapodik, csillapul, eláll, elpihen