baka szinonimái

főnév
 • gyalogos, közkatona, talpas (régies), tócsakerülő (tréfás), vitéz (régies), fika (régies), bakancsos (régies)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

pisszeg

ige
 • sziszeg
 • (tájnyelvi): piszeg, szepeg, szipog

kocsiút

főnév
 • úttest, pályatest, utca, út
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a baka szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

átfolyik

ige
 • keresztülfolyik, végigfolyik, keresztüláramlik
 • átömlik, átcsorog, átcsöpög, átszivárog

agglegény

főnév
 • legényember, öreglegény, nőtlen, aggfi (régies), rideglegény (régies), egyedülember (tájnyelvi), kanbagoly (tájnyelvi)

augusztus

főnév
 • nyárutó, Kisasszony hava (régies)

belevon

ige
 • beavat, bevesz
 • belekever, beleránt, belehúz
 • beleilleszt, belevesz, beletold

kar1

főnév
 • brachium (szaknyelvi), jatt (szleng)
 • rúd, nyél, emeltyű (régies)
 • karfa

bércsökkentés

főnév
 • bérleszállítás, keresetcsökkentés, fizetéscsökkentés

boncol

ige
 • (testet): felnyit, felvág, szétvág, szétdarabol
 • boncolgat, elemez, analizál (szaknyelvi), vizsgál, kutat, fürkész, tanulmányoz, szemügyre vesz, szemrevételez, részletez, bonckés alá vesz (választékos)

elér

ige
 • terjed (valameddig), ér (valameddig)
 • eljut, elérkezik
 • odaér
 • utolér, beér, elkap, elcsíp
 • beteljesedik (valakin valami)
 • megvalósít, valóra vált, kivív, véghez visz

csupasz

melléknév
 • meztelen, mezítelen, anyaszült meztelen, ruhátlan, pőre, pucér, fedetlen, csóré (tájnyelvi), purdé (tájnyelvi)
 • pelyhetlen, tollatlan, szőrtelen, tar, szár (régies), kopasz, köpesz (tájnyelvi)
 • kopár, tar, leveletlen, lombtalan, kietlen, puszta(régies)

baktat

ige
 • ballag, bandukol, kocog, mendegél, kutyagol, caplat, cammog, (ló) poroszkál

átalakul

ige
 • módosul, változik, megváltozik, elváltozik, átidomul (régies), transzformálódik
 • átváltozik, újjáalakul, kicserélődik, átcsap, átlényegül (választékos), válik (valamivé), lesz (valamivé), átmegy (valamibe) (szleng)

bejár

ige
 • bejárogat
 • végigjár, összejár, bebarangol, bekóborol, bebolyong, becsavarog, becserkész, átfésül, bekalandoz, bekószál, becsámborog, becankózik (tájnyelvi), bekóricál (tájnyelvi), bekórászol (tájnyelvi), nyakába vesz (valamit)
 • (hír): elterjed, tovaterjed, befut
 • (tájnyelvi): átjár, átitat
 • (tájnyelvi): kitart, eltart, elég (valameddig), futja (valameddig)

csontszínű

melléknév
 • elefántcsontfehér, elefántcsontszínű, sárgásfehér, krémszínű, vajszínű, nyers színű, ekrü, ivaire-szín (idegen)

bárdolatlan

melléknév
 • modortalan, neveletlen, udvariatlan, tapintatlan, kulturálatlan, műveletlen, faragatlan, csiszolatlan, pallérozatlan, gyalulatlan (régies), közönséges, parlagi, alpári, útszéli, vulgáris, pórias, falusi, parasztos, durva, nyers, barbár, otromba, mucsai (durva), tahó (bizalmas), tuskó (bizalmas), bunkó (bizalmas)

ajtófélfa

főnév
 • ajtótok, ajtófél (tájnyelvi), ajtószárfa (tájnyelvi), ajtómellék (tájnyelvi)

belefolyik

ige
 • beleömlik, beleárad, beleáramlik, belecsorog, beletorkollik, belefut
 • beleszól, beleavatkozik, közbeavatkozik, beleszólása van (valamibe)

csúfít

ige
 • csúnyít, rútít, rondít, elformátlanít, eltorzít, idomtalanít, éktelenít, deformál
 • (tájnyelvi): gyaláz, csúfol, bemocskol, besároz, pocskondiáz, becsmérel, fitymál