áltat szinonimái

ige
 • ámít, félrevezet, hiteget, ígérget, kecsegtet (választékos), megtéveszt, becsap, rászed, bolondít, szédít (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), etet (szleng) Sz: orránál fogva vezet; lóvá tesz; ujja köré csavar

altat szinonimái

ige
 • ringat, álomba ringat, nyugtat, csicsígat (tájnyelvi), csucsujgat (tájnyelvi), csucsultat (tájnyelvi), alít (tájnyelvi), szenderít (régies), hunytat (régies)
 • kábít, bódít, érzéstelenít, narkotizál (szaknyelvi)

További hasznos szavak a szinonimaszótárból

petúnia

főnév
 • tölcsérke

tudnivaló

főnév
 • ismeret, adat, tény, tanács, gondolat, ötlet, tanulság
A szinonimaszótárban megtalálhatóak a áltat szinonimái és még több tízezer, szóban és írásban is használt gyakori, illetve kevésbé használt szó rokon értelmű szavai. Az egyes szavak és szinonimák értelmezésében és megértésében további segítséget nyújt, hogy a szótárban egymástól elválasztva, csoportosítva láthatóak az egyes előfordulási témakörök és szófajok szerinti magyarázatok, jelentések.

alámerül

ige
 • lemerül, elmerül, lesüllyed, elsüllyed, lebukik, alábukik, alászáll
 • (nap): lemegy, lebukik, alábukik, aláhanyatlik, lehanyatlik, lenyugszik, leszáll

állami

melléknév
 • kormányzati, kormány-, hivatalos, kincstári (bizalmas)
 • nemzeti, országos
 • hazai, belföldi, honi, itthoni

átlagember

főnév
 • közember, az utca embere, közkatona (régies), közlegény (régies), tucatember, kispista (szleng), Kovács János (szleng), béla (szleng), géza (szleng), tizenkettő egy tucat (tréfás)

intellektuális

melléknév
 • értelmi, szellemi, észbeli, elméleti, teoretikus, elvont, filozofikus (idegen), spekulatív
 • művelt, tanult, tudós, képzett, nagy tudású, intelligens, pallérozott

automata II.

melléknév
 • önműködő, automatikus, önjáró

belead

ige
 • beletesz, belevegyít, elvegyít, belekever, hozzáad, hozzátesz
 • (erőt, energiát): ráfordít (valamire), beleöl, rááldoz, befektet

disszertáció

főnév
 • értekezés, tanulmány, doktori értekezés, dolgozat

bűntudat

főnév
 • lelkifurdalás, lelkiismeret-furdalás, önmarcangolás, önmardosás, önvád, önkritika, aggály

alulírott

melléknév
 • nevezett

akvarell

főnév
 • vízfestmény, vízfestés
 • vízfesték

árusít

ige
 • árul, áruba bocsát, ad, elad, forgalmaz, forgalomba hoz, értékesít, kereskedik, kínál, mér, megvételre kínál

bunda

főnév
 • prém, szőrme, szőrzet, irha, gyapjú, gerezna
 • szőrmekabát, szőrmebunda, ködmön, suba, guba
 • (tréfás): haj, bozont
 • panír, bevonat
 • (bizalmas) (sportban): összejátszás, csalás, szélhámosság, megvesztegetés
 • (szleng): szeméremszőrzet, fanszőrzet, muff (szleng)

anyakönyv

főnév
 • matrikula (régies), egyházkönyv (régies), keresztelőkönyv (régies)

átdob

ige
 • átvet, áthelyez, keresztüldob, áthajít, áthány, áthajigál, átlök
 • (bizalmas): átjuttat, átküld
 • (szleng): becsap, átejt (bizalmas), átráz (bizalmas), átver (bizalmas), megtéveszt, félrevezet, rászed, szédít (bizalmas), áltat, kijátszik, bolondít, bolonddá tesz

bűnbocsánat

főnév
 • feloldozás, felmentés, bocsánat, megbocsátás, abszolúció (szaknyelvi), könyörület, megváltás
 • kegyelem, mentesítés, amnesztia