bevételez szinonimái

ige
 • beszed, bezsebel, zsebre rak, zsebre tesz, zsebre vág, bevesz, inkasszál (szaknyelvi), elkönyvel

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

rendszabály

főnév
 • utasítás, rendelet, törvény, intézkedés, szabály, regula (régies), előírás, norma, normatívum (idegen)
 • rendtartás, szabályozás

feloldozás, föloldoz

főnév
 • bűnbocsánat, abszolúció (szaknyelvi), felmentés, oldozat (régies)
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bevételez szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bemesél

ige
 • (valakinek valamit): bebeszél, elhitet, bead (bizalmas)

ás

ige
 • felás, váj, kotor, túr, feltúr, kimélyít, mélyeszt (tájnyelvi), kiváj, forgat (földet), ürepít (régies)
 • kiás, bányászik, kihantol, exhumál, előkapar(régies)
 • elás, elhantol (választékos), elföldel, eltemet
 • feltár

apróhirdetés

főnév
 • apró

beszól

ige
 • beköszön, benéz, bekukkant, betér, beugrik
 • (szleng): közbekiabál, bekiált, belepofázik (durva), beledumál (szleng), beleböfög (durva), belevakerál (szleng)

bujdokol

ige
 • (választékos): bujdosik, bujkál, rejtőzik, lappang

kikerülhetetlen

melléknév
 • szükségszerű, sorsszerű, végzetszerű, bekövetkező, kényszerű, fatális, elháríthatatlan, elkerülhetetlen, meggátolhatatlan, megelőzhetetlen, megváltoztathatatlan, feltartóztathatatlan, elmaradhatatlan
 • törvényszerű, előírt, kötelező, megszabott, megkívánt, velejáró, sarkalatos, lényegbeli, fontos

büntető I.

melléknév
 • fenyítő, megtorló, fegyelmező, bűnvádi, szankcionáló

csihol

ige
 • (tüzet): gyújt, gerjeszt, szít, csehel (tájnyelvi), csehint (tájnyelvi), csihel (tájnyelvi)
 • (régies): csahol, ugat

elvégez

ige
 • befejez, bevégez (választékos), teljesít, végrehajt, megcsinál, megvalósít, megtesz, végbevisz, véghezvisz, végére ér, elfogyat (tájnyelvi), letud (bizalmas), elintéz, (iskolát) kijár
 • (régies): elhatároz, rászánja magát

ejtőernyős

főnév
 • deszantos (szaknyelvi), ejés (szleng)

bevizez

ige
 • összevizez, benedvesít, megnedvesít, bevizesít, megmárt, bemárt, bespriccel, meglocsol, belocsol, megöntöz, befecskendez, bepermetez, belucskol, összelucskol, belatyikol (tájnyelvi)

belgyógyász

főnév
 • belorvos (régies)

borostyán1

főnév
 • (régies): babér, bajfa (régies)

egy-két

számnév
 • néhány, egypár, kevés, egy-kettő

bizalom

főnév
 • bizakodás, bizodalom (régies), hit, remény, hitel, reménykedés, jóhiszeműség, optimizmus, meggyőződés(idegen)

ateizmus

főnév
 • istentagadás, hitetlenség

bölcsőde

főnév
 • csecsemőotthon, bölcsi (bizalmas), dedó (bizalmas)

ej

indulatszó
 • hej, ejnye, no