burok szinonimái

főnév
 • héj, hüvely, hártya, kéreg, bőr, háncs
 • magzatburok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

immúnis

melléknév
 • védett, ellenállóképes, immunizált (szaknyelvi)
 • ellenálló
 • (szaknyelvi): sérthetetlen

sárgaborsó

főnév
 • felesborsó, szárazborső
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a burok szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bombatámadás

főnév
 • bombázás, légitámadás

beázik

ige
 • átázik, átnedvesedik, vizesedik, nyirkosodik

bajlódik

ige
 • vesződik, veszkődik (tájnyelvi), fáradozik, erőlködik, küszködik, nyűglődik, győzködik, viaskodik, tusakodik, bíbelődik, kínlódik, tökölődik (durva), bajmol (tájnyelvi), bajmolódik (tájnyelvi), babrákol (tájnyelvi)
 • szenved, betegeskedik, kínlódik

állatvilág

főnév
 • fauna (szaknyelvi), állatország

bővít

ige
 • nagyobbít, tágít, kiterjeszt, szélesít, megnöveszt, szaporít, felnagyít, fejleszt, megerősít, erősít, emel, fokoz
 • gyarapít, növel, gazdagít

csepű

főnév
 • kóc, kenderkóc, lenkóc

kollektíva

főnév
 • közösség, munkaközösség, gárda, csapat, társaság, testület, együttes

csipog

ige
 • csicsereg, csivitel, csiripel, csivog (tájnyelvi), csiákol (tájnyelvi), csicseg (tájnyelvi), pityeg (tájnyelvi)
 • fecseg, csacsog, cseveg, cseverészik, pityeg (tájnyelvi), locsog

divatbáb

főnév
 • divatmajom, divatfi, aranyifjú, piperkőc, arszlán (régies), dendi (régies), jampec (régies)
 • divatbolond, gigerli (régies)
 • divathölgy, divatdáma, kirakatbábu (pejoratív)

expressz II.

főnév
 • expresszvonat, sebesvonat, gyorsvonat
 • expresszlevél

elmarad

ige
 • lemarad, leszakad, visszamarad, visszaesik, hátramarad, elmaradozik(valakit)
 • késik, késlekedik
 • (valakitől, valamitől): eltörpül, alatta marad
 • nyugton marad, veszteg marad
 • meghiúsul, ugrik (szleng)
 • megszűnik, abbamarad

buta

melléknév
 • képtelen, értelmetlen
 • (tájnyelvi): életlen, tompa

boldogtalan

melléknév
 • bánatos, bús, szomorú, rosszkedvű, csüggedt, levert, mélabús, búskomor, lehangolt, nyomott, elcsüggedt, kedveszegett, vigasztalan, kiegyensúlyozatlan, deprimált, depressziós, siralmas, kedvezőtlen, fájdalmas, borús, szerencsétlen, peches, nyomorult, szánalmas, balsorsú, balsikerű, elhagyatott, kitaszított, sorsüldözött, számkivetett, megalázott

csakhogy II.

határozószó
 • végre, végre-valahára, valahára, végtére
 • kevés híján, kis híján, majdnem, csaknem

elkóborol

ige
 • elkóborog, elkószál, elkalandozik, elbarangol, elcsatangol, elcsámborog, elcselleng, eltéved, elkódorog (tájnyelvi), elkóricál (tájnyelvi), elbóklászik (tájnyelvi), elbitangol (tájnyelvi)

cégjegyzék

főnév
 • szaknévsor, szakmai regiszter, nyilvántartás

befon

ige
 • összefon, becsavar, besodor, összesodor, csomóba köt
 • belefon
 • körülfon, körülvesz, körülfog
 • behálóz, elcsábít, befűz (bizalmas), megfőz (bizalmas), meghódít, elcsavarja a fejét (valakinek), elbolondít, magába bolondít, megnyer, hálójába ejt, hálójába kerít, rabul ejt, megigéz, elbűvöl, ujja köré csavar
 • (tájnyelvi): befal, megeszik

csattan

ige
 • cserdül, csattanít (tájnyelvi), csetten, pattan, durran, dörren, csörren, dördül, pukkan, rittyen (régies)
 • cuppan (csók)

ellentmondás

főnév
 • tiltakozás, ellenvetés, cáfolat, óvatkozás (régies), feleselés, visszaszólás, szembeszegülés, szembenállás
 • ellentét, következetlenség, logikátlanság, antinómia (szaknyelvi), paradoxon, kontradikció (régies), diszparitás (szaknyelvi)