becsomagol szinonimái

ige
 • beburkol, begöngyöl, bebugyolál, bebagyulál (tájnyelvi), bepólyál, bepólyáz, becsavar, beteker, betakar, bebónyál (tájnyelvi), bebókáz (tájnyelvi), bebongyol (tájnyelvi), bepongyolál (tájnyelvi)
 • berak, bepakol, összecsomagol

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

felépít, fölépít

ige
 • megépít, felhúz
 • megvalósít, megteremt
 • megszerkeszt, megkonstruál, megalkot, alkot, összeállít
 • alapít, alapoz

publikál

ige
 • kiad, közzétesz, közread, nyilvánosságra hoz, megjelentet, kinyomtat, leközöl, közöl
 • kihirdet
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a becsomagol szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

axióma

főnév
 • alapigazság, alaptétel, alapelv, sarkigazság, kánon (régies), zsinórmérték

alakváltozat

főnév
 • alakpár, dublett (szaknyelvi)
 • allomorf (szaknyelvi)

agyagáru

főnév
 • fazekasáru, cserépáru, cserép, kerámia

báránypirosító

főnév
 • alkanna, homoki pirosító, lánypirosító, pirosítógyökér

beszerez

ige
 • megvesz, megvásárol, megkap, hozzájut, előteremt, szert tesz (valamire)
 • megszerez
 • (állásba) (tájnyelvi): beajánl, bejuttat, behelyez, beóferol (tájnyelvi), elszerez (régies)

kellő

melléknév
 • szükséges, kívánatos, illő, megfelelő, alkalmas, elégséges, elegendő, kielégítő, helyes, helyénvaló

bevételez

ige
 • beszed, bezsebel, zsebre rak, zsebre tesz, zsebre vág, bevesz, inkasszál (szaknyelvi), elkönyvel

buggyos

melléknév
 • puffos, bő

elit II.

főnév
 • színe-java, színe-virága, krémje, legjava

dézsa

főnév
 • sajtár, kád, tartály, rocska (tájnyelvi), csöbör (tájnyelvi), zséter (tájnyelvi)

becsületszó

főnév
 • becsszó (bizalmas), parola (régies), bizonyszó (tájnyelvi)

augusztus

főnév
 • nyárutó, Kisasszony hava (régies)

belviszály

főnév
 • belvillongás, belharc, belháború, polgárháború, testvérháború, ellenségeskedés, széthúzás

deklaráció

főnév
 • nyilatkozat, bejelentés, kijelentés, felhívás, kiáltvány, szózat, proklamáció (idegen), manifesztum (idegen)
 • (régies): bevallás, bejelentés

beillik

ige
 • beleillik (valamibe), beleilleszkedik, belesimul, belepasszol, belepászol (tájnyelvi), belevág
 • (valaminek): felér (valamivel), alkalmas (valaminek), megfelel (valaminek), való, beválik (valaminek) (tájnyelvi)

áldomás

főnév
 • pohárköszöntő, felköszöntés, felköszöntő, tószt, jókívánság, szerencsekívánat, üdvözlet
 • (tájnyelvi): evés-ivás, dínomdánom
 • (régies): áldozatbemutatás

bérelszámolás

főnév
 • bérszámfejtés, bérszámítás, bérmegállapítás

deszka

főnév
 • deszkalap, fatábla, léc
 • palló