bejárat szinonimái

főnév
 • bemenet, bejáró (régies), bejárás (tájnyelvi), kapu, ajtó, porta, portál (régies), portálé (régies), entrée (idegen)
 • száj, nyílás, torok

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

piszkavas

főnév
 • kutacs (tájnyelvi), szítóvas, kotróvas, tűzkaparó, vaslapocska (régies)

árnyékol

ige
 • árnyékba borít, árnyékba von, árnyékot vet (valamire), beborít, befed, elrejt, eltakar, elsötétít, árnyékozik (tájnyelvi), előz (tájnyelvi)
 • árnyal, satíroz, vonalkáz
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a bejárat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

bámul

ige
 • rámered, rámereszti a szemét, tátja a száját, rászegezi a szemét, mereszti a szemét, nagy szemeket mereszt, rajta felejti a szemét, legelteti a szemét, fixíroz (bizalmas), stíröl (szleng), gusztál (szleng), kukkol (szleng), skubizik (szleng), kocsányon lóg a szeme (bizalmas) Sz: néz, mint borjú az új kapura; három szemmel néz; úgy néz, mint a pápai béka a kocsonyában; néz, mint a sült compó; úgy néz, mint a bagoly; úgy néz, mint a lyukas zsompor
 • csodál, imád, rajong, felnéz (valakire), csügg (valakin), tisztel, becsül, nagyra tart
 • csodálkozik, meglepődik, álmélkodik, ámul, elhűl, értetlenkedik, elképed, megdöbben

alkalmazkodik

ige
 • igazodik, illeszkedik, idomul, simul, beilleszkedik, adaptálódik, hozzászokik, megszokik, hozzáedződik, akklimatizálódik (szaknyelvi), akkomodálódik (idegen), szabja magát (régies), tartja magát (valamihez)

akkord2

főnév
 • akkordrendszer
 • akkordbér, teljesítménybér, darabbér, akkordmunka, szakmány (tájnyelvi)

becsületszó

főnév
 • becsszó (bizalmas), parola (régies), bizonyszó (tájnyelvi)

bevezetés

főnév
 • bekísérés, besegítés, betessékelés
 • bevezető, előszó, előjáték, nyitány, előhang, előbeszéd (régies), előversengés (régies), introdukció (szaknyelvi), prefáció (idegen), prelúdium (idegen), beköszöntő, prológus, preambulum (szaknyelvi)
 • előkészítés, előtanulmány, előismeret, propedeutika (idegen)

kerekezik

ige
 • kerékpározik, biciklizik, bringázik (bizalmas), teker, pedálozik, tapos, cangázik (bizalmas)
 • karikázik

bizonyítás

főnév
 • megerősítés, alátámasztás, igazolás, indoklás, hitelesítés, tanúság, demonstráció, okfejtés, dokumentáció, argumentáció (idegen), okvetés (régies), érvelés, beigazolás, bizonylat, bizonyíték
 • (tudományos) levezetés

bűnös II.

főnév
 • tettes, bűnöző, gonosztevő, bűnelkövető, elkövető, delikvens (régies)

ellenszenv

főnév
 • antipátia, averzió (választékos), idegenkedés, ellenérzés, visszatetszés (választékos), borzadás, utálat, undor, gyűlölet, irtózás, elutasítás

dívik

ige
 • divatozik, divatban van, szokásban van, járja, járatos, díszlik (tájnyelvi)

béka

főnév
 • német rák, breki (bizalmas), brekusz (bizalmas), bekejóska (tájnyelvi), körmöshal (tájnyelvi)
 • (birkózásban): parterre (idegen)
 • (tájnyelvi): bicepsz, kétfejű izom (szaknyelvi)

baktat

ige
 • ballag, bandukol, kocog, mendegél, kutyagol, caplat, cammog, (ló) poroszkál

bérrögzítés

főnév
 • bérmegállapítás, bérbefagyasztás

dicsvágyó

melléknév
 • nagyravágyó, becsvágyó, ambiciózus, dicsszomjas (régies), dicsvadászó (régies)

belekeveredik

ige
 • belesodródik, belebonyolódik, belegabalyodik, belemászik, beleártja magát, belebojtorkodik (tájnyelvi), beleelegyedik (tájnyelvi), belehederedik (tájnyelvi), belekevergőzik (tájnyelvi)
 • belezavarodik, belesül, bakizik (bizalmas)
 • (szleng): beleszeret

állatkör

főnév
 • állatöv, zodiákus, égkör (régies), barkör (régies)

betegszoba

főnév
 • gyengélkedő, kóroda (régies), kórterem, gyengusz (szleng)

disszertáció

főnév
 • értekezés, tanulmány, doktori értekezés, dolgozat