bizonyítás szinonimái

főnév
 • megerősítés, alátámasztás, igazolás, indoklás, hitelesítés, tanúság, demonstráció, okfejtés, dokumentáció, argumentáció (idegen), okvetés (régies), érvelés, beigazolás, bizonylat, bizonyíték
 • (tudományos) levezetés

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

megfiadzik

ige
 • megfial, lefial (tájnyelvi), megkölykezik, megellik
 • megmalacozik
 • megborjadzik
 • megcsikózik
 • (tájnyelvi): megszaporodik, sokasodik
 • (tájnyelvi): összetörik, széttörik

feltalál, föltalál

ige
 • felfedez, kitalál, kieszel, kiagyal, kigondol, kimódol
 • (régies): megtalál, rátalál, fellel, rálel, meglel, ráakad, rábukkan, előtalál (tájnyelvi)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bizonyítás szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

beste

főnév, melléknév
 • rossz, bitang, gyalázatos, gonosz, gaz, hitvány, kurafi (régies)

áthasonul

ige
 • átalakul, átformálódik, átváltozik, átidomul (régies), megmásul (régies), asszimilálódik

árnyék

főnév
 • árny, homály, borulat, sötétség
 • árny, árnyalak, szellem, kísértet, fantom, rém, démon, hazajáró lélek
 • látszat, tünemény, árnykép, árnyékkép
 • bánat, szomorúság, levertség, melankólia, mélabú, ború
 • (régies): árnyékszék, WC
 • (tájnyelvi): kocsiszín, fészer

ágas II.

főnév
 • ágasfa, pózna, rúd, oszlop, tartóoszlop
 • (régies): akasztófa

bevizez

ige
 • összevizez, benedvesít, megnedvesít, bevizesít, megmárt, bemárt, bespriccel, meglocsol, belocsol, megöntöz, befecskendez, bepermetez, belucskol, összelucskol, belatyikol (tájnyelvi)

bűntudat

főnév
 • lelkifurdalás, lelkiismeret-furdalás, önmarcangolás, önmardosás, önvád, önkritika, aggály

kintorna

főnév
 • verkli, sípláda (régies), tekerőgép (régies), kornyika, zenélőláda

cigarettázik

ige
 • dohányzik, rágyújt, füstöl (bizalmas), cigizik (bizalmas), pipál (tréfás), szív, bagózik (bizalmas), slukkol (szleng), staubol (szleng), blázol (szleng), cigarettál (régies), spanglizik (szleng), cigaretlizik (tájnyelvi), cigárizik (tájnyelvi)

csomagtartó

főnév
 • csomagtér, poggyásztartó, poggyásztér

emlő

főnév
 • mell, kebel (választékos), cici (bizalmas), didi (bizalmas), didkó (szleng), csecs, csöcs, tőgy (durva)

elcserél

ige
 • kicserél, elcsereberél, átvált
 • összecserél, összetéveszt, összekever

bizonytalan

melléknév
 • kétes, kétséges, kétségbevonható, kérdéses, esetleges, kétértelmű, többértelmű, félreérthető, homályos, ködös (választékos), megkérdőjelezhető, vitatható, vitás, dubiózus (idegen), hajszálon függ
 • (időjárás): kiszámíthatatlan, szeszélyes, változékony
 • ingatag, labilis, ingó, dülöngélő, tántorgó, imbolygó, ingadozó, támolygó, instabil (idegen), gyenge
 • habozó, ingadozó, bizonytalankodó, határozatlan, tétova, tétovázó, hezitáló, döntésképtelen, téveteg, vacilláló (bizalmas)

bereped

ige
 • felreped, behasad, beszakad

bravó

módosítószó
 • éljen!, nagyszerű!, remek!, vivát!

elábrándozik

ige
 • eltűnődik, elrévedezik, elrévül, elálmodozik, elméláz, eltűnődik, elgondolkodik, elmereng, mereng, elkalandozik

bokszoló II.

főnév
 • ökölvívó, bunyós (szleng)

atrocitás

főnév
 • kegyetlenség, kegyetlenkedés, vérengzés, erőszakoskodás, durvaság, kíméletlenség
 • sérelem

bunyózik

ige
 • (szleng): verekedik
 • (bizalmas): öklöz, bokszol

elbutít

ige
 • meghülyít (bizalmas), eltompít